Mesleim Hayatm ve Staj Program balad

Mesleim Hayatm ve Staj Program balad

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M.Rifat Hisarcklolu ve Milli Eitim Bakan Mahmut Özer tarafndan imzalanan Mesleim Hayatm ve Staj Program Birlii Protokolü kapsamnda, irketlerin stajyer ve istihdam talebi için bavuru süreci balad. Protokol ile bata uluslararas ve ulusal irketler olmak üzere büyük ölçekli iletmelere ve KOB’lere nitelikli insan kayna salanmas amaçlanyor.​

Bakan Özer; konuya ilikin yapt açklamada, paradigma deiikliiyle mesleki eitimin artk ülkenin geleceine k tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eitim türüne dönütüünü belirterek, “Meslek liselerimiz ve mesleki eitim merkezlerimizde sektörün aranan elemanlarn yetitirmek için sürekli çalyoruz. Mesleki eitim bugün patent, faydal model, marka ve tasarm tescilleri ile inovatif çalmalara imza atan, ülke ekonomisine yüksek katma deer sunabilen bir eitim türü. Bu okul ve kurumlarmzda eitim alan örencilerimiz ve mezunlarmzn çaltklar irketlere de deer katacaklarna inanyorum. Bu nedenle TOBB bünyesindeki irketlerimizi, baar hikâyeleriyle adndan söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eitim merkezlerinden stajyer örenci ve mezunlar almaya davet ediyorum” dedi.

 

-“Mesleki eitimi güçlendiriyoruz”

 

Ülkenin refah, kalknmas, genç isizlik orann düürmesi ve müreffeh bir ekilde gelecee umutla bakabilmemiz için mesleki eitimi sürekli güçlendirdiklerini belirten Özer, “Özel sektörün mesleki eitime, mesleki eitimin de özel sektörümüze enerji katacana inancm tamdr” diye konutu.

 

Bakan Mahmut Özer, protokolle birlikte programa üye iletmelerde çalan ve herhangi bir nedenle eitim hayatn tamamlayamam olan veya fark bir alanda ustalk belgesi almak isteyenlerin de mesleki eitim sürecine dahil edilerek uzmanlk sertifikalar alabileceklerini belirtti.

 

-Hisarcklolu’ndan irketlere çar

 

TOBB Bakan M.Rifat Hisarcklolu ise Mesleim Hayatm ve Staj Program Protokolü ile mesleki eitim konusunda Milli Eitim Bakanl ile verimli bir çalma alan daha açtklarn belirterek, “Protokolle ulusal ve uluslararas alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli iletmelerde ve KOB’lerde mesleki eitim konusunda farkndalk oluturarak, nitelikli insan kaynann mesleki eitimden karlanmasn, böylece örencilerin mesleki eitimi daha çok tercih etmelerini salamay hedefliyoruz. Protokolle, programa üye iletmelerin insan kayna konusunda ihtiyaçlarnn belirlenmesi ve bu ihtiyaçlarn mesleki eitimden karlanmas konusunda hizmetler salanacak, örenci ve mezunlarn bu iletmelerde staj yapmas temin edilecek ve istihdamlarna yönelik eletirme programlar yürütülecek” dedi.

 

Mesleki eitimin örenci-mezun ve öretmen olmak üzere iki önemli aya olduunu vurgulayan Hisarcklolu “Türkiye’de özel sektörümüz çok güçlü, müthi bir bilgi ve tecrübeye sahip. Bu bilgi ve tecrübeyi mesleki eitim sistemine de aktarmamz, örencilerimizin bu bilgilerle donanm bir ekilde mezun olmalarn salamamz lazm. Programa üye olan iletmeler bünyesindeki eitici nitelii sahip, alannda uzman kiilerle okullar eletireceiz. Eletirme sonrasnda bu kiiler okullarda düzenlenen eitimlerde alan öretmenleri ile görev alabilecek, bilgi ve tecrübelerini örencilere aktarabilecek. Protokolün bu ksm tamamen gönüllülük çerçevesinde yürütülecek” diye konutu.

 

Hisarcklolu, bu kapsamda Oda-Borsa üyesi olan tüm iletmeleri programa dahil olmaya çard.

 

-irketler programa nasl bavuracak?

irketlerin mesleki eitimden stajyer talep etmek için, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan bavuru formunu doldurmalar gerekiyor.

 Daha sonra talepte bulunan firmalarla ile örencilerin eletirmesi yaplacak.

-Verilen destekler neler?

·letmedeki çalan saysna baklmakszn staja giden örencilere aylk 1.276 TL, Mesleki Eitim Merkezi 12. snfna devam eden örencilere aylk 2.126 TL ücret ödenecek.

 Söz konusu ücretler devlet tarafndan karlanacak. verenler için herhangi bir ilave

yükümlülük olmayacak.


Tarih : 12.06.2022
/ 55 kii grntledi.