DKA KASIM AYI YNETM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

DKA KASIM AYI YNETM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Highslide JS
Odamz KYT Sorumlusu ve Sanayi Birim Memuru Velit AYDIN nn katlm salad,Dicle Kalknma Ajans (DKA) Yönetim Kurulu'nun kasm ay toplants, Mardin Valisi Mustafa Yaman bakanlnda yapld.
 
Bir otelde yaplan toplantda, ajansn faaliyet raporlarnn kurul üyelerine sunulurken, önerilen projeler konusunda fikir alveriinde bulunuldu. Baz projeler kurul üyelerine sunulurken, projelerle ilgili izlenecek süreç hakknda kararlar alnd.
 
DKA'nn desteiyle yürütülen ve uygulama süreleri sona eren projelerden gelen yazl taleplerin de görüüldüü toplantda, nihai durumlar ve sözleme hükümleri hakknda bilgiler verildi, projelerle ilgili izlenecek süreç hakknda karar alnd.
 
Olaan toplantda genel gündem maddelerinin görüülmesinin ardndan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mardin, Batman, rnak ve Siirt illerinin sanayi ve teknoloji müdürlükleri, KOSGEB il müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri bakanlklar, üniversiteler, i adamlar ve sanayicilerin katlm salayaca "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Gelecei" konulu özel gündem maddesine geçildi.
 
Basna kapal yaplan toplantya ilikin yaplan yazl açklamada, "Özel gündem maddeli toplantnn amac; illerde karar alma düzeyinde yer alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilgili paydalarn sanayimizin sorun, talep ve beklentilerini deerlendirmeleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn önümüzdeki dönem çalmalarna k tutacak katklarn alnmasdr." denildi.
 
Açklamann devamnda, "2019-2021 yllarn kapsayan 'Yeni Ekonomi Program' ile ksa vadede finansal istikrarn yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin salanmas, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylama yönelik ekonomik deiimin gerçekletirilmesi amaçlanmaktadr. Sanayi ürünlerini yerliletirmeye dayal bir ekonomik dönüümün temellerini oluturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabannn güçlendirilm

Tarih : 23.11.2018
/ 164 kii grntledi.