"almaya ve retmeye devam edeceiz"

"almaya ve retmeye devam edeceiz"

Highslide JS
Tarm ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliine (TOBB) Bakan Rifat Hisarcklolu, 365 oda/borsa bakan ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.​
TOBB Bakan Hisarcklolu toplantda yapt konumada, Kovid-19'un balad ilk günden itibaren Bakan Pakdemirli'nin TOBB ile devaml istiare içinde bulunduunu söyledi.
 
Pakdemirli'nin bu süreçte üreticinin ve müteebbisin yannda olduunu ifade eden Hisarcklolu, "Ortak akla verdiiniz önem, vizyonunuz ve sergilediiniz bu dinamik çalma tarz, bize moral ve evk verdi." dedi.
 
Hisarcklolu, bu dönemde tarm kredilerinin faizsiz ertelendiini, üreticilerin ayakta kalmalar için destekleme ödemelerinin erkene çekildiini ve geleneksel ekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan iletmelere faizsiz kredi temin edildiini, lisansl depolarn 2020'de süresi dolan lisanslarnn 1 yl daha uzatldn anlatt.
 
Bu zor süreçte, bakanlk ve TOBB'un birlikte 2 önemli projeyi hayata geçirdiine deinen Hisarcklolu, "Önce, DTAP projesini ülkemize kazandrdk. Sonra da giderek büyüyen bir soruna dönüen gda kaybn ve israfn önlemek üzere harekete geçtik. Gdan Koru Kampanyas'n balattk. Sektörümüzün daha hzl büyümesi için 365 oda ve borsamzla birlikte çalmaya, üretmeye devam edeceiz." ifadelerini kulland.
 
Hisarcklolu, tarmda yerel deerlere sahip çklmas gerektiini de kaydetti.
 
-Tarm ve Orman Bakan Pakdemirli
 
Tarm ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgn sürecinde sürdürülebilir üretim ve gda arz-talep dengesi açsndan küçük aile iletmelerinin varlyla, lisansl depoculuun öneminin bir kez daha hissedildiinin altn çizerek, kstlama günlerinde frsatn bulanlarn ehirleri terk ettiini, köy nüfuslarnn ikiye katlandn söyledi.
 
Pakdemirli, tarm ve orman alannda verilen desteklere dikkati çekerek, öyle devam etti: "Son 18 ylda, 310 milyar lira tarmsal destek verdik. Tarmsal haslamz 7,5 kat artrarak 275 milyar liraya çkardk. 585 baraj ina ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtk. 4,6 milyar fidan toprakla buluturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat, tohumluk ihracatmz 10 kat artrdk.
 
Büyükba hayvan varlmz yüzde 80, küçükba hayvan varlmz yüzde 51 artrdk. Süt üretimimizi de yüzde 173 yükselttik. Ayrca 18 milyar dolarlk tarmsal ihracatmz ve 5,3 milyar dolarlk d ticaret fazlamz ile tarmda net ihracatç konuma geldik. hracatmz nasl 2, 3, 10 katna çkartrz, onun altyapsn ve çalmalarn yapyoruz."
 
Pakdemirli, Cumhurbakanl Hükümet Sistemi ile verilen desteklerle tarmsal üretimdeki artn büyük bir ivme kazandna iaret ederek, "Bugün ülkemiz tarmsal gayri safi milli haslas açsndan Hollanda, spanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride brakarak 48 milyar dolarlk tarmsal haslayla Avrupa'da lider konumuna gelmitir. 2018 ylnda çiftçimize, 14,5 milyar lira tarmsal destek veriyorken, 2019'da bunu 16,1 milyar liraya, 2020'de ise desteklerimizi toplamda yüzde 52 artla 22 milyar liraya çkardk. Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarmsal desteklere ayrdk." diye konutu.
 
Lisansl depoculuun, kazancn ve güvencenin hazinesi olduunun altn çizen Pakdemirli, unlar kaydetti: "Bu kapsamda bugün için depolanabilen ürünler, hububat, baklagiller, yal tohumlar, pamuk, fndk ve zeytindir. Kuru kays, kuru üzüm ve Antep fst ürünlerinin lisansl depolarda depolanabilmesine yönelik çalmalarmzda son aamaya geldiimizi de belirtmek isterim. Halihazrda lisans alan 91 lisansl depo iletmesinin toplam depolama kapasitesi yaklak 4,8 milyon ton. Hedefimiz 2023'te 140 lisansl depo iletmesi ile kapasiteyi 8-10 milyon ton aralna çkarmaktr."
 
Dijital Tarm Pazarnn (DTAP) kooperatifleme ve sözlemeli üretim adna ülke için büyük bir frsat olduunu belirten Pakdemirli, verilen eitim ve tantm çalmalaryla DTAP'da ilem yapan firma, kurum ve çiftçi saysndaki arta bal olarak ciro miktarnn her geçen gün yükseldiini kaydetti. Pakdemirli, bankalarn sisteme katlmyla ilgili olarak ilk etapta baz özel bankalarla tantm toplantlar gerçekletirdiklerini de aktard.
 

Tarih : 3.06.2020
/ 224 kii grntledi.