TOBB tarafndan Kzltepeye 24 derslikli okul

TOBB tarafndan Kzltepeye 24 derslikli okul

Highslide JS
TOBB tarafndan Kzltepe’ye 24 derslikli okul
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) tarafndan Kzltepe’ye 24 derslik okulun inaat çalmalar devam ediyor. Çalmalar devam eden okul önümüzdeki sene banda hizmete girecek.
Kzltepe Kaymakam ve Belediye Bakan Vekili Hüseyin Çam, Kzltepe ilçe Milli Eitim Müdürü Ahmet Bilen, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Mahmut Dündar, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri Ahmet Aslan okulu gezerek incelemelerde bulundu.
Okulu gezen ve yaplan çalmlar yerinde inceleyen Kzltepe Kaymakam ve Belediye Bakan Vekili Hüseyin Çam konuya ilikin yapt açklamada unlar söyledi:
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafndan ilçemizde yaplan 24 derslikli lisemizin inaatn bu gün gezdik. Gerçekten çok mükemmel bir lise oluyor. nallah sene ba itibar ile eitim öretim ba itibar ile hizmete açacaz ve çocuklarmzn güzel nezih bir ortamda eitim almalarna vesile olacaz. Burada tabi ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakanmz Rfat bakanmza ve emei geçen kymetli bakanmza çok teekkür ediyoruz. Çünkü büyük bir emek neticesinde bu okul bu ilçeye kazandrld. Kzltepe eitim balamnda çok önemli bir noktada 90 binin özerinde örencimiz u anda Kzltepe’de eitim almakta böyle nezih ortamlarnn saylarnn artrlmas Kzltepe’deki eitim kalitesini eitim baarsna inallah vesile olacaktr. Bu balamda ben hem TOBB Bakanmz Sayn Rfat Hisarcklolu Bakanmza hem Mahmut Dündar Bakanmza hem emek veren tüm paydalara hem ilçemiz adna hem örencilerimiz adna çok teekkür ediyoruz. lçemize hayrl uurlu olsun.” Dedi.
Kzltepe Ticaret ve Sanayi Bakan Mahmut Dündar ise öyle konutu:
“lk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii Bakanmz Rfat Hisarcklolu bakanmza ve yönetim kuruluna çok teekkür ediyoruz. Bize bu okulu ilçemize kazandrd. Bizimde katklarmz biraz oldu. nallah selamet bu sene eitime açlr. Temennimiz çocuklarmz rahat etsin gaye çocuklarmz içindir. Her ey gelecek içindir. Biz meslek lisesi olarak baladk. Belki ilçemizdeki ihtiyaç durumuna göre deiebilir. Hayrl olmasn temenni ediyorum. nallah arkas gelir baka bir okul daha yaparz. . Ayrca bize yer tahsis eden Kzltepe Kaymakammza ve emei geçen herkese teekkür ediyorum.” eklinde konutu.

Tarih : 20.06.2022
/ 58 kii grntledi.