ABD pazarna e-ihracat seferberlii

ABD pazarna e-ihracat seferberlii

Highslide JS
TOBB ve Amerikan irketler Dernei (AmCham Turkey), giriimcileri ABD pazarnda desteklemek için harekete geçti. UPS’nin de destei ile seçilen firmalara mentorluk hizmeti verilecek ve firmalar ABD’ye e-ihracat yapma imkân bulacak. Bavurular bugün itibariyle balad.​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ile Amerikan irketler Dernei, KOB’lerin ABD’ye e-ihracat yapabilmelerine destek verebilmek amacyla ibirliine gitti. TOBB ve Amerikan irketler Dernei ortak projesinde, UPS’nin de desteiyle, bavuru yapan firmalar arasndan seçilecek irketler mentorlar ile eletirilecek. Firmalarla birlikte pazar analizi yaplacak ve firmalarn ilk defa ABD pazarna e-ihracat yapmas salanacak.

 

-leyi nasl olacak?

 

TOBB ve Amerikan irketler Dernei ibirlii ile öncelikli sektörlerde potansiyel firmalar belirlenecek. Bu firmalara ABD pazarna e-ihracat süreçlerini olgunlatrabilmeleri için stratejik planlama, danmanlk ve i gelitirme destei verilecek. Firmalar hem e-ihracat alannda deneyimli ekiplerle, hem de e-ihracata yeni adm atan aktörlerle bir araya gelerek ibirlii ann parças olacak.

                                                                

Mentorluk bavurusu onaylanan; mobilya, tekstil, hazr giyim, makine yan sanayi gibi sektörlerde ABD’ye e-ihracat yapmay hedefleyen firmalar, hâlihazrdaki snr ötesi e-ticaret süreçlerini gözden geçirme, i hacimlerini artrma ve süreçlerini hzlandrma frsat bulacak.

 

Mentorlar ile birebir görümeler yapacak firmalar, ABD pazarna e-ihracat ile giri yapacak. Bununla beraber; firmalar TOBB’un ABD'nin ikago kentinde kurduu “Türkiye Ticaret Merkezi” ile irtibatlandrlarak ABD pazarndaki ivmeleri artrlacak.          

 

-KOB’lere çar

 

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu ibirliine ilikin deerlendirmesinde “Yeni ticaret olanaklar için giriimcilerimize aktif destek salamaya devam ediyoruz” ifadesini kulland. Hisarcklolu, küresel d ticaretten Türkiye’nin ald pay artrmak istediklerine dikkat çekerek öyle konutu: “TOBB olarak, ekonomik kalknmann vazgeçilmez unsuru olan KOB’lerimizin küresel deer zincirine daha fazla katlmn salamak ve firmalarmzn pazarlara eriim imkânlarnn iyiletirilmesi için çalyoruz. Giriimcilerimizin daha büyük bir kitleye dorudan ulamalarn salayarak onlar bir üst lige tamay ve e-ihracatn avantajlarndan faydalandrmay amaçlyoruz. Bu kapsamda; Amerikan irketler Dernei ile Amerika’ya e-ihracat potansiyeli yüksek olan alt sektörleri belirledik. Türkiye ve ABD arasndaki ikili ticaretin daha da gelitirilmesi amacyla yürüttüümüz bu çalmayla, firmalarmzn e-ihracat yöntemiyle ABD pazaryla bulumasn salayacaz .”

 

- Mentorluk program

 

Türkiye’de 50 milyar dolarn üzerinde yatrm bulunan 110’u akn Amerikan irketini temsil eden Amerikan irketler Dernei Yönetim Kurulu Bakan Tankut Turnaolu ise Amerika pazarn hedefleyen küçük ve orta ölçekli iletmeleri üyeleriyle buluturmay hedeflediklerini belirtirken unlar söyledi: “Amerikan irketler Dernei olarak önceliklerimizden biri Türk firmalarnn küresel deer zincirine daha fazla katlmn salamak. Bu anlamda, TOBB ibirliinde ve üyemiz UPS desteiyle ‘E-ticaret Mentorluk’ programn gerçekletiriyoruz.”

 

- E-ihracatta yeni frsat

 

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Klç da konuya ilikin deerlendirmesinde küresel e-ihracat hacminin 2025 ylnda 2,4 trilyon dolar olmasnn beklendiini ifade ederken projenin önemine vurgu yapt. Klç “hracat ve ticarette yaadmz dijital dönüüm bu beklentiyle beraber ba döndürücü ekilde hzland. Türkiye’deki iletmeler de bu dönüüme dâhil olabilir. Bu program, katlmclara e-ihracat anlamnda yeni kaplar aralayacaktr” dedi.

 

- Bavurular balyor                                             

 

Mentorluk desteine bavurmak ve eitimlerden yararlanmak isteyen firmalar https://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/anket adresindeki anketi 28 ubat 2022 tarihine kadar doldurabilecek.


Tarih : 15.02.2022
/ 148 kii grntledi.