Asya ile ilikileri birok boyutta gelitirmek istiyoruz

Asya ile ilikileri birok boyutta gelitirmek istiyoruz

Highslide JS
1. Asya birlii Diyalou Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odalar Konferans’nda konuan Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, kurala dayal küresel sistemde açk ve adil bir ticareti savunduklarn belirterek "Türkiye, Asya ve Avrupa'y birbirine balar, Dou ile Bat arasnda bir köprüdür. Ülkemiz, Asya ile ilikilerini birçok boyutta daha da gelitirmek istiyor." dedi.​

TOBB'un düzenledii "1. Asya birlii Diyalou Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odalar Konferans", TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, Cumhurbakanl Yatrm Ofisi Bakan Yardmcs Ahmet hsan Erdem ve Hisarcklolu'nun katlmyla sanal ortamda gerçekletirildi.

 

Hisarcklolu, konferansn açlnda yapt konumada, kurala dayal küresel sistemde açk ve adil bir ticareti savunduklarn, effaf ve öngörülebilir i ortamn tevik ettiklerini söyledi.

 

Herkesin daha fazla i birlii, diyalog ve dayanmaya ihtiyac olduunu ifade eden Hisarcklolu, bu nedenle uluslararas i birliinin önemine iaret etti.

 

Hisarcklolu, Asya birlii Diyalou'nun (ACD) bu açdan benzersiz bir platform olduunu belirterek ACD, Asya corafyasndaki 35 ülkeyi kapsyor. Hepimiz biliyoruz ki Asya üretim merkezi haline geldi, güç Bat'dan Dou'ya kayd. Dünyann bu bölümü dünya ekonomisinin geleceini temsil ediyor." diye konutu.

 

- "Asya ile ilikilerimizi gelitirmek istiyoruz"

 

Türkiye'nin Batl kurumlarla da iyi balantlar olduunu vurgulayan Hisarcklolu, "Türkiye, ayn zamanda Asya ve Avrupa'y birbirine balar, Dou ile Bat arasnda bir köprüdür. Ülkemiz, Asya ile ilikilerini birçok boyutta daha da gelitirmek istiyor." ifadelerini kulland.

 

Hisarcklolu, bölgesinde bir sanayi merkezi olan Türkiye'nin Gümrük Birlii ile corafi yaknlk ve lojistik avantajlar sayesinde Avrupa Birlii (AB) tedarik zincirinin en önemli parçalarndan biri olduunu dile getirdi.

 

- "Yabanc irket says geçen yl 74 bine ulat"

 

Hisarcklolu, Türkiye'nin otomobil, beyaz eya, tekstil ve inaat malzemeleri gibi birçok sektörde Avrupa'nn ana tedarikçilerinden biri olduunu ifade etti.

 

Türkiye'nin dünyann en iyi 6 turizm destinasyonu arasnda yer aldn belirten Hisarcklolu, unlar kaydetti:

 

"Uygun konumu, Türkiye'nin çeitlendirilmi pazarlar ve ürünlerle önemli ihracat frsatlarndan yararlanmasn salad. Ülkedeki yabanc irket says geçen yl 74 bine ulat. Balanty gelitirmek, ticareti geniletmenin yollarn tartmak ve Asya i birliindeki eksik boluu nasl doldurabileceimizi görmek için de alanlar aratrmak istiyoruz."

 

- Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan

 

Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan ise burada yapt konumada, Türkiye'nin, Asya birlii Diyalou (Asia Cooperation Dialouge - (ACD) Dönem Bakan olarak, ortak hedefleri desteklemek için mümkün olan her ekilde katkda bulunmaya ve liderlik etmeye hazr olduunu belirterek, "21. yüzyl, Asya'nn yüzyl olacak. Bölgemizin potansiyellerini hayata geçirmede ve yeni atlmlar yapmada birlikte hareket edeceiz." dedi.

 

Pekcan, konumasnda, tüm dünyann yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgn yüzünden olaanüstü zamanlardan geçtiini ifade ederek, salgnn, ülkelerin ekonomik ve sosyal yaplar üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açtn söyledi. 

 

faaliyetlerinin önemli ölçüde yavaladn dile getiren Pekcan, bu tür zor koullar altnda ülkeler arasnda yakn i birlii ihtiyacnn daha da önemli hale geldiine inandklarn bildirdi.

 

Normalleme admlar arttkça, ekonomilerin ve iletmelerin nasl toparlanacana odaklanmak gerektiinin altn çizen Pekcan, bu anlamda Asya Birlii Diyalou'na çok deer verdiklerini, bu mekanizma içinde gelitirilecek her türlü giriime açk olacaklarn kaydetti.

 

Pekcan, Türk Hükümeti olarak, ulusal salk sistemini güçlendirmeye, i ortamn canl tutmaya, vatandalara ve i dünyasna salgnn balangcndan bu yana yeni koullarda hzla destek vermeye odaklandklarn belirterek, "Yakn gelecekte Türkiye, küresel deer zincirlerinde daha da önemli bir rol oynamak için tüm çabalarn ortaya koyacak. Teknoloji ve inovasyon odakl sektörlerde daha fazla yatrm peinde olacaz. Küresel arz ve deer zincirleri açsndan stratejik diyalog ve ortakla açz." diye konutu.

 

-Cumhurbakanl Yatrm Ofisi Bakan Yardmcs Ahmet hsan Erdem

 

Cumhurbakanl Yatrm Ofisi Bakan Yardmcs Ahmet hsan Erdem de Türkiye'nin salam büyüyen bir ekonomiye sahip olduunu söyledi.

 

Finans sektörünün frsatlarla dolu olduuna dikkati çeken Erdem, stanbul'un bölgesel bir merkez olduunu bildirdi.

 

Erdem, Türkiye'nin bölgesinde rekabetçilik avantaj olduuna iaret ederek bu avantajn dorudan yatrm rakamlarna yansdn dile getirdi.

 

Ülkenin 2002'den önceki 30 ylda 15 milyar dolarlk dorudan yatrm hacmine sahip olduunu hatrlatan Erdem, 2002'den sonraki 17 yl içinde bu rakamn 217 milyar dolara çktn sözlerine ekledi.


Tarih : 20.01.2021
/ 270 kii grntledi.