MARDN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL RN ETLL ZERNDE ALIIYOR

MARDN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL RN ETLL ZERNDE ALIIYOR

Highslide JS

Mardin’de tüm Odalarn/Borsalarn katlmyla düzenlenen ve bölgesel kalknma faaliyetlerine katk amacnn güdüldüü müterek toplantlarn 17.’sinde ele alnan kararlar hayata geçiriliyor. Bu amaçla, bölgedeki tarmsal ürün çeitlilii konusunda çalmalar gerçekletiriliyor.

 

Mardin Odalar ve Borsalar, söz konusu hedefe yönelik olmak üzere Mardin Tarm ve Orman l Müdürlüü’ne bir ziyarette bulundu. 19 Mart 2021’de Kurum Müdürü Menduh Dinler’e yaplan ziyaretin katlmclar öyleydi:

Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Kartal; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Ziyarette ehrin ve bölgenin tarmsal sorunlar ele alnd. Bu kapsamda, tarmsal ürün çeitlilii sorunu özel gündem maddesiydi. Çiftçilerin arlkl olarak belli bal ürünlere younlamasnn sebep olduu arz, fiyatlama ve gelir sorunlarna deinilen müzakerelerde çkar bir yol olarak alternatif ürünlere yönelinmesi gereine dikkat çekildi. Bu ürünlerin banda Fstk, Soya Fasülyesi ve Yer Fst geliyor.

 

Katlmclar, bu deiim sürecinde Mardin Odalarnn/Borsalarnn öncülük yapmaya hazr olduunu dile getirdi. Bu amaçla ilgili kurumlarla ve özellikle Mardin Tarm ve Orman l Müdürlüü ile ibirlii yaplmasnn önemine deindiler. Mardin l Tarm ve Orman Müdürü de bu ibirliinin öneminde ve faydasna deinerek bunun kendilerini memnun edeceini ifade etti.

 

Yaplan müzakereler neticesinde, Mardin Tarm ve Orman l Müdürlüü ve Mardin Odalar/Borsalar ortaklnda Fsta yönelik proje yürütülmesi kararlatrld. Bu çerçevede, ilgili Bakanlk ve Kurumlarla ibirlii hâlinde bu amaca yönelik hibe programlarna proje payda olarak müracaat edilmesi ve hazrlanacak programn yürütülmesi hususunda prensipte mutabakata varld.

 

Proje ile orta ve uzun vadede Mardin’de ve bölgede ürün çeitlilii kapsamnda Fstk üretim alanlar artrlarak daha verimli ve yüksek katma deerli ziraî faaliyetler icra edilmesi hedefleniyor. Bu süreçte Mardin Odalar ve Borsalar aktif bir rol üstlenecek.


Tarih : 22.03.2021
/ 46 kii grntledi.