MARDN ODALARININ/BORSALARININ ANA GNDEM AB YEL MUTABAKATI

MARDN ODALARININ/BORSALARININ ANA GNDEM AB YEL MUTABAKATI

Highslide JS

MARDN ODALARININ/BORSALARININ ANA GÜNDEM AB YEL MUTABAKATI

 

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, bölgesel kalknma odakl faaliyetler kapsamnda müterek toplantlarnn 19.’sunu gerçekletirdi. Toplant, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas’nn ev sahipliinde yapld.

 

19 Ekim 2021’de düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Mehmet Dündar, Meclis Üyesi lhami Kök, Genel Sekreteri Abdulkadir Güne, Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (vekalet), Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Müterek Proje Ekibine Yönelik Eitim Programlar, e-Ticaret Sistemine Entegrasyon Faaliyetleri Durum Deerlendirmesi, Yerel Snaî Ürün Promosyonlarna likin Yol Haritas, AB Yeil Mutabakat ve Mardin’de Durum, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

  • KTB: Bilgi güvenlik sisteminin gelitirilmesine yönelik altyap gelitirme çalmalar, kurumsal kapasite gelitirme çalmalar kapsamnda 2021-24 dönemi stratejik plan çalmalar.
  • KTSO: Kurumsal kapasite gelitirme çalmalar kapsamnda 2022-25 dönemi stratejik plan çalmalar.
  • NTB: Alternatif ürün gelitirme amacna yönelik yer fst ekim çalmalar.
  • NTSO: Organize sanayi bölgesi ve Tekstilkent kurulmasna ilikin çalmalar.

 

Toplantda alnan kararlar öyle:

  1. Kurumsal kapasitenin gelitirilmesi ana hedefi kapsamnda personel eitimine dair müzakereler gerçekletirildi. Bu amaçla, Dicle Kalknma Ajans’ndan alnmas planlanan eitim programlar ele alnd. Özellikle Müterek Proje ekip üyelerine yönelik ‘Proje Döngü Yönetimi’ program uygulanacak.
  2. Mardin Odalarnn/Borsalarnn 2021 yl tematik hedefi olarak belirledii “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” tekrar ele alnd. Bu amaca yönelik olmak üzere ilgili web site hizmet firmalarndan salanmas planlanan teknik desteklere ilikin müzakerelerde bulunuldu. Bu kapsamda, hitap edilen kesimlere esnaf ve sanatkârlar da dahil edilecek.
  3. Bölgesel kalknma amaçl çalmalar kapsamnda ‘Yerel Snaî Ürünlerin Promosyonu’ meselesi özel bir önemle ele alnd. Bu kapsamda, salanan kamu kurum destei yannda dier meslekî kurulular da bu platforma dahil edilecek. Ayrca, imalâtç firmalarn da platformda yer almas salanacak.
  4. Toplantnn asl gündem maddesi AB Yeil Mutabakat idi. Odalar/Borsalar, konuyu detaylca ele ald ve Mardin’e ilikin müzakereler gerçekletirdi. Bu kapsamda özellikle 2023-2025 aras geçi dönemi için stratejik nitelik arz eden demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerinin Mardin’deki durumu analiz edildi. Bunlardan özellikle çimento, gübre ve elektrik sektörlerine yönelik giriimlerde bulunulmas kararlatrld. Baar için ilgili kamu kurumlarnn da destei alnarak söz konusu sektörlerde faaliyette bulunan firmalarla yakn temas salanacak. Bu kapsamda; öncelikle Ticaret, Bilim ve Sanayi, Çevre ve ehircilik l Müdürlükleri ile ve takiben ilgili firmalarla görüülecek.

 

20.Müterek Toplantnn, Aralk 2021’de Kzltepe Ticaret Borsas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 19.10.2021
/ 87 kii grntledi.