Mardin bulguru corafi iaret tescil belgesini aldk

Mardin bulguru corafi iaret tescil belgesini aldk

Highslide JS

Türkiye'de yllk bulgur üretiminin yüzde 25'ini karlayan Mardin corafi iaret belgesi alarak markalat. Mardin bulguru Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odasnn uzun uralar sonucunda corafi iaret tescil belgesini ald. Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas adna corafi iaret tescil belgesini Kalite Yönetim Temsilcisi Velit Aydn, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank'tan ald.

 

 

Konu hakknda konuan Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, “Çok uratk ama çok ükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldk. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim bulgurumuzdur. Belgeyi aldmz için çok mutluyuz. Dünyann neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için internete girdii zaman ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok büyük faydalar olacak. Büyük marketler artk bizim bulgurumuzu alacak. Tantmn yapmak için fuarlara da katldk. Son olarak Antalya'da düzenlenen 10'uncu Yöresel Ürün Fuarnda da arkadalarmz bulgurumuzu tantt. Belgemizi de orada aldk” dedi.

 

 

Mardin'de üretilen budayn kaliteli olduunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneini alan buday bizim budaymzdr. Bu budaydan bulgur yaplyor. Sert buday çok güne görmesi lazm. Onun için tad da farkl oluyor. Kaynadktan sonra bizim budaymz sapsar oluyor" açklamasn yapt.

 


Tarih : 25.10.2019
/ 250 kii grntledi.