MARDN ODALARI/BORSALARI PROJELERE AIRLIK VERYOR

MARDN ODALARI/BORSALARI PROJELERE AIRLIK VERYOR

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, müterek toplantlarnn 20.’sini gerçekletirdi. Toplant, Kzltepe Ticaret Borsas’nn ev sahipliinde yapld.

 

20 Temmuz 2022’de düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Meclis Bakan Vekili Mehmet Hatip Özer, Genç Giriimciler Kurul Üyesi brahim Tuta; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs eyhmus Peker, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) (vekalet); TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, MAÜKÖK-Oda/Borsa Ortak Saha Çalmalar, Kitap Projesi birlii Müzakeresi, Tarmsal Proje birlii Müzakeresi, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyet Çizelgesi.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

  • KTB: DKA ile cazibe merkezlerini destekleme program kapsamnda hizmet binasnn tamamlanmas projesi, Bulgurcular Dernei ile Ur-Ge projesi.
  • KTSO: Sektörler itibariyle Ur-Ge proje çalmalar.
  • MTSO: Hizmet binasnn tamamlanmas, TOBB ile ana okulu ina çalmalar.
  • NTB: Alternatif ürün gelitirme projesi kapsamnda 35 dönümlük alanda yer fst yetitirme çalmalar.
  • NTSO: Tekstilkent kurulmasna ilikin çalmalar.

 

Toplantda alnan kararlar öyle:

  1. Dönem içinde Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ)-Odalar/Borsalar ibirliiyle üç saha çalmas gerçekletirildi. Bunlar; 7.Uluslararas Mardin Tarm Ekipmanlar, Gda ve Hayvanclk Fuar Katlmc Firmalarna Yönelik Anket Çalmas, Mardin OSB ve Civar Firmalarnn çsel ve Dsal Ekonomilerine likin Anket Çalmas ve Mardin Bankalar Aratrma Faaliyetidir.

Benzer saha çalmalarnn yapmna devam karar alnd. Amaç, bölgenin potansiyelini ortaya koymak ve tespit edilen sorunlara yönelik çözüm teklifleri sunmaktr.

  1. ‘Mardin’in Sektörel Panoramas: Baz Tematik Sorunlar ve Çözüm Teklifleri’ balkl bir kitap projesine dair müzakerelerde bulunuldu. Bu projenin de MAÜ ile ibirlii hâlinde gerçekletirilmesine karar verildi. Amaç, Mardin’in sektörel bazda karlalan baz sorunlarnn özel olarak irdelenmesi ve çözümlerine yönelik somut tekliflerde bulunulmasdr.
  2. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan dier bir proje de tarmsal alanda karlalan temel sorunlardan biri olan anz yakmna yönelik olacak. Odalar/Borsalar, MAÜ akademisyenlerinin yürütecei bu projeye payda statüsünde katlmay kararlatrd. Amaç, anz yakma sorununun giderilmesine katk salayabilmektir.

 

21.Müterek Toplantnn, Kasm 2022’de Mardin Ticaret ve Sanayi Odas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 19.07.2022
/ 90 kii grntledi.