KIZILTEPE KAYMAKAMLIIYLA PROJELERDE BRLN MZAKERE ETTK

KIZILTEPE KAYMAKAMLIIYLA PROJELERDE BRLN MZAKERE ETTK

Highslide JS

MARDN ODALARI/BORSALARI KIZILTEPE KAYMAKAMLIIYLA
PROJELERDE BRLN MÜZAKERE ETT
Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, Kzltepe Kaymakamlna bir ziyaret gerçekletirdi.
20 Temmuz 2022’de Kaymakam Hüseyin Çam’a yaplan ziyaretin katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreteri Abdulkadir ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet Ali Tuta, Meclis Bakan Vekili Mehmet Hatip Özer, Genç Giriimciler Kurul Üyesi brahim Tuta; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs eyhmus Peker, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) (vekalet); TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.
Nezaket amaçl yaplan ziyarette bölgesel iktisadî sorunlar müzakere edildi ve projelerde muhtemel ibirliklerine dair fikir alveriinde bulunuldu. Bunlardan balcalar öyle:
1. Nusaybin Ticaret Borsas öncülüünde Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalarnn alternatif ürün olarak yer fst yetitirmesine ilikin bilgi sunuldu. 35 dönümde yaplan çalmalarn benzerinin Kzltepe’de de yaplabilecei müzakere edildi.
2. Bölgesel kalknma amacyla “Yerel Snaî Ürünlerin Promosyonu” hususunda oluturulacak inisiyatife destek talep edildi. Bir kamu kuruluu olarak Kaymakamln da bu platformda yer almasnn önemi vurguland.
3. Özelde Kzltepe’nin baz sorunlar da ele alnd. Bu çerçevede; ehir içinden geçen pekyolu’nun yapsal sorunlar ve Kzltepe’ye çevre yollarnn yaplmas hususlar müzakere edildi.
Kaymakam Çam, Kzltepe’nin ziraî potansiyeline dikkat çekerek bu konunun özel önemle ele alnmas gerektiini belirtti ve Odalarla/Borsalarla yatrm ve istihdam hususlarnda proje ibirliklerine hazr olduunu dile getirdi. Odalar/Borsalar da bölgesel kalknma amaçl projelerde ibirliinin önemine vurguda bulunarak ilgili bütün kurumlarla/kurulularla ortak faaliyetler icra ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.


Tarih : 20.07.2022
/ 455 kii grntledi.