16.Oda-Borsa Mterek Toplants Online yapld.

16.Oda-Borsa Mterek Toplants Online yapld.

Highslide JS

MARDN ODALARI/BORSALARI 16.MÜTEREK TOPLANTISINDA PANDEM SÜRECN ELE ALDI

 

Mardin’de tüm Odalarn/Borsalarn katlmyla düzenlenen ve bölgesel kalknma faaliyetlerine katk amacnn güdüldüü müterek toplantlarn 16.’s gerçekletirildi. Toplant, Kzltepe Ticaret Borsas’nn organizasyonuyla online olarak yapld.

 

10 ubat 2021’de düzenlenen ve arlkl olarak Genel Sekreterler/Yardmclar ve Kalite ve Akreditasyon Sorumlularndan oluan toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Elif lhan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güne, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn Covid-19 Sürecindeki Genel Faaliyetleri ve yi Uygulamalar, Akademik Danmanlk Yeni Dönem Beklentileri, Yeni dönem proje faaliyetleri.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u genel faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

· KTB: Stratejik Plan hazrlna ilikin çalmalar; Ticaret Bakanl Destekli Ur-Ge Projesi: Mezopotamya Günei Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açlyor; Dicle Kalknma Ajans (DKA) Destekli Güdümlü Destek Projesi: Mardin Gda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Gelitirilmesi.

· KTSO: Kalite ve Akreditasyon altyapsnda yenilikler yaplmas; ISO denetiminin baaryla tamamlanmas; Kzltepe Bulgur Sektörü Ur-Ge Projesi.

· MTSO: Granada TSO ibirlii ile Turizmde Kurumsal Kapasitenin Gelitirilmesi Projesi; Covid-19 sürecinde Faaliyet belgelerinin online temini; Gelitirme ve denetim süreçlerinin baaryla tamamlanmas.

· NTB: Covid-19 sürecinde e-imza ile üyelerin Borsaya gelmeden online olarak beyanname dahil tüm ilemlerine imkân tannmas (bu sisteme ilk geçen Borsa olmas); Beyannamelere eklenen Barkod ve dorulama kodu ile bunlarn web sitesinde teyitlerinin yaplmas; ISO 9001: 2015 KYS ve ISO 10002: 2018 MMYS denetimlerinden baaryla geçerek belgelerini yenilemesi.

· NTSO: Denetim süreçlerine hazrlk çalmalar; Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasna yönelik proje çalmalar.

 

Toplantnn özel gündem maddelerinden biri, Mardin Artuklu Üniversitesi ile gerçekletirilmesi planlanan aratrma raporlar idi. Bu kapsamda, Mardin’in d ticaretinin pandemi öncesi ve sonras durumunu irdeleyen aratrmalarn yaplmas konusunda müzakerelerde bulunuldu.

 

Toplantnn özel gündem maddelerinden dieri de Odalarn/Borsalarn yeni dönemdeki eitim ihtiyaçlarna ilikindi. Bu amaçla, bütün ortak eitim programlarnn online biçimde yaplmasna ilikin çalmalar yaplmas gereine dikkat çekildi.

 

XVII.Müterek Toplantnn, Mart aynda Nusaybin Ticaret Borsas’nn organizasyonuyla yaplmas kararlatrld.


Tarih : 10.02.2021
/ 78 kii grntledi.