Trkiye Ekonomi uras, Cumhurbakan Erdoann katlmyla TOBBda yapld

Trkiye Ekonomi uras, Cumhurbakan Erdoann katlmyla TOBBda yapld

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan ve baz bakanlarn katlmyla TOBB kiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi uras'nn açlnda yapt konumada, “Sizin önderliinizde balatlacak, cesur ve ezber bozan, yeni bir yapsal reform hamlesi, küresel rekabette bizi öne çkaracaktr. Bu noktada son olarak unu vurgulamak isterim. Mevzuata ilikin yaplacak reformlarda, eskiden olduu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarnn kurulmas ve sin her zaman vurguladmz istiarenin güçlendirilmesi çok faydal olacaktr” dedi.​
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu'nun ev sahipliindeki Türkiye Ekonomi uras; Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan, Cumhurbakan Yardmcs Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, Tarm ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Ulatrma ve Altyap Bakan Adil Karaismailolu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katlmyla TOBB kiz Kuleler Konferans Salonu’ndan video konferans araclyla gerçekletirildi.
 
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu konumasnda, Ekonomi uralarn 2003 ylnda Cumhurbakan Erdoan’n talimat ile balattklarn hatrlatarak, “O zamandan bu yana hep yanmzda oldunuz. Bu salonda çok hayrl müjdeler verdiniz. Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle Genel kurul yapamadk. Ama saolun, sorunlarmz dinlemek, çözüm yollar üzerine istiare etmek üzere, Türk i dünyasnn kalbine ho geldiniz” dedi. 
 
uray 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Bakanlar, TOBB Delegeleri, Kadn ve Genç giriimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklak 3 bin kiinin izlediini söyleyen Hisarcklolu, “Pandemi sürecinde hepsi youn bir mesai harcadlar. llerin ve ilçelerin sorunlarn çkardlar, öneriler hazrladlar. Yerelde hangi ekonomik skntlar yaanyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarlarna kadar üyeleriyle istiare ettiler. Talepleri bize aktardlar. Biz de, acil yaplmas gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarmza ilettik. Tabandan tavana müthi bir çalma ortaya koyduk. Camiamzla gurur duyuyorum. Hepsine ayr ayr teekkür ediyorum” eklinde konutu.
 
Hisarcklolu, ura için tüm sorunlar ve önerileri bir araya getirdiklerini, il baznda ve ayrca bakanlklara göre tasnif ettiklerini söyledi. 
 
“Sizin aramzda olmanz, hem bürokrasinin çarklarn iletmek, hem de sürdürdüümüz mücadelede yalnz olmadmz görmek açsndan, bizim için çok deerli” diyen Hisarcklolu, “Dile getirdiimiz pek çok önerinin, sizin liderliinizde hayata geçtiini gördük. Bugün gündeme getireceimiz konularda da, geçmite olduu gibi, çözüm getireceinize inanyoruz” dedi. 
 
Bununla ilgili pek çok örnei birkaç ayda yaadklarn anmsatan Hisarcklolu, “Ksa çalma ödenei bata olmak üzere, firmalarmzn üzerindeki istihdam yüklerini azalttnz. ç Piyasaya destek için, vergi indirimleri gerçekletirdiniz. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesini 2 katna çkardnz. Kamu bankalar vastasyla iletmelerimize düük maliyetli kredi imkan sundunuz. Yine bu vesileyle, Sayn Bakanlarmza da tüm bu icraatlar için ayrca teekkür ediyorum. Saolsunlar, ne zaman arasak, hep görevlerinin bandalar. Gece yars bile çalyor, ihtiyaç duyduumuz her an yanmzda oluyor, sorunlarmz çözüyorlar. Bu vesileyle size ve ahsnzda tüm bakanlarmza, emek ve gayretlerinizden dolay, camiam adna ve Türk özel sektörü adna, en içten teekkürlerimizi sunuyorum” eklinde konutu.
 
Hisarcklolu, tüm dünyann yeni bir dönemin arifesinde olduunu, bu yeni döneme her yönüyle hazr hale gelmeleri gerektiini söyledi.
  
A çalmalarndan gelen olumlu haberlerin 2021’in ikinci yarsnda toparlanma dönemi balayabileceine iaret ettiine dikkat çeken Hisarcklolu öyle devam etti: “Küresel deer zincirleri ksalacak, Türkiye’ye olan i ve yatrm talebi artacaktr. Ülkemiz için yeni frsatlar doacaktr. Yurtd temaslarmzda bunu görüyor ve duyuyoruz. Bu frsatlar yakalamak üzere, imdi harekete geçmemiz ve hazrlanmamz gerekiyor. Çünkü talih hazr olana güler. Frsatlarn kazas olmaz. Evet, kritik virajlar atk. Ama önümüzde, inili-çkl uzun ve zor bir yolculuk var. 
 
Ayrca dünyada da yeni dengeler kuruluyor. Asya-Pasifik bölgesinin 15 ülkesi, küresel ekonominin yüzde 30’unu kapsayan, dünyann en büyük serbest ticaret anlamasna imza attlar. Öte yandan ann bulunmasna ramen, onaylanmas ve yaygn hale gelmesi de zaman alacak. Dolaysyla hem salgn sonras döneme hazr olmamz salayacak, hem de yatrmclara güven verecek bir program tasarlamalyz.
 
Sizin son grup toplantnzdan balayarak yaptnz açklamalar, bu açdan çok deerli görüyorum. Verdiiniz demeçlerle pozitif bir ortam olutu. Moraller yükseldi. Kurumsal yapnn ve hukuk sisteminin güçlendirileceine, reformlara hz verileceine yönelik mesajlar, i dünyasnda gayet olumlu karland. Yatrmc dostu, effaf ve öngörülebilir politikalarla, Türk Liras’nn destekleneceini açklamanz da ayrca önemlidir.
 
Yine sizin özellikle vurguladnz ekilde, fiyat istikrar, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarla Türkiye, tempolu büyüme sürecini yeniden yakalayabilecektir. Zira i alemi, önünü görmek, ileriye bakarak hesap yapabilmek ister. Yatrmlarn, üretimin ve istihdamn artmasnda ön koul, istikrardr, güvendir ve gelecee dair belirsizliklerin azalmasdr. Bunun yolu da fiyat istikrardr. Enflasyonla mücadele, döviz kurlarnda da istikrar gerektirir. Fiyatlarn ve kurlarn devaml artt bir ortam, i yapma itahn azalmakta, üretim ve yatrm kararlarn olumsuz etkilemektedir. Dolaysyla döviz kurlarnda istikrarn salanmas da önem arz etmektedir.
 
Yine Sizin, AB Kurumlarnn liderleriyle en üst düzeyde kurmu olduunuz diyalog da, ekonomiyi desteklemek ve AB-Türkiye ilikilerinin gelecei açsndan son derece önemlidir. Bu kapsamda, baz vizyonsuz AB liderlerine ramen, AB ile ilikilerin güçlü tutulmasnda, gümrük birliinin güncellenmesinde ve vize diyalou dahil, ilikilerde tekrar pozitif bir gündeme dönülmesinde, büyük fayda görüyoruz”. 
 
Cumhurbakan Erdoan’n önderliinde balatlacak, cesur ve ezber bozan, yeni bir yapsal reform hamlesinin küresel rekabette Türkiye’yi öne çkaracan belirten Hisarcklolu, “Bu noktada son olarak unu vurgulamak isterim. Mevzuata ilikin yaplacak reformlarda, eskiden olduu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarnn kurulmas ve sin her zaman vurguladmz istiarenin güçlendirilmesi çok faydal olacaktr. Zira hazrlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüünün zamannda alnmamas, sahada pek çok skntya neden oluyor. Biz, komaya, çalmaya, üretmeye hazrz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Allah’n izniyle tüm bunlar aacak, yola devam edeceiz. Elbirliiyle Türkiye’yi yeniden tempolu büyüme sürecine kavuturacaz. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceiz” dedi.
 

-Cumhurbakan Erdoan

 

Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan, video konferans araclyla da olsa katlmclarla bir araya gelmekten duyduu memnuniyeti ifade etti.

 

"'Kalpten kalbe bir yol vardr görülmez, gönülden gönüle gider yar oy' diyen ak gibi bizim de sizinle aramzda gönülden gönüle kurulu bir köprü var." ifadesini kullanan Erdoan, sözlerini öyle sürdürdü:

 

"Biz buralara gökten zembille inmedik, vesayetin paraütüyle de gelmedik, dededen, babadan miras, aristokratik kanallardan da vasl olmadk. Hayatn merdivenlerini teker teker trmanarak, milletimizin her kesimi ile hemhal olarak, zorluklar ve imkanlar bizzat tecrübe ederek buralara geldik. Ömrü boyunca devletten ald maa dnda bir i, üretim, istihdam tecrübesi olmayanlarn kürsülerden esip gürlemeleri teneke tngrtsnn ötesinde bir anlama sahip deildir. Bunlarn önlerine konan katlardaki rakamlarn ne anlama geldiine ilikin en küçük bir fikirleri olmadn en iyi sizler biliyorsunuz. Daha Kbrs meselesinin ne olduunu, Mara'n açlmasnn ne anlama geldiini bilmeyen, orada Türkiye'nin Cumhurbakannn bakanlndaki heyetle verdii görüntünün diplomatik mesajn anlamam birine ekonomiyi izah etmek de mümkün deildir.

 

Kald ki Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbakan bunlar davet ediyor ve bu davete icabet etmiyor, ben oraya gittim 'e niye bizi de yannda götürmedi' havasna girerek yine beni eletirmeye kalkyor. Ya, bununla sana ekmek çkmaz, bouna urama. Senin bir defa Kuzey Kbrs diye bir akn var m? Bu bir. ki, Kapal Mara bölgesini açmak diye bir tezi savunmak böyle bir anlayn var m? Yok. Ayn eyleri bunlar Azerbaycan'da yapmad m, ayn eyleri bunlar Suriye'de yapmad m, ayn eyleri bunlar Libya'da yapmad m? Yapt ve imdi de kalkmlar bunlar konuuyorlar. Kendisini ait doru yanl hiçbir fikri, hiçbir projesi, hiçbir hayali olmayan dardan ve içeriden yazlan senaryolarn tetikçiliini yapmak dnda müktesebat bulunmayanlarn ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. Azck bir samimiyet görsek herkes gibi onlarla da çok daha farkl bir ekilde oturur, konuuruz. Ama bizim milletimize sözümüz ve saygmz gerei proje kiiliklerle, proje kadrolarla, proje siyasetlerle, bilhassa da yalanlar ve iftiralar önlerine konduu halde yüzleri kzarmayan siyaset bezirganlaryla iimiz olmaz." 

 

Her zaman söyledikleri gibi muhataplarnn millet olduunu vurgulayan Erdoan, "Milletimizin barndan çkp gelen tüm kesimlerle bizim i dünyamzdr. Her husus gibi ekonomi de sanayi de ticaret de bir gönül iidir, bir adanmlk iidir. Biz kendisi de esnaflktan, ticaretten gelen bir siyasetçi olarak daima giriimcilerimizle, sanayicilerimizle, ticaret erbabmzla, esnafmzla, sanatkarmzla bir arada olduk." diye konutu.

 

- "Babayiit aradmda hemen sizler çkp bu ie talip oldunuz"

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii'nin genel kurullarna, uralarna ve çeitli etkinliklerine katlmaya özel önem verdiklerine dikkati çeken Erdoan, "Ülkemizin asrlk rüyas olan yerli otomobil için babayiit aradmda hemen sizler çkp bu ie talip oldunuz. Milletimizin huzurunda verdiiniz sözü yerine getirerek adm adm Türkiye'nin otomobili projesini hayata geçirdiniz. nallah bu güzel projeyi yine sizlerle birlikte neticeye ulatracaz. Ayn ekilde ehit Babakan Adnan Menderes'in ac hatras sebebiyle ad yasl adaya çkan Yassada'y sizlerle birlikte demokrasi ve özgürlükler adas haline getirdik." deerlendirmesinde bulundu. 

 

Cumhurbakan Erdoan, bu sene koronavirüs salgn sebebiyle her konuda olduu gibi i dünyasyla hasbihallerinde de farkl bir dönem geçirdiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii'nin bu ylki genel kurulunun ertelendiini hatrlatt. 

 

Kendilerinin de bu durum sebebiyle video konferans araclyla da olsa i dünyasyla bir araya gelmek istediklerinin altn çizen Erdoan, "Önce ekranlar bandan bizi izleyen arkadalarma, u anda Kovid-19'a yakalanm olan içinizde birçok arkadam var, hepsine Allah'tan ifalar diliyorum, geçmi olsun diyorum. Rabbim en ksa zamanda inallah tüm mesai arkadalarnza kavumay da nasip etsin. 'Bu da geçer ya Hu" diyoruz, inallah bu da geçecek." dedi. 

 

- "Yüksek faizin nelere mal olduu ortada"

 

Ekonominin kalbinde faaliyet gösteren oda ve borsa temsilcilerinin 81 il ve 160 ilçede i dünyasnn nabzn en güzel ekilde yansttklarna inandn ifade eden Cumhurbakan Erdoan, sözlerini öyle sürdürdü:

 

"Bu arada özellikle yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatn, istihdamn temsilcileri olan sizler sahada yaananlarn tercüman olarak karar vericilere yol gösteriyor, k tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatrm yapabilir miyiz? Sizler bu iin içindesiniz. stihdam üretebilir miyiz? Mümkün deil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün deil. Peki ihracata yönelik ciddi admlar atabilir miyiz? O da mümkün deil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamz lazm ve yüksek faize yatrmcmz ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda i dünyamzla ve onlarn temsilcileri olan sizlerle istiare etmeye özel önem veriyoruz. Aldmz tüm kararlarda, attmz tüm admlarda sizlerle birlikte oluturduumuz ortak akldan faydalanyoruz. Sektörlerimizin ve ehirlerimizin sorunlarn, taleplerini, beklentilerini sizlerle birlikte konuuyor, tartyor ve birlikte çözüm yollar gelitiriyoruz."

 

Türkiye'nin son 18 yldr büyük mesafe kat ettii demokrasi ve kalknma yolculuunda 365 oda ve borsann lokomotif vazifesi gördüünü vurgulayan Erdoan, "Her oda ve borsamz kendi üyelerine çan gerektirdii en ileri hizmetleri vermenin yannda Türk ekonomisine de çok önemli katklarda bulundu. Ben birçok sanayici, birçok i adamlarmzla oturup konutuumuzda hepsi nasl battn, nasl bittiini anlatrken hep bana unu söylerlerdi, neydi o? 'Beni faiz batrd, beni faiz bitirdi, u kadar faiz ödedim, u kadar faiz ödüyorum' bunu söyleyen insanlara zulmetmek var mdr. nallah biz bunlar da tersine çevireceiz, bundan sonra da sizlerin azmi, çalkanl, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çkartlan engelleri birer birer aarak hedeflerimize doru yürümeye devam edeceiz." deerlendirmesinde bulundu. 

Yüksek faizden arndrlm, istihdamdan finansmana, özellikle nakit akndan teviklere kadar ihtiyaç duyulan çok sayda destek paketini hayata geçirdiklerini belirten Erdoan, bugüne kadar uygulanm en büyük kredi paketleri, Kredi Garanti Fonu kefaletleri ve istihdam teviklerinin de bu dönemde balatldn dile getirdi.
 
Salgndan olumsuz etkilenen onlarca sektörde vergi ve primleri 6 ay ertelediklerini anlatan Erdoan, birikmi kamu alacaklarna uzun vadeli yaplandrma getirdiklerini, bununla ilgili kanunun da Mecliste kabul edildiini anmsatt.
 
Cumhurbakan Erdoan, "imdi önümüzde yeni bir dönem var. Artk çok daha güçlü bir ekilde üretime, yatrma, istihdama ve ihracata odaklanmamz gerekiyor. El birliiyle bu skntl dönemi de tpk öncekiler gibi geride brakp inallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaacaz. Sizlerden müteebbisimizin, üreticimizin yannda bir Cumhurbakanna ve yönetime sahip olduunuzu asla unutmadan gayretinizi artrmanz, azminizi güçlendirmenizi istiyorum." diye konutu. 
 
Türkiye olarak reformlar ve baarlarla dolu sürdürülebilir büyümeyi politikalarnn merkezine aldklar 18 yl geride braktklarna iaret eden Erdoan, topyekün kalknma anlayyla 81 vilayetin tamamnda her haneye ve insana dokunan hizmetler gerçekletirdiklerini söyledi. 
 
Piyasa ekonomisi anlayyla, rekabeti esas alan effaf ve öngörülebilir politikalarla Türkiye'yi kalkndrp güçlendirdiklerini dile getiren Erdoan, öyle devam etti: 
 
"Bugün yaptmz gibi her kesimle istiare halinde olmaya özel ehemmiyet verdik. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalknma hamlesi bizim dönemimizde balad. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara, ihracatmz 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çkardk. Kii bana düen milli gelirimizi 12 bin 500 dolara kadar yükselterek ülkemizi üst-orta gelirli ülkeler grubuna dahil etmitik. Ülkemize gelen dorudan yatrmlar 138 milyar dolar bulmutu. Yüzde 32 olan enflasyon orann yüzde 4'lere kadar indirmi, faizleri tarihin en düük seviyelerine getirmitik. Ülke ve millet olarak 2023 hedeflerimize doru emin admlarla yükselirken bir anda içeride ve darda büyük bir saldr dalgasyla karlatk. Gezi olaylar ile balayp snrlarmzn kuatlmasna, darbe giriiminden ekonomimize kurulan tuzaklara kadar bütün bunlara uzanan bu saldrlarn hepsini de hamdolsun birer birer boa çkardk. Maruz kaldmz saldrlar sebebiyle tüm gücümüzle istiklal ve istikbal mücadelemize younlarken, yatrmlar ve ekonomiyi de ihmal etmedik. Bu tarihi mücadele döneminde bile Türkiye'yi yüzlerce büyük proje ile donattk."
 
- "mkansz denilen nice baarlara imza attk"
 
Erdoan, kendini savunmann ötesinde bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda çok önemli admlar attklarna iaret ederek, "Yaplamaz denilen nice harekatlar yaptk, imkansz denilen nice baarlara imza attk. Güçlü sanayi altyapmz, zengin insan kaynamz ve yenilie odakl çalkan giriimcilerimiz sayesinde her zorluu aacak yeni yollar bulduk. Savunma sanayinde ülkemizin geldii yer, tüm dünyada hayranlkla takip ediliyor." dedi.
 
stanbul'a kazandrdklar üçüncü havalimannn Türkiye'nin 2053 vizyonunun en önemli altyaplarndan biri olduunu vurgulayan Erdoan, unlar kaydetti:
 
"Eitimden sala, ulamdan enerjiye her alanda gerçekten tarihi öneme sahip projeleri ite bu mücadele döneminde hayata geçirdik. Deerini salgn döneminde çok daha iyi anladmz ehir hastaneleri ile kapsaml Genel Salk Sigortas sistemimiz bile bal bana bir baar hikayesidir. te stanbul'da Atatürk Havaliman'nda ve Sancaktepe'de 1008'er odal hastaneleri 2 ay gibi bir sürede yaptk ve uçak inecek 5 dakikada hastaneye ulaacak. Sancaktepe'de uçak yine orada havalimanna inecek 5 dakikada hastaneye ulaacak. Niye yaptk bunlar? Bütün bu Kovid olayyla mücadele için."
 
- "Dünya ile birlikte Türkiye'de yeni bir döneme giriyor"
 
Erdoan, yine ayn ekilde devasa bir hastaneyi Baakehir'de yaptklarn ve bu hastane ile de salgnla mücadelede çok önemli admlar attklarn vurgulayarak, öyle konutu:
 
"Yatrmclarmzn önünü açmak için gerçekletirdiimiz reformlarla ülkemizi i yapma kolayl endeksinde 27 basamak birden yükselterek 190 ülke arasnda 33'üncü sraya yerletirdik. Bunun anlamn öyle küçük bir örnekle anlatacak olursak, 2002'de i yeri açma süresi 38 gün iken bu süreyi 7 günün altna kadar düürdük. imdi ise salgnn ortaya çkard deiim süreciyle dünya ile birlikte Türkiye de yeni bir döneme giriyor. Ülkemiz yatrmn, üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Artk vites yükseltmenin bile yeterli olmad, araç deitirmenin gerektii bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlyz." 
 
Cumhurbakan Erdoan, bir süredir çalmalarn sürdürdükleri hukuk ve ekonomi reformlarnn bu yeni dönemin hazrlklar olduuna iaret ederek, unlar söyledi:
 
"Türkiye'nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarn gerçekletirmi bir yönetim olarak, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan deiimleri hayata geçirmek de elbette bizim görevimizdir. Temelini attmz, tabiri caizse kaba inaatn tamamladmz binamz artk nihai hale getirecek atlmn eiindeyiz. nallah ülkemiz hazrlk devrini geride brakp artk ahlan dönemine giriyor. Yerli ve uluslararas yatrmclar için her anlamda en uygun artlar salamaya devam edeceiz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrtn göreceiz. Eylül ayna ilikin gelen öncü verilerle ise üçüncü çeyrei güçlü bir büyümeyle kapatacamz artk kesinlemi oldu. Eylül aynda sanayi üretimimiz hem aylk hem de yllk bazda artarak en önemli bir baarya imza att."
 
- "Yl pozitif bir büyümeyle bitireceimize inanyorum"
 
Recep Tayyip Erdoan, sanayi ve ticaret sektöründeki admlarla hizmet sektörleri toplamnda ciro endeksinin eylül aynda yllk yüzde 26,2 arttn belirtti.
 
Bütün bunlarla beraber salgnn yol açt ve halen devam eden kimi zorluklara ramen yl da pozitif  büyümeyle bitireceklerine inandn ifade eden Erdoan, "Fiyat istikrarn ve finansal istikrar birlikte salayacaz. Bunun için enflasyonla mücadele de en önemli önceliimizdir. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarna ulamaktr. Mali disiplini koruyarak, kamu finansman kalitesini artrarak, yapsal ve mikro reformlar hayata geçirerek, deiim çizgimizden sapmayarak büyüme ve istihdam odakl bir anlayla yolumuza devam edeceiz." diye konutu. 
 
Önlerindeki sorunlar, piyasa ekonomisi kurallarna uygun ekilde çözeceklerini vurgulayan Erdoan, u deerlendirmelerde bulundu:
 
"Salgnn önüne geçmek için aldmz tedbirlerin yol açt skntlarn elbette farkndayz. Devlet olarak elimizdeki imkanlar sonuna kadar kullanarak bu skntlar azaltmann gayreti içindeyiz. nallah önümüzdeki yl tüm bu zorluklar geride brakm olarak bugünleri ac bir tebessümle yad edeceiz. Sorumluluumuzun ar olduunu biliyoruz ama milletimize olan güvenimiz, enerjimiz, evkimiz, azmimiz daha da büyüktür. Ülkemizi bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle birlikte getirdik. nallah yaadmz skntlar yine sizlerle birlikte aacak, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaacaz."
 
Erdoan, oda ve borsa bakanlaryla bir araya gelmekten duyduu memnuniyeti de ifade ederek, i dünyasna, esnaf ve sanatkarlara, üreticilere, tüm sektörlere hayrl ve bol kazançlar diledi.
 

-Cumhurbakan Erdoan adna hatra aac dikildi

 

Açl konumalarnn ardndan TOBB ETÜ Hatra Orman’na Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan adna çnar aac dikildi. Aaç dikimini TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarnay tarafndan gerçekletirildi. 


Tarih : 18.11.2020
/ 145 kii grntledi.