Yabanc sermayeden Trkiyeye yatrm yapan kazanr mesaj

Yabanc sermayeden Trkiyeye yatrm yapan kazanr mesaj

Highslide JS
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu; Türkiye’de yatrm bulunan yabanc firmalarn temsilcileri, YASED Bakan Ahmet Erdem, Türk- Bakan Ergün Atalay, Hak- Bakan Mahmut Arslan ile TSK ve TZOB temsilcileri Cumhurbakanl Külliyesi’nde, Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan’n katlmyla düzenlenen Uluslararas Yatrmclarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalou Toplants’na katld.

Burada bir konuma yapan TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Türkiye’ye bugüne kadar net stok deeri olarak 150 milyar dolarn üzerinde yatrm yapm bir toplulukla bu ziyareti gerçekletirdiklerini ifade etti. Hisarcklolu daha sonra, ziyaret öncesinde TOBB’da düzenlenen toplantda oluturulan ortak açklamay Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan’n kabulü srasnda seslendirdi. Açklamada, “Türkiye’de yatrm yapan bizler iimizin bandayz. Üretmeye, ihraç etmeye, yatrm yapmaya, istihdam salamaya devam ediyoruz. Çünkü, biz Türkiye’nin geleceine yatrm yapanlarn her zaman daha fazlasn kazanacan biliyoruz. Dün Türkiye’nin geleceine yatrm yapan bizler kazandk. Yarn da bugün Türkiye’ye yatrm yapanlar kazanacak” ifadesine yer verildi.

Hisarcklolu’nun okuduu ortak açklama öyle:

 

“Türkiye, 15 Temmuz Cuma gecesi demokrasisine ve hukukun üstünlüüne kasteden bir saldry geri püskürtmütür.

Artk u çok açktr: Türkiye, gücünü sandktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meru kabul etmemektedir. 79 milyonun tamam, Türkiye’nin gelecei için demokrasi dnda bir seçenek görmemektedir.

Demokrasimiz ve Türkiye’nin demokratik kurumlar, artk kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlatn kantlamtr. Ülkemizin son 93 yldaki tüm siyasi ve ekonomik kazanmlarna kast edenler baarsz olmutur.

 

Bugünden itibaren bizlere düen, ülkemizde hayat bir an önce olaan akna döndürmek, Türkiye’yi yeniden gelecee bakan, cokulu bir ülke haline getirmektir. Bu çerçevede üzerimize düeni yapacaz.

dünyas olarak bir an önce ekonomi gündemimize geri dönmek, yolumuza hiçbir kesintiye uramadan devam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede, TOBB, YASED, Türk-, Hak-, TSK, TZOB ve Türkiye’nin geleceine yatrm yapm uluslararas irketler olarak bir araya geldik ve bir durum deerlendirmesi yaptk.

 

Türkiye’de güçlü bir büyüme vizyonu dorultusunda atlacak reform admlarna ilikin kararllmz yineliyoruz. 15 Temmuz gecesi gerçekleen hain saldry akamete uratan Cumhurbakanmzn liderliine, imdi ekonomik büyüme ve reformlar alanndaki sçrama için ihtiyaç vardr.

Darbe giriimi sonrasnda meclisteki siyasi partiler arasnda demokrasi ve hukukun üstünlüü konusunda oluan mutabakat zemini, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin küresel konumunu pekitirecek niteliktedir.

imdi bu mutabakatn, Türkiye’de demokrasiyi ve hukukun üstünlüünü güçlendirecek, yarg bamszln garanti altna alacak yeni bir Anayasa mutabakatna dönütürülmesi önem tamaktadr. Ayrca, Avrupa Birlii süreci de bu kurumsal dönüümü kolaylatracak ve Türkiye’nin küresel gündemdeki yerini salamlatracaktr.

Olaanüstü Hal uygulamasnn hzl normalleme için gündeme getirilen zorunlu ancak geçici ve snrl bir Anayasal kurum olduunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, Türkiye’nin iktisadi sçrama için gereken ve zaten hazrlklar devam eden, yatrm ortamn iyiletirmeye yönelik reform gündeminin hzla hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Hazrlklar bir süredir devam ettirilen Yatrm Ortamnn yiletirilmesi Kanunu, Snai Mülkiyet Kanunu tasla, Üretim Reform Paketi ve Yatrm-hracat Tevikleri Reform Paketi’nin uluslararas yatrmclar gözünde Türkiye’nin küresel iddiasn devam ettirmek açsndan son derece önemli olacan düünüyoruz.

Özellikle bu reform paketlerinin uluslararas yatrmclara yönelik yeni tevik unsurlarn içerecek ekilde güçlendirilmesi, Türkiye’nin yüksek teknolojili yatrmlara pozitif ayrmclk yapan bir vergi reformuna gitmesi, önümüzdeki dönemde ülkemizin yatrm çekmesine katk salayacaktr.

 

Yaadmz hareketli dönemde, irketlerimizin kamu ile yürüttükleri günlük ilerinde hiçbir aksama olmamasnn temin edilmesi ve reform sürecinin özel sektörle iletiim içerisinde effaf bir biçimde yürütülmesi için etkin bir kamu-özel sektör diyalog mekanizmasnn oluturulmasn önemsiyoruz. Bugünkü yüksek düzeyli diyalog toplantsn da bu yakn ibirliinin önemli bir adm olarak görüyoruz.

Türkiye’de yatrm yapan bizler iimizin bandayz. Üretmeye, ihraç etmeye, yatrm yapmaya, istihdam salamaya devam ediyoruz. Çünkü, biz Türkiye’nin geleceine yatrm yapanlarn her zaman daha fazlasn kazanacan biliyoruz.

Dün Türkiye’nin geleceine yatrm yapan bizler kazandk. Yarn da bugün Türkiye’ye yatrm yapanlar kazanacak.”

 

- Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan

 

Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan da konumasnda, "Türkiye 15 Temmuz akam tarihinin en hain, en alçak darbe giriimine maruz kalmtr. üphesiz her darbe kötüdür, her darbe giriimi kötüdür, demokrasi ve özgürlüklere yönelik her teebbüs kötüdür ama 15 Temmuz, dorudan milleti hedef almas, dorudan millete saldrlmas sebebiyle hepsinden çok daha kötü bir gece olarak hafzalarmza kaznmtr" ifadesini kulland

 

Cumhurbakan Erdoan, Türkiye'nin küresel sermayeye yönelik att admlarn ortada bulunduunu, küresel sermayenin, 2003-2013 ylnda ne konumda olduunun bu ülkede yaayanlar tarafndan iyi bilindiini belirtti.

 

Türkiye'nin, özellikle ekonomide en güvenilir ülkelerden biri olduuna iaret eden Erdoan, "Bize kar yaplan bu darbe hareketinin arkasnda da Türkiye'nin zaten bu yükseliini hazmedemeyen mihraklarn olduunu çok açk ve net söylemek durumundaym.

 

Bu olay sadece içeride planlanan, tezgahlanan bir olay deildir. Ben açk sözlüyüm, bu olay içeride aktörleri olan ama senaryosu darda yazlan bir darbe hareketidir. Bunlar sizler de az çok biliyorsunuz." diye konutu.

 

Erdoan, "Ülkemiz 15 Temmuz'da bir darbe giriimi yaam olabilir ama bu durum asla ertesi günden itibaren hayatn normal aknda devam ettii gerçeini ortadan kaldrmyor." dedi.

 

Darbe giriiminin hemen ardndan yaanan snrl bir dalgalanma dnda ekonomik göstergelerin hzl bir ekilde toparlanmaya ve normallemeye baladna iaret ettiini dile getiren Erdoan, dolarn yeniden 3 lirann altna indiini, borsann yükselmeye baladna dikkati çekti.

 

Erdoan, Merkez Bankasndaki döviz rezervlerine bakldnda azalmadn,125 milyar dolarn üzerine çktn bildirdi. sizlik ve faiz oranlarnn yüzde 10'un altnda seyretmeye devam ettiine deinerek, öyle dedi:

 

"Yln ilk çeyreindeki yüzde 4'lük büyüme oranmz yl sonuna kadar koruyacamza inanyorum. Milletimiz, ne marketlere ne bankalara ne döviz bürolarna hücum etmemitir. Eskiden olaanüstü hal ilan ettiinizde, hatrlayn marketler boaltlrd, bakkallar boaltlrd. Herkes evinde stoklamaya giderdi ama imdi tam aksine millet evine deil evinden meydanlara kotu. Sabaha kadar meydanlarda herkes adeta piknik yaparcasna oturup, orada ailece piknik yapyor.”

 

-Ekonomi Bakan Zeybekci

 

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de, uluslararas dorudan yatrmlarn, ekonomiye salad katma deer, ihracat, istihdam ve teknoloji transferi anlamnda Türkiye için son derece önemli olduunu belirtti.

 

Türkiye'de bu yln mays ay itibaryla 50 bin 21 uluslararas yatrmc irketin bulunduunu aktaran Zeybekci, bunlarn yüzde 90'na yaknnn 2002'den sonra kurulduunu söyledi.

 

Zeybekci, Türkiye'ye 2002-2016 döneminde gelen uluslararas dorudan yatrmlarn toplam tutarnn 176,2 milyar dolar olduuna iaret ederek, bunun 2002'den önce Türkiye'ye gelen toplam yatrmlarn 10 katndan fazla olduunu kaydetti.

 

-Dier konumaclar

 

Uluslararas Yatrmclar Dernei (YASED) Bakan Ahmet Erdem, 15 Temmuz'da demokrasiye, halk tarafndan seçilen Cumhurbakan Erdoan'a, hükümete ve Meclise kar hain bir darbe giriimi olduunu söyledi.

 

Erdem, iddetle knadklar bu darbe giriiminin, Erdoan'n çars, halkn ülkesine ve demokrasisine can pahasna sahip çkmas, güvenlik güçlerinin kar hareketiyle baarszla uradn dile getirerek, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geliiminin, ancak toplumsal huzur ve bar, demokrasi, hukukun üstünlüü, serbest ve rekabetçi bir piyasayla mümkün olacana inandklarn ifade etti.

 

Bosch Türkiye ve Ortadou Bakan Steven Young da global irketlerin yurt dndaki merkezlerine kar Türkiye'nin elçiliini yaptklarn ifade ederek, i dünyas olarak normalleme sürecinin en hzl ekilde hayata geçirilebilmesi için bu sürecin bir parças olmak istediklerini dile getirdi.


Tarih : 2.8.2016
/ 1298 kii grntledi.