ODALAR/BORSALAR DKA LE YEN PROJELERDE BRL YAPIYOR

ODALAR/BORSALAR DKA LE YEN PROJELERDE BRL YAPIYOR

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, Dicle Kalknma Ajans (DKA) ile bölgesel kalknma amaçl ibirlikleri araynda. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, Dicle Kalknma Ajans Genel Sekreteri’ni ziyaret etti.

 

12 Temmuz 2021’de DKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanl’ya gerçekletirilen ziyaretin katlmclar öyleydi: DKA Mardin Yatrm Destek Ofisi Koordinatörü Sihat Ferat Tokta, Uzman Selim Duran; Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Meclis Bakan Nezir Yldz, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güne; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Ziyarette özellikle bölgesel kalknma amaçl ibirlii seviyesinin artrlmasna yönelik müzakereler gerçekletirildi. Bu kapsamda gündem maddeleri öyleydi: Alternatif ürün çeitlendirmesi kapsamnda Siirt fst ve yer fst dikim/ekim çalmalarna destek aray, dünyasnn e-ticaret sistemine entegrasyonuna yönelik teknik destek çalmalar, Yerel ürünlerin promosyonuna ilikin inisiyatife katk talebi, Bölgesel kalknma amaçl projelerde yerel ürünlerin tercihine ilikin beklentiler, e-Akademi çalmalarna destek, Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin kapasitesinin gelitirilmesine dair çalmalar.

 

Odalar/Borsalar, üyelerinin alternatif pazarlama imkânlar elde edebilmesi amacna yönelik olmak üzere bir dizi çalma yürütüyor. Bu amaçla ilgili kurumlarn/kurulularn ibirliiyle i dünyasnn e-ticaret sistemine entegrasyonu konusu ele alnd. DKA konuya ilikin teknik destek salamaya hazr olduunu ifade etti.

 

Odalar/Borsalar, “Yerel Ürünlerin Promosyonuna likin nisiyatif” için destek talebinde bulundu. Bu konuda DKA ile ibirlii imkânlar ele alnd.

 

Mardin’le ilgili hazrlanan ve yürütülen projelerde, imkânlar dahilinde, Mardin’de ve civarnda üretilen mallarn/hizmetlerin tercih edilmesine dair müzakerelerde bulunuldu. Odalar/Borsalar, böylece bölgesel kalknma amacna daha uygun hareket edilebilecei düüncesiyle bu hususta ilgili kurumlarn olumlu bir yaklam sergilemesinin önemine deindi.

 

Odalar/Borsalar, dönemsel planlarn/programlarn oluturulmasnda davet edilmeleri hâlinde payda/ortak olarak her türlü ibirliine ve katk salamaya hazr olduunu ifade etti.

 

Oda/Borsa Müterek Proje Ekibinin kapasitesinin artrlmas özel bir gündem maddesi olarak ele alnd. Bu kapsamda ekip üyelerine DKA tarafndan “Proje Döngü Yönetimi” konusunda teknik destek verilmesi ve ilgili bilgilendirmelerde bulunulmas kararlatrld.

 

Ziyaret sonunda, DKA ile ibirlii seviyesinin artmasna imkân salayan bu toplantlara devam edilmesi ve bölgesel kalknmaya katk salanmas hususunda yakn ibirliinin sürdürülmesi hususundaki iyi niyet karlkl olarak yinelendi


Tarih : 12.07.2021
/ 98 kii grntledi.