Hisarcklolundan Trkiye - Trk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansnda ibirlii vurgusu

Hisarcklolundan Trkiye - Trk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansnda ibirlii vurgusu

Highslide JS
Türk devletlerinin bamszlnn 30’uncu yl dolaysyla düzenlenen Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferans’nda konuan Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ve Türk TSO Bakan M. Rifat Hisarcklolu ticareti gelitirebilmek için daha fazla ibirliine ihtiyaç olduunu söyledi.​

stanbul’da Conrad Otel’de Ticaret Bakanl ve DEK ibirliinde gerçekletirilen Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferans’na TOBB ve Türk TSO Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun yan sra Ticaret Bakan Mehmet Mu, DEK Bakan Nail Olpak. Azerbaycan Ekonomi Bakan  Mikayil Cabbarov, Kazakistan Ekonomi Bakan Yardmcs Alibek Kuantyrov ve Krgz Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakan Daniyar Amangeldiev de katld.

 

TOBB ve Türk TSO Bakan Hisarcklolu burada yapt konumada Türk Ticaret ve Sanayi Odas’n, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in büyük destekleriyle, 2019 ylnda Nur-Sultan’da imzalanan anlama ile kurduklarn belirtti. Ksa süre içinde, Oda’nn, Türk Kenei ailesinin en etkin kurumsal yaplarndan hale geldiini bildiren Hisarcklolu, “Bu yl Eylül ayndaki bu programmza, siz deerli Bakanlar da itirak etmiti. Dün, stanbul’da geni bir katlmla, i forumu ve i görümelerini gerçekletirdik. Forumunda karlkl ticaretimizi artrmak üzere u konularda adm atlmasna ihtiyaç olduunu görütük. Tercihli ticaret anlamalaryla, aramzdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Hizmet sektöründe de ülkelerimiz arasnda ciddi bir ibirlii frsat bulunuyor. Hizmet ticaretini kolaylatracak bir anlamaya ihtiyacmz var. Bir dier konu; gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçilerin hzlandrlmasdr. Gümrük ilemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve hzl hale getirmeliyiz. Birbirimize yönelik, geçi kotalarn da kaldrmalyz” dedi.

 

birliinin gelitirebilecei biliim ve yazlm alannda da yeni projelere ihtiyaç bulunduunu bildiren Hisarcklolu, ayrca Türkiye’de de kurulan çok sayda TeknoParklar da, bu ibirliini gelitirmeye yönelik ciddi ibirlii imkânlar bulunduunu söyledi.

 

- Ticaret Bakan Mehmet Mu

 

Ticaret Bakan Mehmet Mu ise konumasnda, sabah gerçekletirdikleri bakanlar toplantsnda Türk devletleri için ortak vizyon oluturulmas amacyla karlkl atlabilecek admlar istiare ettiklerini belirterek, “Görümelerimizde ülkelerimiz arasnda tercihli ticaret rejiminin tesis edilmesi, lojistik alanda i birliinin güçlendirilmesi ve yeil dönüüm konular ön plana çkt. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakn i birlii içinde çalma konusunda mutabk kaldk.” dedi.

 

Konferans kapsamnda düzenlenen basn toplantsnda konuan Bakan Mu, bu etkinlik ile ele alnan konularn karde halklarn müreffeh yarnlarna hizmet ettiini söyledi.

 

Bu önemli bulumada dost ve karde Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Krgzistan ve Özbekistan’n ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarna yapc tutumlarndan dolay teekkürlerini ileten Mu, unlar kaydetti:

 

“Karde ülkelerimizin bamszlk yl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Birlikten kuvvet doar, sözünü iar edinerek Türk Cumhuriyetleri ile aramzdaki derin ve köklü balar her alanda olduu gibi ekonomik alanda da i birliimize de yanstyoruz. Türk Cumhuriyetleri’nin bamsz olduklar ilk ylda bu ülkeler ile ticaret hacmimiz sadece 275 milyon dolarken, 2020 ylnda bu rakam 43 kat artla 12 milyar dolar seviyesine ulamtr. Ümit ediyorum ki 2021 itibaryla bu rakamn da üstüne çkm olacaz. D ticaretimizden aldklar pay ise böylece yüzde 0,7’den yüzde 3,3 seviyesine yükselmi durumdadr.”

 

-Dier konumalar

 

Azerbaycan Ekonomi Bakan Mikayl Cabbarov ise "30 yllk igale son vererek Azerbaycan topraklarn özgürletirdik bu dönemde Türk dili konuan devletlerden manevi destek gördük. Bu topraklarda bayndrlk ileri balad ve karde ülkelerle i birliimizi müzakere ederken, bu çalmalara ilikin detayl bilgileri kendilerine verdik. Sonuçtan çok memnunuz." eklinde konutu.

 

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Aset rgaliyev, "Bu faydal konferans bize gelecek önemli yatrmlar ve i birlikleri için frsat kaplar aralad. Verimli sonuçlara yakn zamanda erimek için tüm taraflar önemli katklar sundu. Yarn önemli bir zirve gerçekletirilecek, Türk devletleri arasndaki ekonomik ilikileri ivmelendirmek için önemli bir etkinlik olacak. Elde edilecek sonuç gelecek için önemli bir aama olacak. Masaya yatrlan bu ekonomik gelimelerin yaplabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazrz. Bu zor dönemde böylesine faydal etkinlik için Türkiye'ye çok teekkür ediyorum." diye konutu.

 

Özbekistan Başbakan Yardmcs ve Yatrmlar ve Dş Ticaret Bakan Sardor Umurzakov da bugün çok verimli ve detayl görümeler gerçekletirdiklerini belirterek, çok yönlü i birliini artrmann tüm alanlar üzerinde fikir alveriinde bulunduklarn kaydetti.

 

Krgz Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakan Daniyar Amangeldiev ise bugün bölgesel entegrasyon konularnn masaya yatrldn anlatarak, “Enerji, gümrük, ticaretin önünü kesebilecek bütün engelleri beraber aacaz. Dünya çok hzl geliiyor. Entegrasyon u anda en önemli hususlardan biridir.” diye konutu.

 

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de Azerbaycan' Karaba zaferinden dolay tebrik ederek, "Gümrük, nakliyat gibi i birliklerimiz var. Bunlarda kolaylk uyguladmz zaman ticaretimiz kolaylaacak ve i birliimiz daha etkin olacak. Büyük bir potansiyelimiz var ve bunu artrmak istiyoruz. Son yllarda Türk Konseyi üye ülkeleri ekonomilerini ve üretim kapasitelerini hatr saylr ekilde iyiletirdiler. Ancak düzenlemeler ve hukuki artlar da iyiletirilmeli kolaylatrlmal ve ticaret bariyerleri özgür braklmal. Tarifeler azaltlmal gümrük prosedürleri yalnlatrlmal." dedi.

 

D Ekonomik likiler Kurulu (DEK) Bakan Nail Olpak da, "Ekonomik anlamda ilikilerin balangc kabul edilen 1992 ylnda, toplam ticaret hacmimiz 275 milyon dolar iken, 2020 ylnda 8,4 milyar dolar olarak gerçekleti. Bir taraftan önemli bir art, ancak dostça ifade etmeliyiz ki potansiyelimizi yanstmyor. Kovid'le birlikte glokalleen, tek kaynaa bal kalmann risklerini gören, tedarik zinciri ve dijital hayatn öne çkt süreçte, ekonomi alannda yeniden gözden geçirmemiz gereken unsurlar var." diye konutu.

 


Tarih : 11.11.2021
/ 223 kii grntledi.