MARDN ODALARI/BORSALARI X.MTEREK TOPLANTISI N NUSAYBNDE

MARDN ODALARI/BORSALARI X.MTEREK TOPLANTISI N NUSAYBNDE

Highslide JS

TOBB/TEPAV tarafndan yürütülen “81 le 81 Akademik Danman” Projesi kapsamnda Mardin’de gerçekletirilen yerel kalknma faaliyetlerine tüm Odalarn/Borsalarn katlmyla düzenlenen müterek toplantlar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin li ve lçeleri Odalar/Borsalar, X.Müterek Oda/Borsa Toplantsn Nusaybin Ticaret Borsas’nn ev sahipliinde gerçekletirdi.

10 Austos 2017’de yaplan toplantya Odalardan/Borsalardan u isimler katld: Nusaybin Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs eyhmus Peker, Meclis Bakan Yardmcs Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kzltepe Ticaret Borsas Meclis Bakan Yardmcs Sedat ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydn; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güne, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin li ve lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Arlkl olarak, Mardin Odalar/Borsalar Müterek Proje Ekibi’nin 01.08.2017 tarihinde Dicle Kalknma Ajans (DKA) ile gerçekletirdii görümede alnan tavsiye kararlarnn müzakere edildii ve karara baland bu Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Mardin Odalarnn/Borsalarnn yi Uygulama Örnekleri, Kalknma Ajans ile likiler, Corafî aretler Projesi ve Mardin Zirvesi, Odalarn/Borsalarn 2018 Yl Eitim Programlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin Yaps ve Faaliyetleri, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri, Akademik Danmanlk Dönem Aksiyon Plan

Toplant sonucunda somut admlar atlmasna karar verilen baz hususlar öyle: • DKA tarafndan koordine edilen Dicle Bölgesi Corafî aretler Projesi’ne fiilî katk salanmas karar alnd. Odalar/Borsalar, bu projenin taraf olarak üzerlerine düeni yapmaya hazr olduklarn ifade ettiler. Bu kapsamda hem proje ekibine personel tahsisine hem de imkânlar ölçüsünde finansal katk salanacak. • Odalar/Borsalar, DKA’nn 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Mardin’de YÜCTA (Yöresel Ürünler ve Corafî aretler Türkiye Aratrma A) ile düzenlemeyi planlad “Corafi aretler Zirvesi”nde aktif olarak rol alma talebini yineledi. Bu kapsamda Mardin Odalar/Borsalar, Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda yer almasna karar verdi. Odalar/Borsalar Mardin ölçeinde gerekli organizasyonu gerçekletirerek corafî iaret potansiyeline sahip çeitli ürünleri Zirve boyunca standlarda sergilemeyi hedefliyor. • Odalar/Borsalar tarafndan oluturulan Mardin Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin beerî sermayesinin artrlabilmesi ve bölgesel kalknmaya yönelik katma deeri olan projeler üretebilmesi için DKA tarafndan bir oryantasyon ve proje eitim program düzenlenmesi talebi yinelendi. • Odalarn/Borsalarn 2018 yl muhtemel eitim programlarnn proje kapsamnda organize edilerek müterek programlar hâlinde icra edilmesi kararlatrld. Bu çerçevede, her Odann/Borsann düzenleyecei eitim program dier Oda/Borsa üyelerine de açk olacak. Böylece belli bir süreç dahilinde tespit edilecek müterek eitim programlar, daha profesyonel bir eitimci kadrosu ile daha etkin bir tarzda icra edilebilecek.

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XI.Müterek Toplantnn 2017 Aralk’nda Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.10.08.2017


Tarih : 11.8.2017
/ 430 kii grntledi.