MARDN ODALARI/BORSALARI MARDN RNLERNN PROMOSYONUNA YNELYOR

MARDN ODALARI/BORSALARI MARDN RNLERNN PROMOSYONUNA YNELYOR

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, bölgesel kalknma odakl faaliyetler kapsamnda müterek toplantlarnn 18.’sini gerçekletirdi. Toplant, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas’nn ev sahipliinde yapld.

28 Haziran 2021’de düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Ticaret Sicil Müdür Yardmcs Mehmet Emin Duyan, Akreditasyon Sorumlusu Elif lhan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Genel Sekreteri Abdullah Dal; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) ile birlii, Müterek Proje Ekibi, e-Ticarete Entegrasyon Çalmalar, Genç ve Kadn Giriimci Kurullaryla birlikleri, Bölgesel Kalknma Amaçl Çalmalar: Yerel Snaî Ürün Promosyon Çalmalar, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyet Çizelgesi

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

KTB: Büyük arazilerde fertigasyon sisteminin uygulanmasna ilikin AB projesi.
KTSO: Siirt Fst ekim çalmalar.
MTSO: Midyat OSB’nin kurulu çalmalar.
NTB: kinci ürün olarak yer fst ekim çalmalar.
NTSO: Tekstilkent kurulmasna ilikin faaliyetler.
Toplantda alnan kararlar öyledir:

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kamu Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) ile ibirii kapsamnda “e-Akademi” isimli bir platform üzerine çalmalar gerçekletirilmesi kararlatrld. Bu kapsamda, ilgi ve uzmanlk derecelerine göre MAÜ akademisyenleri ile eitim programlar düzenlenmesine yönelik bir platform oluturulmas hedefleniyor.
Mardin Odalarnn/Borsalarnn 2021 yl tematik hedefi olarak belirledii “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” ile ilgili çalmalar kapsamnda yeni faaliyetler icra edilmesi kararlatrld. Bu amaçla, ilgili web site hizmet salayclarndan teknik destek alnmas planlanyor.
Kalknma Ajans ile ibirlii imkânlarnn artrlmas kararlatrld. Bu kapsamda, “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” hususunda Dicle Kalknma Ajans (DKA) ile bir proje hazrlanmas veya kurumdan dorudan teknik destek alnmas meselesi müzakere edilecek.
Genç ve Kadn Giriimci Kurullaryla potansiyel ibirlii imkânlar müzakere edildi. Her Odann/Borsann bizzat ve/ya ortak biçimde Genç ve Kadn Giriimci Kurullaryla ibirlii hâlinde projeler hazrlamas konusunda mutabakat saland.
Mardin Odalar/Borsalar, bölgesel kalknma amaçl çalmalar kapsamnda “Yerel Snaî Ürünlerin Promosyonuna” yöneliyor. Bu kapamda, ilgili kamu, özel ve karma kurulularn da destei alnarak bir inisiyatif oluturulmas ve Mardin’de üretilen ürünlerin tüketicilerin gündemine daha youn bir ekilde girmesi için faaliyetler icra edilmesi kararlatrld.
19.Müterek Toplantnn, Eylül 2021’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 28.06.2021
/ 21 kii grntledi.