Habur Snr Kapsnda Yaanan Sorunlar

Habur Snr Kapsnda Yaanan Sorunlar

Highslide JS

Ülkemiz ve bölgemiz ihracatnn büyük bir bölümünü oluturan Irak pazarnda son zamanlarda Un üreticileri ve ürünün Yurdna Nakliyesi ile ilgili beklenilmeyen skntlar doumutur. Odamza kaytl ihracatç irketlerin bavurusu ile soruna müdahale edilmesi ve çözüm bulunmas talep edilmitir.

Habur Snr Kapsnda D Ticaretimiz açsndan önem arz eden ve çözülmesi aciliyet gerektiren Tüccar ve Nakliyecilerin Bu sorunu Yönetim Kurulu Bakanmz Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN tarafndan gerekli kurumlara özellikle TOBB Bakan Sn. M.Rifat HISARCIKLIOLU'na Irak Erbil Ateesine sözlü ve yazl olarak iletilmi olup,en ksa sürede çözülmesi için tüm giriimler devreye alnmtr.

 


Tarih : 30.12.2021
/ 226 kii grntledi.