SANAYNN LDERLER PROGRAMINDA MARDN 22 RNDE BRNC SIRADA

SANAYNN LDERLER PROGRAMINDA MARDN 22 RNDE BRNC SIRADA

Highslide JS

Sanayinin Liderleri Program, Türkiye’de imalât gerçekletirilen ürünlerin ller baznda tasnifi ile ilan edilmektedir. Bu sene ilki gerçekletirilen Programn tantm toplants 24 Mays 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank ve TOBB Bakan Rifat Hisarcklolu'nun katlm ile düzenlendi ve burada elde edilen sonuçlar açkland.

 

Toplantda ller itibariyle imal edilen ürünlerin sralamas yapld. Mardin, TOBB Sanayi Veritaban’na kaytl 3,926 ürün için üretim kapasitesine göre yaplan sralamada 22 üründe ilk srada yer alrken, 11 üründe ikinci ve 12 üründe ise üçüncü oldu.

 

Bu veriler, Türkiye’de Odalar tarafndan hazrlanan ve TOBB tarafndan onaylanan sanayi kapasite raporlarnn bir araya gelmesi ile oluan, içerisinde 90 bin üreticinin makine park, üretim, hammadde ve iletiim bilgilerinin yer ald TOBB Sanayi Veritaban'ndan derlenmektedir. Bu hesaplama sonucunda sektörel ve ulusal bazda birinci, ikinci ve üçüncü ller ile bir önceki yla kyasla üretim kapasitesi artan, azalan ve deimeyen ürünler belirlenmektedir.

 

Sanayinin Liderleri Program’nda TOBB Sanayi Veritaban’na kaytl 2021 Yl verilerine göre Mardin’in ilk srada yer ald 22 ürün öyle:

 1. Mcr
 2. Traverten, ekosin, granit, porfir (somaki ta), bazalt, kumta ve dier ant talarnn granül, mcr ve tozlar
 3. Fosfat-tuvenan
 4. Fosfat-konsantre
 5. Doal korindon, doal lal ta ve dier doal andrclar
 6. Tatl msr, hazrlanm veya korunmu (hazr sebze yemekleri ve kurutulmu, dondurulmu veya sirke ya da asetik asitle korunmu tatl msr hariç)
 7. Ekmeklik ve kaplca (kzl) buday unu
 8. Dövülmü kabuksuz durum budayndan küçük parçalar
 9. Dövülmü kabuksuz yulaf, msr, pirinç, çavdar, arpa ve dier tahllar ve kaba unlar (irmik dahil) (buday hariç)
 10. Yulaf, msr, pirinç, çavdar, arpa ve dier tahllarn peletleri (buday hariç)
 11. Kepek, kavuz ve dier artklar (msrn kalburdan geçirilmesi, öütülmesi veya dier ilemleri sonucunda kalan)
 12. Kepek, kavuz ve dier artklar (budayn kalburdan geçirilmesi, öütülmesi veya dier ilemleri sonucunda kalan)
 13. Niastalar (pirinç, manyok, ararot ve sago palmiyesi çekirdei dahil; buday, msr ve patates hariç)
 14. Makarnalar ve makarna ürünleri, kurutulmu, kurutulmam ve dondurulmu (hazr yemek eklinde olanlar) (piirilmemi makarnalar, doldurulmu makarnalar hariç)
 15. Kadnlar veya kz çocuklar için ceket ve blazerler [örgü (triko) veya t ii (kroe) tekstilden)]
 16. Kadn/kz çocuk için etek ve pantolon etek, sentetik lifden [örgü (triko) veya t ii (kroe) hariç]
 17. Kadnlar veya kz çocuklar için pantolon ve binici/külot pantolonu (ksa pantolon dahil), yün/ince kldan [örgü (triko) veya t ii (kroe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kyafetler hariç]
 18. Kadn/kz çocuk için hrka, pamuktan, örgü (triko) veya t ii (kroe) olanlar (hafif ince örgüden sfr, polo veya balkç yaka kazak ve süveter hariç)
 19. LPG, enerji d kullanmlar için (petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanlan propan/bütanlar)
 20. Gübreler, azot, fosfor ve potasyum içeren, arlna göre azot içerii <= % 10 olanlar
 21. Yer döemeleri ve paspaslar, vulkanize kauçuktan (gözenekli kauçuktan olanlar hariç)
 22. Alternatif akm (AC) motorlar, çok fazl, güçleri > 750 kW olanlar (çeki motorlar hariç)

 

Mardin’in ikinci olduu 11 ürün öyle:

 1. Demir-konsantre
 2. Msr unu
 3. Dövülmü kabuksuz normal ve klçksz/kaplca budayndan küçük parçalar
 4. Tahl embriyolar (bütün halde, yasslatrlm, pul haline getirilmi veya öütülmü) (pirinç hariç)
 5. Çiftlik hayvanlarnn beslenmesinde kullanlan müstahzarlar, baka yerde snflandrlmam hayvanlar için (karmlar hariç)
 6. Tiört, fanila, atlet vs. giyim eyas; yün/ince hayvan klndan [örgü (triko) veya t ii (kroe)]
 7. Kalorifer yakt (Kalyak)
 8. Sülfürik asit
 9. Sofra bçaklar, paslanmaz çelik dnda sap olanlar (gümü, altn veya platin kaplamal, ahaptan, plastikten vb. sap olanlar) (balk bçaklar ve ya bçaklar hariç)
 10. Mutfak mobilyalar
 11. mitasyon (taklit) taklar ve ilgili eyalar (deerli metallerle elektroliz, daldrma vb. yöntemlerle kaplanm (plated) adi metallerden olanlar dahil) (deerli metallerle bask, yaptrma vb. yöntemlerle giydirilmi (clad with) olanlar hariç)

 

Mardin’in üçüncü srada yer almasn salayan 12 ürün ise öyle:

 1. Makarnalk (durum) buday unu
 2. Durum budayndan yaplan dier kaba un ve kabuksuz taneler
 3. Dövülmü kabuksuz normal ve klçksz/kaplca budayndan dier kaba un ve kabuksuz taneler
 4. Bulgur
 5. Niasta imalât artklar ve benzeri artklar
 6. Erkekler veya erkek çocuklar için takm ve kombine takmlar [örgü (triko) veya t ii (kroe) tekstilden]
 7. Erkek ve erkek çocuklar için pantolonlar [örgü (triko) veya t ii (kroe) tekstilden]
 8. Erkekler veya erkek çocuklar için ortlar, pamuk veya suni veya sentetik elyaftan yaplm [örgü (triko) veya t ii (kroe) hariç]
 9. Dier karbonatlar
 10. lenmi ant veya bina talar ve bunlardan yaplan ürünler [en geni yüzeyi < 7 cm² olan ve granit veya kayaantandan (arduvaz - kayrakta) yaplm karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç]
 11. I-profiller, alamsz çelikten, yükseklii >= 80 mm olanlar
 12. Baka yerde snflandrlmam dökme ürünler, demir veya çelikten

 

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, yaptklar açklamada “Sanayinin Liderleri Program’nda açklanan bu verilere göre ehrimiz, çok çeitli sektörlerde imalât kapasitesine sahip bulunmaktadr. Yllar itibariyle bu çeitliliin artmas ve özellikle yüksek katma deerli ürünlere doru evrilmesi, ehrimizin hem üretim hem de istihdam yapsn olumlu etkileyecektir” eklinde açklamada bulundular.


Tarih : 8.06.2022
/ 101 kii grntledi.