YELERMZE KRED MKANI

YELERMZE KRED MKANI

Highslide JS

 

NOT:AAI KISIMDAK KRTERLERE VE NACE KODUNUN KRTERLERNE UYAN TÜM ÜYELERMZ BAVURABLRLER.

 

HEDEF KTLE

 

Sektörlere yönelik olarak;

 

  1. Makine imalat yapan ve mevcut üretimde kapasite artrm/yenileme yatrmlar gerçekletirecek veya yeni yatrmlar ile makine imalatna balayacak firmalar,
  2. Makine imalat yapan firmalardan yatrmlar kapsamnda yeni ve yerli makine satn alan firmalar,
  3. Ham madde-ara mal imalat yapan ve mevcut üretiminde kapasite artrm/yenileme yatrmlar gerçekletirecek veya yeni yatrmlar ile bu alanda imalata balayacak firmalar,

 

NAKT KRED ÜRÜNLER:

 

1.     MAKNE ÜRETCLERNE YÖNELK KRED

 

Hedeflenen sektörlerde yerli mal niteliini tayacak makine imalat yapan/yapacak firmalarn  yatrm ve yatrma bal iletme kredileri ihtiyaçlar karlanacaktr. Hedef Sektörler;

 

Ø  Elektrikli Makine ve Aksamlar

Ø  Bilgisayar, Elektronik, Optik

Ø  Motorlu Tatlarn Aksam ve Parçalar

Ø  Motor ve Aksamlar

Ø  Genel Endüstri Makine ve Aksamlar

Ø  Elektrikli Teçhizat

 

Paket kapsamnda Ek-1: Makine malatçlarna likin NACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodlar ile belirlenmi sektörlerde yeni yatrm ve/veya mevcut üretimde kapasite artrm yenileme yatrm yapan firmalarn kredi talepleri deerlendirilebilecektir.

 

2.     YERL VE YEN MAKNE ALICILARINA YÖNELK KRED

 

Paket kapsamnda EK-1’deki listede belirtilen sektörlerde makine imalat yapan firmalardan yatrm kapsamnda yeni ve yerli  makine alm yapacak firmalarn yatrm ve yatrma bal iletme kredileri ihtiyac karlanacaktr.

Yeni ve yerli makine almlar için satc firmadan Yerli Mal belgesi temini zorunlu olup, satn alnacak makinenin G.T..P.‘inin mevzuatmz ekinde yer alan (Ek-2: Makine Listesi G.T..P.) listedeki kodlardan olmas gerekmektedir.

  1. HAMMADDE/ARA MALI ÜRETCLERNE YÖNELK KRED

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara mal imalat yapan firmalarn komple yeni yatrmlar ile bu çerçevede yatrm yapacak firmalarn yatrma bal iletme kredileri ihtiyac karlanacaktr. Hedef Sektörler;

 

Ø  Kimyasal ve Medikal (Eczaclk) Ürünler

Ø  Plastik ve Kauçuk Ürünler

Ø  Suni ve Sentetik plikler

Ø  Kat, Karton ve Mukavva

 

Paket kapsamnda Ek-3: Hammadde/Ara Mal malatçlarna likin NACE Kodu Listesi’nde yer alan sektörlerde hammadde-ara mal imalat için yeni yatrm ve/veya mevcut üretimde kapasite artrm/yenileme yatrm yapan firmalarn kredi talepleri deerlendirilecektir.

 

KRED LMT

 

VME Finansman Paketi kapsamnda kullandrlacak yatrm kredilerinde; KDV dahil sat teklif mektubu/sözleme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir.

 

 

KRED VADES

 

letme kredilerinde azami 1 yla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere  azami 5 yl vade, yatrm kredilerinde azami 2 yla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yl vade uygulanabilecektir.

 

FAZ VE KOMSYON UYGULAMALARI

 

 

Faiz Oran: Paket kapsamnda nakdi kredilere deiken faiz oranlar uygulanacaktr.

 

Deiken Faiz Oranlar DBS Endeksli ve TÜFE Endeksli olmak üzere ikiye ayrlmaktadr.

  1. DBS Endeksli Faiz Oran: DBS Endeksli Deiken Faiz Oranlar hesaplamalarnda aylk olarak güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Bakanl’nca belirlenecek 2 yl, 5 yl ve 10 yl vadeli DBS faiz oranlar baz alnacaktr. Bu faiz oranlar kredi vadesi boyunca ylda bir kez ayn hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Ksmi kullandrmlarda kullandrm tarihinde geçerli olan faiz oran uygulanacaktr. Kredi faiz oranna esas alnacak   DBS oranlar Bankamz Portalnda  ilan edilecektir.

 

Vade

Oran

0-2 Yl

2 yl vadeli DBS+% 1,00

2+-5 Yl

5 yl vadeli DBS+% 2,00

5+-10 Yl

10 yl vadeli DBS+% 3,00

 

  1. Enflasyona Endeksli Faiz Oran: TÜFE Endeksli Deiken Faiz Oranlar hesaplamalarnda kredi kullandrm tarihindeki yllk TÜFE oran baz alnacaktr. Bu faiz oranlar kredi vadesi boyunca ylda bir kez ayn hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Ksmi kullandrmlarda kullandrm tarihinde geçerli olan faiz oran uygulanacaktr.

Vade

Oran

0-2 Yl

TÜFE+ % 2,00

2+-10 Yl

TÜFE+ % 3,00

 

Kredi Komisyonu:  Kredi kullandrmnda kredi vadesine göre aadaki pein komisyon oranlar uygulanacaktr.

 

Vade

Oran

0-2 Yl

% 1,00

2+-5 Yl

% 1,50

5+-10 Yl

% 2,00

 

 

MAKNE SGORTASI

 

Paket kapsamnda belirtilen ham madde-ara mal imalatçlar, makine imalatçlar ve makine alcs firmalarn yatrm kredisi konusu makine almlarnda, kredi vadesi boyunca aldklar tüm makinelere Makine Sigortas yaplmas zorunludur.

 

 

DER ÖNEML HUSUSLAR

 

***Yeni ve Yerli Makine Alclarna kullandrlacak kredilerde temin edilmesi gereken, Yerli Mal Belgesi 13.09.2014/29118 tarih ve sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve sayl Resmi Gazete ile deiiklik yaplan Sanayi ve Teknoloji Bakanl’nn  Ek-4: Yerli Mal Teblii  çerçevesinde düzenlenmi olmaldr.

 

 

***Kredi kullandrm tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alnm faturalar da kredi konusu olabilecektir.

 

 

VME FNANSMAN PAKET NAKT KRED FAZ ORANLARI

 

     

 

 

     

 

 

DBS ENDEKSL FAZ ORANI*

 

 

DBS

Spread

Kredi Faiz Oran

 

 

0-2 Yl Vade

1,00%

2 YIL VADEL DBS+%1

 

 

2+-5 Yl Vade

2,00%

5 YIL VADEL DBS+%2

 

 

5+-10 Yl Vade

3,00%

5 YIL VADEL DBS+%3

 

 

 

 

 

     

 

 

TÜFE ENDEKSL FAZ ORANI**

 

 

TÜFE

Spread

Kredi Faiz Oran

 

 

0-2 Yl Vade

2,00%

TÜFE+%2

 

 

2+-10 Yl Vade

3,00%

TÜFE+%3

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Tarih : 14.6.2019
/ 422 kii grntledi.