HAMLNE PAY KAYIT SSTEM (HPKS) Bilgilendirme Semineri 2

HAMLNE PAY KAYIT SSTEM (HPKS) Bilgilendirme Semineri 2

Highslide JS

Paylar kayden izlenmeyen anonim irketlerde hamiline yazl pay senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilikin bilgilerin Merkezi Kayt Kuruluuna (MKK) bildirilmesi ve kayt altna alnmas zorunluluu getiren 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu deiiklikleri 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüe girdi. MKK tarafndan Hamiline Pay Kayt Sistemi (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alnd.

Ticaret Bakanl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii ve Merkezi Kayt Kuruluu ibirliinde
internet üzerinden HAMLNE PAY KAYIT SSTEM (HPKS) Bilgilendirme Semineri – 2 Gerçekletirildi.

Seminere Odamz temsilen Kzltepe Ticaret Sicil müdürlüü Tescil Yetkilisi M.Mert ASLAN katlm salamtr.


Tarih : 30.11.2021
/ 221 kii grntledi.