MARDN ODA/BORSA MTEREK PROJE EKB YELERN E-TCARET KAPASTESN ARTIRMAYI HEDEFLYOR

MARDN ODA/BORSA MTEREK PROJE EKB YELERN E-TCARET KAPASTESN ARTIRMAYI HEDEFLYOR

Highslide JS

MARDN ODA/BORSA MÜTEREK PROJE EKB

ÜYELERN E-TCARET KAPASTESN ARTIRMAYI HEDEFLYOR

 

Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Müterek Proje Ekibi “kurumsal kapasiteyi gelitirme” amaçl faaliyetlerini sürdürüyor. Bu amaçla, üyelerin e-ticaret sistemine entegrasyonuna yönelik projelere hazrlk çalmalarnn ele alnd yeni bir toplant düzenlendi.

 

22.06.2021 tarihinde elektronik ortamda yaplan toplantda u isimler yer ald: Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Akreditasyon Sorumlusu Mehmet Emin Duyan, Elif lhan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantda ele alnan konular öyleydi: e-ticaret sistemini kullanan üyelerin tespiti, e-ticaret sistemine entegrasyona ilikin yol haritasnn ortaya konmas, e-ticaret entegrasyon sistemine dair proje ön hazrlklar, TOBB Akll KOB Platformu, Mardin Oda/Borsa ve MAÜ ibirliiyle e-akademi platformu oluturulmas, Kadn ve Genç Giriimcilerle potansiyel ibirlii imkânlar.

 

Ekip üyeleri, üyelerin e-ticaret sistemine entegrasyonuna ilikin bir proje hazrlanmasnn gereine dikkat çekti. Bu konuda birtakm ön hazrlklar yaplmas ve bata kalknma ajans olmak üzere ilgili kurumlarla iletiime geçilerek ibirlikleri yaplmas kararlatrld. Bu amaçla e-ticaret hizmet salayclaryla görüülmesi ve teknik bilgi destei salanmas hedefleniyor. Ayrca, e-ticaret sitemine entegrasyon kapsamnda TOBB’un Akll KOB Platformu altyapsndan da faydalanlmas öngörülüyor


Tarih : 23.06.2021
/ 77 kii grntledi.