MEB ve TOBB 81 ilde 81 meslek lisesinde ibirlii yapacak

MEB ve TOBB 81 ilde 81 meslek lisesinde ibirlii yapacak

Highslide JS
Odamz Yönetim Kurulu Bakan,Genel Sekreteri ve Akreditasyon Sorumlusunun katlm salad,Mesleki eitim ile reel sektörü, birbirine entegre edecek proje için adm atld. Milli Eitim Bakanl ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasnda Mesleki Eitim birlii Protokolü TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde, Milli Eitim Bakan Ziya Selçuk’un katlmyla düzenlenen törende imzaland. Hisarcklolu protokolü, ‘hem eitim sistemi hem de i dünyamz için tarihi bir gün’ olarak deerlendirirken, “Yllardr dile getirdiimiz ama bir türlü hayat geçiremediimiz bir adm atyoruz. Mesleki eitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi.​

Bu vizyoner admn atlmasnda, Milli Eitim Bakan Ziya Selçuk’un katklarnn önemli olduunu belirten Hisarcklolu, “ dünyasndan gelen bir Bakann farkn ve ezberleri nasl bozduunu gördük. Böyle hayrl bir ie öncü olduu için kendisini hep birlikte tebrik etmek, alklamak istiyorum” diye konutu. 

 

Yllardr firmalarn çaltracak nitelikli eleman bulamadndan ikayet ettiklerini belirten TOBB Bakan unlar söyledi: “Memleketin her yerinde kahvehanelerde gençler isiz bir ekilde oturuyor. Niye, çünkü okullarda verdiimiz eitim, darda ie yaramyor. Darda talep gören nitelikler, okullarda öretilmiyor. Bu asimetrik yapy deitirmek zorundaydk. Yurtdna baktk. Avrupa’da genç isizliin en düük olduu ülke, yüzde 6 ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eitim ile reel sektörü, Odalar vastasyla birbirine entegre etmiler. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz. Ama aslnda bu potansiyelimizi kullanamyoruz. Mesleksiz olduu için birçok gencimiz isiz kalyor. Bu aslnda gelecek açsndan da büyük bir risk. te Türk i dünyas, Odalarmz ve Borsalarmz vastasyla elini tan altna koyuyor. Milli Eitim Bakanmzn cesur ve kararl politikas sayesinde Türkiye’de bir ilk balyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazrlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 l’de 81 meslek lisesi, protokol kapsamna alnyor. Odalarmz ve Borsalarmz vastasyla buralardaki mesleki eitimin dinamik, sektörün ihtiyaçlar dorultusunda tasarlanmasn salayacaz. Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracaz, mevcut olanlar yenileyeceiz. AR-GE ve Beceri Tasarm Atölyelerini faaliyete geçireceiz. Eitim içeriklerini TOBB ETÜ desteiyle hazrlayacaz.”

 

-Milli Eitim Bakan Ziya Selçuk
 
Milli Eitim Bakan Ziya Selçuk da "Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un varl ve bu birlikle bizim ibirliimiz son derece hayati bir önem tayor. Bu önemi ekonomi ve eitim arasndaki ilikiyle dorudan doruya ifade ediyoruz. Çünkü eer ekonomide bir orta gelir tuzandan söz ediliyorsa bu aslnda orta eitim tuzadr. Yani eitimimiz iyileirse ekonomimiz iyileecek mesaj bize verilir. Bu balamda böyle bir adm atyor olmann mutluluu içerisindeyiz. Burada aslolan mesleki ve teknik eitimdeki bak açsndaki dönüümdür kanaatimce. Bu dönüüm çerçevesinde mesleki ve teknik eitimin ders çizelgeleri, öretmen eitimleri, buradaki i ve ilemlerin yürütülmesi, üretim bazl bir öretime geçilmesi bunlarn hepsi mesleki eitimde paradigmann dönütüünü deitiini deieceini gösteriyor. Bu bizim MEB bünyesinde aldmz kararlarla deil, oda temsilciliklerimizin gayretleriyle milli eitim müdürlüklerimizin okul müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya tanacak bir husustur. Bundan dolay da bu gayretleri esirgemeden muhakkak suretle bu desteklerimizi ortaya koymak zorundayz" ifadelerini kulland. 
 
2023 hedefleri dorultusunda eitim camias olarak üzerlerine düeni yerine getirmeye çaltklarn kaydeden Selçuk, öyle konutu: "Tabi ki i dünyasndan da beklentilerimiz var. Onlar da bu protokol çerçevesinde gereken destei vermekle ilgili büyük bir tekellüf altna girdiler. Bunun için bütün i dünyas temsilcilerine teekkür ediyorum. Çünkü artk mazeretimiz kalmad bence. Baz sorunlar beklentiler vard hepsi oldu. Basit bir istatistik vereyim. Almanya’da mesleki teknik okullarn yüzde 80’i özel sektörün destekledii okullardr. Bizde bu oran yüzde 4 civarnda. Bütün bunlar tartrken daha salkl istatistiklerle daha salkl bak açsyla ele almamzda yarar var. Bütün bu 81 ilde yaptmz çalmalarn bir balangç olduunu düünüyorum. Bu çalmann hele hele dier mesleki teknik okullarmz etkilemesini ve yaklak 130 bin civarndaki mesleki teknik okullardaki öretmenimizin de bu balamda yetimesi onlarn bu projelerin gelitirilmesi konusunda ilerletilmesine de hizmet edeceini düünüyorum. TOBB ve TOBB ETÜ ile beraber bu iin birlikte yaplyor olmas yani yükseköretim ayann da olmas ortaöretimle yükseköretim arasndaki balantnn ne kadar mühim olduunu da gösteriyor. TOBB-ETÜ varl, bunun ortaöretim seviyesinde yanstlmas bakmndan önem tayor. Bütün bunlar sürdürürken mesleki ve teknik eitimde yeni bir dönem baladn, bunun sektörle iç içe olduunu, buna bal olarak okullarmzdaki üretimin bir örenme yöntemi olduunu rahatlkla söyleyebiliriz. Yllardr üzerinde çallan bir konu bu uzun yllardr hayal edilen bir çalmann bugün gerçekletiriliyor olmas beni çok mutlu etti emei geçen herkese teekkür ediyorum." 
 
 

 

 


Tarih : 26.2.2019
/ 502 kii grntledi.