5 YILDIZLI HZMET ANLAYII LE YENDEN

5 YILDIZLI HZMET ANLAYII LE YENDEN

Highslide JS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Akreditasyon Sertifika Töreni TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde 26 ubat 2019 Sal günü Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan ve TOBB Akreditasyon Kurulu Bakan Faik Yavuz’un katlmyla TOBB kiz Kulelerde gerçekleti.

Gerçekleen Törene Yönetim Kurulu Bakanmz Mahmut DÜNDAR, Genel Sekreter Ahmet ASLAN ve Akreditasyon Kalite Temsilcisi Velit Aydn Katlm salad.Kendi Kategorisin de B snf 5 Yldzl Hizmet ödülü ile ayrlan odamz yine kendi alannda derece ile belgesini alm oldu.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, TOBB'un oda ve borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek, "Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 slam ülkesinden talepler var. Oda borsa sistemimizi örenmek istiyorlar." dedi.​

Hisarcklolu, TOBB kiz Kuleler'de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yapt konumada, hzla gelien ve dönüen dünyada i dünyasnn kendisini gelitirmeye devam etmesinin çok önemli olduunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsalarn da kendilerini dönütürüp gelitirdiklerini söyledi.

Oda ve borsalarn dijital dönüümle daktilodan online belge veren sistemlere geçtiini anlatan Hisarcklolu, bugün itibariyle 17 farkl dilde hizmet verebildiklerini ifade etti.

Hisarcklolu, oda ve borsalarn u ana kadar 800 milyon lirann üzerinde proje destei kazandrdklarn dile getirerek, "Akredite oda ve borsalarmz, 28 ülkenin odalar ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptklar projelerle, tüm dünyadaki oda borsalarn katld yarmalarda ödül alyorlar. Odalar ve borsalar giriimcimize en iyi ekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu." diye konutu.

-"ltimas, torpil yok"

Akreditasyon uygulamasyla oda ve borsalarn dünya standartlarna yükseldiklerini belgelediklerini belirten Hisarcklolu, unlar kaydetti: "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri bamsz bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada ilemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 slam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi örenmek istiyorlar. Hatta kanunlarn hazrlamamz istiyorlar, onlar da hazrlyoruz. Kskançlk yaparak bilgileri kendimize saklamyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylamaya baladk. Hatta bizim sistemimizi yürürlüe koyan ülkeler oldu."

Hisarcklolu, geçen sene 115 oda ve borsada akreditasyon denetimleri yapldn, bunlardan 103'ünün belgelerini yenileyebildiini bildirdi. Hisarcklolu, "Belgeyi aldk, i bitti yok. Onlar da kendilerini yeniliyorlar." dedi.

Hizmet kalitesini daha da artrmak için üyelerin ve firmalarn taleplerinin toplanmasna devam edilmesi gerektiini ifade eden Hisarcklolu, "Bizden daha fazla nasl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazm. Camiamza yakan kalitede ve aktif çalan kurumlar olmamz lazm. Bu camiaya hizmet, esasnda milli bir görev. nallah hep birlikte camiamz ve ülkemizi daha ileri noktalara tayacaz." diye konutu.

-Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan da yapt konumada, bakanlk olarak politika oluturma süreçlerinde sivil toplumun görü ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla Türkiye'nin güçlü yarnlar için birlikte çaltklarn söyledi.

Bakan Pekcan, 21. yüzyln küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farknda olduklarn dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaan rekabette her zaman öne çkyor. Artk ülkeler, ehirler markalayor." ifadesini kulland. 

Bugün kalite kavramnn altn yalnzca marka deil, yalnzca ülke imaj deil, ayn zamanda standardizasyon ve akreditasyonun da doldurduunu anlatan Pekcan, unlar kaydetti: "Hizmet ticaretinin hzla gelitii bir dönemde, belki de hizmet alanndaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmitir. Bu nedenle TOBB'un bu giriimini son derece önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve borsalarmzn akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarmzn güvenilir ve kaliteli hizmet sunduunun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde, ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan oda ve borsalarmz daha da güçlendirmek temel hedeflerimizden biridir. Daha güçlü bir ekonomi için kaliteli hizmet sunan, kurumsallam, Avrupa ve dünya oda borsa sistemiyle uyumlu, üyelerinin talep ve ihtiyaçlarna güvenilir hzl çözümler sunan, i dünyasnn gözünde güvenilirliini salam ve kendini daima gelitiren güçlü oda ve borsalara ihtiyacmz var. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü oda borsa, güçlü tacir ve sanayici demektir. Biz de bu bilinçle, tüm oda ve borsalarmzn gerekli koullar yerine getirerek akredite olmalarn salamalyz."

-"Hedefimiz birinci snf hizmet"

TOBB Akreditasyon Kurulu Bakan Faik Yavuz da dünyadaki tüm oda yaplarn inceleyerek akreditasyon sistemini Türkiye'ye getirdiklerini, hedeflerinin üyelerine birinci snf hizmet salamak olduunu belirtti.

Akreditasyonun bunun en önemli admlar arasnda yer aldn dile getiren Yavuz, üyeler ve odalar arasnda kurulan balarn gün geçtikçe kuvvetlendiini söyledi.

Yavuz, toplamda 269 oda ve borsann akredite olduunu, 365 oda ve borsay akredite etmeyi hedeflediklerini bildirdi. 

 


Tarih : 26.2.2019
/ 461 kii grntledi.