MARDN ODA/BORSA MTEREK PROJE EKB DKA UZMANLARIYLA BR ARAYA GELD

MARDN ODA/BORSA MTEREK PROJE EKB DKA UZMANLARIYLA BR ARAYA GELD

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafndan yürütülen “81 le 81 Akademik Danman” Projesi kapsamnda kurumsal kapasiteyi artrma ve yerel kalknmaya katk salamak amacyla Mardin li ve lçeleri Odalar/Borsalar Müterek Proje Ekibi Dicle Kalknma Ajans (DKA) uzmanlaryla bir araya geldi. ​

Dicle Kalknma Ajansnda düzenlenen toplantda mütereken gerçekletirilebilecek faaliyetler hakknda görü alverii yapld.

 

“Dicle Bölgesi Corafi aretler Projesi”, “Corafi aretler Mardin Zirvesi”, “Oryantasyon ve Proje Hazrlama Eitimleri” ile Oda/Borsa 2018 yl Eitim Programlarnn” da görüüldüü toplantya DKA D likiler ve Fonlar Birim Bakan Murat Erçin, Uzman Sihat Ferat Tokta, Kzltepe Ticaret Borsas Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydn, Nusaybin Ticaret Borsas Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen, TOBB/TEPAV, Mardin li ve lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje Ekip Danman) katld.


Tarih : 8.2.2017
/ 903 kii grntledi.