STHDAM SEFERBERL 2019 TANITIM TOPLANTISINA EV SAHPL YAPTIK.

STHDAM SEFERBERL 2019 TANITIM TOPLANTISINA EV SAHPL YAPTIK.

Highslide JS

Odamz tarafndan düzenlenen stihdam seferberlii 2019 Tantm Toplants Binamz da yapl d ,Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan tarafndan 25 ubat’ta balatlan istihdam seferberliini ardndan her ehirde odalar ve borsalar bünyesinde destek ve tantm merkezleri kuruldu. Kzltepe ilçesinde de Ticaret ve Sanayi Odas toplant salonunda oda bakanlarna ve i verenlere stihdam seferberlii ad altnda ‘Buras Mardin Burada Var’ bilgilendirme toplants yapld. Toplantya Kzltepe Kaymakam ve Belediye Bakan vekili Mehmet Yüzer, Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, Ticaret Borsas Bakan Mehmet ahin, oförler Odas Bakan Bedran ahin, Organize Sanayi Bölgesi Bakan (OSB) Nasr Duyan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlii Bakan sa Tunç, Ziraat Odas Bakan Bedirhan Dinler, -Kur Mardin Müdür Yardmcs Abdürrahim Yalçn katld.

Kaymakam Mehmet Yüzer, “Ekonominin çarklarnn dönmesi için istihdamn yüksek olmas gerekiyor. nsanlar para kazanabilecek ki harcama yapsn. Harcama yapld zaman ticaretin çarklar da dönecek. O yüzden devletimiz ve hükümetimiz birkaç yldr istihdam seferberlii üzerinde duruyor. Yeni istihdam edecek iverenlerimize tevikler uygulanyor. Ben umut ediyorum ki iverenlerimiz daha çok kii istihdam eder. Daha çok kii par kazand için daha çok para harcar bunun için üretilen mallar da satlm olur. Böylece ekonominin çarklar daha güzel döner. Toplumumuz daha çok müreffeh olur.” diye konutu.

 

Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, “Cumhurbakanmzn bu çarsnn ardndan Hazine ve Maliye Bakanmz, Aile, Çalma ve Sosyal Hizmetler Bakanmz ve TOBB Bakanmz 2 hafta boyunca youn bir ekilde çalarak istihdam teviklerini hazrladlar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hzla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girdi.

Hedeflerinin 5 bin isizi i sahibi yapmak olduunu Vurgulayan Dündar, “Cumhurbakanmz ve TOBB Bakan Türkiye genelinde 2 buçuk milyon içi alacaklarn söylediler. Bizde bu program yaptk. nallah sanayicilerimiz de içi alacak. Temennimiz 4bin- 5 bin içi almak olacak. Onlar da i sahibi olacaklar. nsanlarmzn i sahibi olmalarn istiyoruz.” açklamasn yapt.

Organize Sanayi Bölgesi Bakan (OSB) Nasr Duyan da sanayicilerin önündeki engellerin kaldrlmasn istedi. Duyan üretim olmadan istihdamn da olamayacan söyledi.


Tarih : 18.3.2019
/ 943 kii grntledi.