Yeil mutabakat sreci, Trkiyenin yeni bir kalknma ve zenginleme gndemi olarak kabul grmeli

Yeil mutabakat sreci, Trkiyenin yeni bir kalknma ve zenginleme gndemi olarak kabul grmeli

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, "Yeil Mutabakat süreci, Türkiye'nin yeni bir kalknma ve zenginleme gündemi olarak kabul görmeli." dedi.​

klim deiikliiyle mücadele ve iklim deiikliinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacyla düzenlenen ve kendi alannda dünyada ilk olan "EKO KLM Ekonomi ve klim Deiiklii Zirvesi ve Fuar"nn açl töreni ATO Cogresium'da yapld.

 

Hisarcklolu, burada yapt konumada, etkinliin yarnlarn inasnda önemli bir dönüm noktas olacan söyledi.

 

klim deiiklii gündeminin dünyada ilk sralara yerletiini vurgulayan Hisarcklolu, bu kapsamda ABD'nin Paris klim Anlamas'na döndüünü aktard.

 

Hisarcklolu, Paris klim Anlamas'nn önemine iaret ederek, u ifadeleri kulland: "Biz de geçtiimiz yl 2053 yln net sfr emisyona ulaacamz yl olarak en yetkili azdan açkladk. Bu sene finansal sistemde de bir nevi yeillenme yl olacak. AB'nin yeil yatrm standartlarna ilikin snflandrma çalmas, bu süreci biçimlendirecek.

 

Hangi tür yatrmlarn yeil olup destee uygun olduu, hangilerinin ise tevik kapsam dnda kalaca ortaya çkacak. Yeil yatrmlarn finansal sisteme eriimi ucuzlayacak ve kolaylaacak. Artk bankalar irketlerden karbon ve su ayak izini belgelendirmelerini talep edecek."

 

Hisarcklolu, uluslararas finansal piyasalarn artk yeil yatrmlara doru yöneleceini belirterek, Türkiye'nin yeil yatrm portföyünü hzla büyütmesinin, ülkeye daha uygun artlarda yabanc yatrm çekebilmek için önemli hale geleceini vurgulad.

 

Hisarcklolu, "Yeil Mutabakat süreci Türkiye'nin yeni bir kalknma ve zenginleme gündemi olarak kabul görmeli." dedi.

 

Firmalarn karbon salmlarn azaltmalarn tevik edecek sistemlere ihtiyaç olduuna dikkati çeken Hisarcklolu, karbon fiyatlamas sisteminin ayn zamanda sanayi politikasn ve önceliklerini belirlemek anlamna geldiini söyledi.

 

-"Togg iklim deiikliiyle mücadelede fark oluturacak"

 

Hisarcklolu, Yeil Mutabakat sürecinin Türkiye'nin yeni kalknma stratejisi olduuna iaret etti.

 

Bugüne kadar ilerleme, zenginleme, büyüme denildiinde, milli gelire ve büyüme oranna bakldn ifade eden Hisarcklolu, unlar kaydetti: "Bundan sonraysa, o büyümenin nasl saland, tabiata ve gezegene verdii hasar da dikkate alnacak. AB firmalar buradaki tedarikçilerinin karbon ayak izi ve atk yönetimini dikkate almaya balad bile. Firmalarmzn daha kapsaml bir çerçeveye, yol haritasna ve onlarn yeni ortama intibakn salayacak bir bütçeye ihtiyaçlar var. Zira sermaye youn bir iktisadi dönüüm süreciyle kar karyayz. Daha fazla yatrma ve bunun için de sermaye ve mali kaynaa ihtiyacmz var."

 

Togg'un doutan yeil ve sürdürülebilir bir marka olduuna dikkati çeken Hisarcklolu, Togg'un iklim deiikliiyle mücadelede fark oluturacan vurgulad.

 

-Bakan Varank

 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, zirvenin organizasyonunda emei geçen Ankara Ticaret Odas ve dier paydalara teekkür ederken, iki gün sürecek etkinlikte iklim deiiklii konusunun tüm boyutlaryla masaya yatrlp ulusal ve uluslararas perspektiflerden tartlacan söyledi.

 

Dünyann ilk iklim deiiklii fuarnn bu zirve kapsamnda kurulduuna dikkati çeken Varank, hem Bakanlk olarak hem de bal ve ilgili kurulularla fuarda bulunduklarn ifade etti.

 

-"Togg, iklim deiikliiyle mücadelede en önemli kazanmlarmzdan olacak"

 

Varank, fuar alannn yldznn doutan elektrikli ve otonom araç Togg olacana iaret ederek, "Togg bu yl sonunda trafie çktnda sadece ülkemizin deil dünyann da yldz olacak. Sfr karbon emisyonuyla iklim deiikliiyle mücadeledeki en önemli kazanmlarmzdan biri olacak." diye konutu.

 

klim deiiklii konusunda farkndalk oluturma aamasnn geçildiini dile getiren Varank, sürecin kritik bir aamaya gelmesinin sorumlularnn Türkiye ve Türkiye gibi gelimekte olan ülkeler deil, yüzyllardr vahi ekonomik büyüme anlayyla doay ve atmosferi kirleten ülkeler olduunu savundu.

 

Varank, bugün gelinen noktada, "fatura"nn insanlk olarak hep birlikte ödendiini ifade ederek, öyle konutu: "Bu artk insanolu için bir varolu mücadelesi haline geldi. Yaanabilir bir çevre oluturmak, gelecek nesillere yaanabilir bir dünya brakmak istiyorsak ekonomik faaliyetlerimizde köklü deiikliklere gitmemiz lazm. Elbette hükümetler kalknma politikalarnda ekonomik büyümeyi, ülkelerinin refahn artrmay hedefleyecek ama bu büyümenin sürdürülebilirliini ve çevreye saygl olmasn her zamankinden daha fazla gözetmemiz lazm. Biz Türkiye olarak bu konuda üzerimize düeni her zaman yapmaya devam edeceiz. Türkiye olarak karbon nötr bir ülke olutursak bile u anda dier ülkelerin bu admlar atmamas durumunda bizim dünyay yaanabilir bir hale getirmemiz mümkün deil. Onun için ülkelerin hepsinin sorumluluk almas lazm. Özellikle u anda dünyada karbonun yarsn salan bir ülke var. Bu ülke ile ilgili tedbirlere baktmzda kimsenin bu hususu önemsemediini hatta Bat ülkelerinin o ülkelerde yatrm yapmaya devam ettiini görüyoruz. Biz üzerimize düeni yapacaz ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazm."

 

Enerji bata olmak üzere, kaynaklarn verimli kullanld, israfn en aza indii, atklarn geri kazanld, karbon ayak izinin olmad bir yapya dönüümün olmazsa olmazlar olduunu vurgulayan Varank, ülkenin yatrm, üretim, istihdam ve ihracat politikalarnda köklü deiikliklere yol açacak bu dönüümü, ekonomik kalknmaya uygun biçimde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

 

Varank, Bakanlk olarak, süreci daha iyi yönetmek, frsatlar deerlendirerek ülkeyi hak ettii konuma tamak için var güçleriyle çaltklarna dikkati çekerek, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden giriimcilie, nitelikli insan kaynandan i ve yatrm ortamna kadar birçok alanda yenilikçi ve aklc politikalar gelitirdiklerini hatrlatt.

 

-"Togg, sektördeki yeil dönüümün de öncüsü olacak"

 

Türkiye'nin otomobili projesi Togg'un bu hamlelerin banda geldiini anlatan Varank, unlar kaydetti: "Tam zamannda ve doru teknolojiye yatrm yaparak hayata geçirdiimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliimizi katlayarak artracaz. Togg, sektördeki yeil dönüümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikann inaat gerekse aracn gelitirilmesi konusundaki çalmalar planland gibi tüm hzyla devam ediyor. Togg'un piyasaya çkmasyla bu alandaki farkndalk çok daha artm olacak. Ayrca Togg ile beraber küresel markalarn da ülkemizdeki elektrikli araç yatrmlar tam gaz devam ettiini görüyoruz. Bildiiniz gibi Ford Otosan bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatrm yapyor. Bu ay itibaryla Kocaeli'de tam elektrikli araçlarnn üretimine balyorlar. Dier birçok marka da ülkemize gelmek için frsat kolluyor. Ülkemizin yakn zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacana emin olabilirsiniz."

 

Varank, sektörde yaanan hzl gelimelerle elektrikli araç arj altyaplarna olan ihtiyacn da arttna deinerek, Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan'n ilan ettii destek program anmsatt.

 

Bu kapsamda, 81 ilin tamamnda, 1500’den fazla yüksek hzl arj istasyonunun kurulmasna yönelik toplamda 300 milyon liralk destek salayacaklarn dile getiren Varank, "Bunun tamamn hibe olarak bu alanda yatrm yapacak firmalarmza vereceiz. Böylece bir yl içinde Türkiye'yi arj istasyonlar ile donatm olacaz."

 

Varank, elektrifikasyon sürecine paralel olarak elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarn daha fazla ön plana çkardklarna iaret ederek, rüzgar ve güne enerjisi yatrmlarna salanan tevikleri anlatt. Varank, bu konuda Türkiye’nin her tarafndaki sanayicilerin de yatrm planlamas yaptklarn aktard.

 

OSB'lerin "Yeil OSB"lere dönüümünü hzlandracak projelerden de bahseden Varank, bu sayede organize sanayi bölgelerinin altyap gereksinimlerini karlayarak suyun geri kazanld, yenilenebilir enerjinin üretildii sürdürülebilir sanayi alanlar olacana iaret etti.

 

Varank, sadece üreticilerin, yerel yöneticilerin, sanayicilerin ve i insanlarnn çabasyla bu dönüümün gerçekletirilemeyeceini vurgulayarak, öyle devam etti: "Dünyann ve Türkiye’nin geleceini kurtarmak istiyorsak çocuklarmzn, evlatlarmzn, gençlerimizin bu alanda daha çok bilinçlenmesi daha çok uurlanmas gerekiyor. Salonun tamamn dolduran gençlerimize teekkür ediyorum. Türkiye’nin geleceini siz, biz deil bu gençler, TEKNOFEST kua kurtaracak. Biz onlarla beraber çok daha yeil, çok daha güzel bir Türkiye’yi beraber ina edeceiz."

 

-ATO Bakan Gürsel Baran

 

Ankara Ticaret Odas (ATO) Bakan Gürsel Baran, uluslararas örgütleri, sivil toplum kurulular, i dünyas, akademisyenler ve örencileri bir araya getiren zirvenin açlnda yapt konumada, zirveye ATO'nun öncülük ettiini belirterek, Türkiye'nin geçen yln sonunda onaylad Paris klim Anlamas'nn bata ekonomik sistem olmak üzere sosyal, kültürel ve ekolojik sistemde büyük deiimleri öngördüünü söyledi.

 

Avrupa Birlii'nin (AB) de Yeil Mutabakat devreye soktuunu anmsatan Baran, "Bal bana ülke ekonomilerini etkileyecek bir konu olan iklim deiiklii, gerekli dönüüm salanamadnda büyüme oranlarna negatif yansyabilecek bir olgu olarak karmzda duruyor." dedi.

 

Baran, Ankara'nn iklim deiiklii konusunda bir ilki ortaya koyduuna dikkati çekerek, unlar kaydetti: "lk defa, bu kadar çok paydal ve geni bir mutabakatla, iklim deiikliine kar, farkndalk ve dönüüm için sivil bir hareket balattk. ATO olarak sahip olduumuz misyon ve vizyonla ülkemizin 'yeil dönüümü' konusunda da vaziyet alyoruz. Öncülüünü üstlendiimiz bu zirvede i dünyas, kamu kurum ve kurulular, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararas kurulular ve sivil toplum kurulularyla bir görev üstlendik."

 

ki gün sürecek zirvede, iklim deiiklii konusunun tüm detaylaryla ele alnacana iaret eden Baran, Türkiye'nin otomobili TOGG bata olmak üzere yeil dönüüm ve sürdürülebilirlik konularnda iyi uygulamalarn yer ald fuarn KOB'ler ve iletmelere de örnek olacan söyledi.

 

Baran, zirvede bankalarn yeil dönüüm finansman imkanlarn ortaya koyacan dile getirerek, zirvenin gençler için de ufuk açc bir deneyim olacan anlatt.

 

Dünyann Paris klim Anlamas ve AB'nin Yeil Mutabakat temelleri üzerinde yeni bir toplumsal düzene doru yeniden ekillendiini aktaran Baran, "klim deiikliine kar sanayiden ticarete, tarmdan teknolojiye kadar her alanda ortaya çkacak yeil dönüüm, yükledii tüm sorumluluklarn yan sra yeni i ve i yap biçimlerini de beraberinde getirecek." diye konutu.

 

Baran, öyle devam etti: "Son birkaç yldr pandemi ve sava bata olmak üzere yaadmz tüm gelimeler gösterdi ki Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi ve Türk müteebbisi de dinamik yapsyla deiime kolayca adapte olabiliyor. Yeil dönüümü gerçekletirdiimiz takdirde, mevcut avantajlara bir yenisini daha ekleyerek dünyann lojistik ve tedarik merkezi olabilecek durumdayz. Zirveye katlan tüm kesimlerin oluturduu birlik ve beraberliin, yeil dönüümün sunduu frsatlar, yeil kalknma hamlesine dönütürecek sinerjiyi oluturmasn diliyorum.


Tarih : 30.03.2022
/ 186 kii grntledi.