TOBBdan bankalara ar

TOBBdan bankalara ar

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, son dönemde bankalarn uygulad yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatrmn önündeki en önemli engellerden biri haline geldiini belirterek, “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artn çok üzerinde artrarak, büyümeye destek deil köstek oluyorlar’’ dedi.​

Bankalara, reel sektöre srtnz dönmeyin çars yapan Hisarcklolu, u açklamay yapt:

 

“Son dönemde bankalarn uygulad yüksek kredi faizleri, üretimin ve yatrmn önündeki en önemli engellerden biri haline gelmitir. Kredi faizlerinin geldii seviye, dünya genelindeki düük faiz ortamna uymamaktadr ve giriimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarna engel oluturmaktadr.

 

Anadolu'nun dört bir tarafnda, verimli ve düzgün çalan pek çok iletme bulunmaktadr. Üretime, ihracata ve istihdama katk salayan bu firmalarmz, ülkemizin milli servetidir ve korunmalar gerekmektedir.

 

Dolaysyla reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltlmaldr. Enflasyonun ve faiz oranlarnn makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardr.

 

Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklam da bekliyoruz. Zamannda faiz indiriminde zorluk çkaran bankalar, i faiz artrmna geldiinde gayet hzl hareket edebiliyorlar.

 

Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artn çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek deil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artrma alkanlarna son vermeli ve sadece kendi gelirleri odakl düünmeyi brakp, ellerini tan altna koymallar. 

 

Ayrca pandemi nedeniyle gelir kayb yaayan firmalarn kredilerine yönelik daha yapc bir tavr sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamalar gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalyz.

 

Bankalarmza seslenmek istiyorum; reel sektöre srtnz dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatrm, ihracat yapanlar ve istihdam salayanlar özenle deerlendirin. Rekabetçi firmalarmz ve giriimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalm ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalm ve salkl ekilde arttralm. Böylece pandemi sonras, yeniden ve hzla ayaa kalkalm, küresel yarta geride kalmayalm”.


Tarih : 18.01.2021
/ 33 kii grntledi.