STHDAM SEFERBERL TOPLANTISI TOBB DA YAPILDI

STHDAM SEFERBERL TOPLANTISI TOBB DA YAPILDI

Highslide JS

Yönetim Kurulu Bakanmz Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN 25 ubat 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun evsahipliinde düzenlenen, stihdam Seferberlii toplantsna  katld. Toplantya, Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katlmyla gerçekleti.  

TOBB Bakanmz Rifat Hisarcklolu, toplantnn açlnda yapt konumada, istihdam seferberlii balatlmas konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çaltklarn ifade ederek, iki bakann olumlu yaklamlaryla teviklerin tasarlandn söyledi. 

Kanun tasarsnn torba kanuna eklendiini ve hzla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yaymlandn anmsatan Hisarcklolu, " Türk i dünyas için böyle bir hzl hareket eden bakanlarmza huzurunuzda teekkür ediyorum. te burada sizlerle birlikte 2019 stihdam Seferberliini balatyoruz. Cumhurbakanmzn istihdam seferberlii çarsna yönelik ilk adm atyor, kampanyay balatyoruz. Sloganmz ‘Buras Türkiye Burada Var’. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyay 81 ilde ve 160 ilçede en yaygn ekilde tantacak ve en geni katlmn salanmas için çalacaz. Buradan tüm i dünyamza ve iverenlere de çarda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceine güvenin. stihdam kampanyasna katln, bu tarihi desteklerden faydalann. En az bir isiz vatandamz ie alarak hem iinizi gelitirin hem ekonominin büyümesine katknz olsun, hem de Türkiye geleceine yatrm yaparak kazanan siz olun" dedi. 

Hisarcklolu, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada i var, Burada a var, Burada gelecek var diyoruz” eklinde konutu.

-Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da  konumasnda, ülke ekonomisinin son 16 ylda hzl bir büyüme eilimi gösterdiini ancak bunun geçen be ylnda ciddi risklere maruz kaldn belirtti.

Gezi olaylar, terör saldrlar, 15 Temmuz hain darbe giriimi gibi birçok badirenin güçlenerek geride brakldna iaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarndan itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonlarn da baaryla yönetilerek bertaraf edildiini söyledi.

Selçuk, Türkiye'nin dünyann ilk 10 ekonomisi arasnda yer almas için kalknmaya dair projelerin ve hamlelerin hz kesmeden sürdürüleceini ifade etti.

Türkiye'nin 16 ylda 3,5 kat büyüdüünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, " Yapma Kolayl" bakmndan, Türkiye'nin dünyada 43. sraya kadar yükseldiini aktard.

Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortal çaltran i yeri saymz 1,9 milyona, aktif sigortal saymz 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Ayn dönemde, aktif i gücü programlarmzdan yararlanc says ise yaklak 3,1 milyona ulat." diye konutu.

Birinci 100 günlük icraatlarnn baaryla bitirildiini, ikinci 100 günlük icraatlarn süratle tamamlanmak üzere olduunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay iverenlik uygulamasnn geniletilmesi, aktif i gücü programlarnn yaygnlatrlmas ve yabanc çalma iznine yurt dndan bavurunun kolaylatrlmas gibi hizmetlerin hayata geçirildiini söyledi.

Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Plan'nda olan, 'tevikten kazancm ne kadar' uygulamasyla da iverenlerimiz sunduumuz tevik ve desteklerden ne kadar fayda salayacaklarnn bilgisine ulaacaklar inallah." ifadesini kulland.

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni tevikimizi sizlerle paylamak istiyorum. verenlerimizin nisan ay sonuna kadar salayaca her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yan sra ücreti de devlet olarak biz karlayacaz. zleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceiz." dedi.

Mevcut çalanlarna ilave olarak ie alnan her bir sigortalnn, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karlandn hatrlatan Selçuk, 2016'da balatlan asgari ücret desteine bu yl da devam edildiini bildirdi. Selçuk, geçen yl 9 ay olarak uygulanan destein süresinin bu yl 12 aya çkarldn ifade etti. 

Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalan olan i yerlerine 101 lira, 500'ün altnda çalan olan i yerlerine 150 lira asgari ücret destei verildiini belirtti.

Tüm teviklerden yararlanan iletme ve çalan saysnn gün geçtikçe daha da artna iaret eden Selçuk, "Bakanlk olarak geçen hafta açkladmz tevikle beraber 18 ayr tevik ve destek uygulamamzla 1,7 milyona yakn iverenimize, 11 milyondan fazla sigortalmza halihazrda destek vermekteyiz." diye konutu.

Selçuk, prim teviklerinin hayata geçirildii 2004 ylndan bu yana iverenlere 150 milyar liraya yakn destek salandn kaydetti.

-Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak ise birçok platformda ülkenin içinden geçtii ekonomik sürecin KOB'lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atlacak admlar görütüklerini, çeitli paketler açkladklarn hatrlatt.

Bugün kamu-özel sektör arasnda oluturduklar güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak, "Geçtiimiz ay Cumhurbakanmzn da katld ura vesilesiyle ifade edildii gibi 2019 ylnda 2,5 milyon yeni istihdam hayata geçireceiz." ifadesini kulland. 

Albayrak, bugün istihdam alannda bir devrim yaandn belirterek, "Bugün Türkiye'ye kar oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara kar durulan güçlü bir yumruun, dayanmann, bir olmann, milletçe güçlü olmann dosta dümana ispat edildii bir gündür." diye konutu.

Yeni Ekonomi Program (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdam artrmaya yönelik politikalarn hep öncelikleri arasnda yer aldn kaydetti.

Albayrak, bu amaç dorultusunda 2009'dan bu yana yaklak 10 milyonluk yeni istihdam oluturulduunu vurgulayarak, 2018'de açkladklar mevcut istihdam teviklerine yenilerini eklediklerini hatrlatt.

Bakan Albayrak, sigorta prim teviinin devam ettiine iaret ederek, "Geçen cuma günü Mecliste kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açkladk. Bu kapsamda 1 ubat 2019-30 Nisan 2019 arasnda ie alnan içilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret destei hükümetimiz tarafndan karlanacak." ifadesini kulland. 

Finansmana eriim noktasnda da önemli paketler açkladklarn hatrlatan Albayrak, öyle konutu: "Ocak aynda 13 bankann katlmyla KOB'lerimiz için 20 milyar liralk bir kredi paketi müjdesini vermitik. Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacna ciddi anlamda bir destek oluturmutuk. Bu paket ile bugün itibaryla 67 bin 438 KOB'mize 20,3 milyarlk kredi kullandrld. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceiz. Ayn ekilde esnafmz için de Halkbank araclyla açkladmz yln 3 ayndaki 10 milyar liralk pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralk tutara ulam bulunuyoruz. ubat sonu itibaryla 7,5 milyar liray geçerek belki de martn ortasna doru 10 milyar liralk kredi paketini esnafmza kullandrm olacaz."

Albayrak, üreticilerin modern seracla dönüü ve yatrmlar ile ilgili de çok önemli bir finansman paketi açkladklarn, KDV iadeleri ile ilgili önemli admlar attklarn anmsatt.

 


Tarih : 25.2.2019
/ 806 kii grntledi.