TOBB ve VSA Yeni Kartl Harcamalar Analizi sonularn aklad

TOBB ve VSA Yeni Kartl Harcamalar Analizi sonularn aklad

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ve Visa’nn üçüncüsünü gerçekletirdii Kartl Harcamalar Analizi’ne göre, 2022 ylnn ilk çeyreinde aylk kartl harcamalar ortalamas bir önceki yla göre %85 orannda artt. Analizin üçüncü raporunda da Avrupa’dan talya ve sveç ile Amerika Birleik Devletleri’nin harcama verileriyle Türkiye’nin verileri kyasland. Dünya genelinde Covid alamalarnn balad 2021 itibaryla analizdeki bütün ülkelerin bir iyileme trendine girdii, ancak Türkiye’de kartl harcamalarn dier ülkelere kyasla daha yüksek oranda artt görülüyor.​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) ve Visa, Covid-19’la balayan ve devam eden süreçte Türkiye’de yaplan kartl harcamalarn incelendii analiz çalmasnn üçüncüsünü kamuoyuyla paylat. Kartl Harcamalar Analizi’nin üçüncüsünde 2020, 2021 yllar ve 2022’nin ilk 3 ayn kapsayan kyaslamalar yaplyor.

 

Öne çkan sonuçlara göre ülkemizde harcamalarn, 2021’de yaz aylarndan balayarak normallemenin hzlanmas ve alanmann yaygnlatrlmas ile artt gözlemleniyor. 2020 senesi ile karlatrldnda kartl harcamalarn 2021’de sene baznda %55 orannda artt görülüyor. Pandeminin balamas ile düü gösteren istee bal tüketim harcamalar da Mays 2021 sonrasnda balayan normalleme süreci ile artarak temel ihtiyaç harcamalarn yakalyor. 2022 ylnn ilk çeyreinin aylk kartl harcamalar ortalamasnn bir önceki yla kyasla %85 orannda büyümü olmas da dikkat çekiyor.

 

-Türkiye’nin 2021 performans dier ülkelere göre daha iyi

 

Kartl Harcamalar Analizi’nde pandemi süresince farkl yaklamlar izleyen ABD, talya ve sveç ile Türkiye’nin karlatrmalar da yer alyor. Söz konusu üç ülke ile karlatrldnda, Türkiye’nin kartl harcamalar bakmndan özellikle Haziran 2021 sonrasnda dier ülkelerin üzerinde bir iyileme trendine girdii, bunun 2022’nin ilk çeyreinde de artarak devam ettii görülüyor. Ayrca tüm ülkelerin ayn dönemde bir iyileme trendine girdii ve özellikle 2021 ylnn ikinci yars itibar ile harcamalarn reel büyümeye geçtii ortaya çkyor.

 

-E-ticaretin yükselii ivmelenerek devam ediyor, ticari kredi kartlaryla yaplan harcamalar artyor

 

Türkiye’de 2021 ve 2022 yllarnn ilk çeyrei kartl harcamalar açsndan kyaslandnda, e-ticaretin %90, banka kart harcamalarnn %118 büyümesi, temassz ödemelerin de 3 katna çkm olmas, bu alanda devam eden büyümenin altndaki yap talarnn deimediine iaret ediyor. Bir önceki yln ayn dönemine kyasla e-ticaretteki büyüme hznn %72’den %90’a çkm olmas trendin kalclna iaret ediyor. Dikkat çeken bir dier oran ise, ticari kredi kartlaryla yaplan harcamalarn da bu dönemde %94 büyümü olmas.

 

2020 ve 2021 yllk bazda kyaslandnda ise kartlarla yaplan harcama tutarlar, banka kartlarnda %62, kredi kartlarnda ise %47 büyüme kaydetti. Pandemi döneminde banka kartlar temassz ve online alverilerde de daha fazla kullanlmaya baland.

 

-Sektörlerin tümünde toparlanma yaanyor 

 

Analizde, farkl sektörler kapsamnda gerçekleen kartl harcamalara da mercek tutuluyor. 3. Kartl Harcamalar Analizi, Mays 2021 sonrasnda kstlamalarn kalkmas ve normalleme sürecine geçilmesi ile beraber hemen hemen tüm kritik sektörlerin toparlanma eilimine girdiini gösteriyor. 2021’de bir önceki yla kyasla özellikle seyahat (%116), yeme-içme (%81) ve giyim-aksesuar harcamalarnda (%58) dikkate deer bir art görülüyor. 2022 ylnn ilk çeyreinde ise seyahat harcamalarnda %201 büyüme gözlemlenirken, yeme-içmede bu oran %225 olarak gerçekleiyor.

 

lk iki Harcamalar Analizi, pandemi kstlamalarnn özellikle yemek (restoran) sektöründe düüe neden olduu, sonrasnda ise paket servise geçen ve internet üzerinden sipari almaya balayan iletmelerin dijital dönüüme uyum salayarak toparladn ortaya koymutu. Son Harcamalar Analizi ise normalleme sürecine geçilmesiyle birlikte yemek sektöründe Mays 2021 itibaryla ciddi bir toparlanma olduunu ve bunun 2022’de devam ettiini ortaya koyuyor.

 

-Hisarcklolu: “Güçlü ve dinamik KOB altyapmz sayesinde deien koullara hzl uyum salayabiliyoruz”

 

Aratrmadan çkan sonuçlar deerlendiren TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, “Geçtiimiz günlerde, 27 Haziran’da Dünya KOB Günü’nü kutladk. Yllardr söylüyoruz, KOB’ler ülkemizde ekonomimizin bel kemii, büyümenin motoru, istihdamn itici gücü, ekonomik ve sosyal kalknmann temel talar olarak yer alyorlar. Çok güçlü ve dinamik bir KOB altyapmz var. Bu ekilde deien koullara çok hzl uyum salayabiliyoruz. Bunun yansmasn kartl harcamalar raporunda da e-ticaretin ve temassz harcamalarn yükseliinden de anlayabiliyoruz” dedi.

 

Hisarcklolu sözlerini öyle tamamlad: “Rapor 2022 ylnn ilk çeyreinde aylk kartl harcamalarn bir önceki yla göre %85 orannda büyüdüünü, yine seyahat harcamalar ile yeme-içmede %200’ün üzerinde büyümelerin gerçekletiini görüyoruz. Bunlar çok iyi oranlar.”

 

-Tezel: “Harcamalarda büyüme trendi devam ediyor”

 

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de “Visa ve TOBB’un Kartl Harcamalar Analizi, pandemiyle birlikte yaanan deiimi ortaya koymas açsndan faydal bir rehbere dönütü. Pandeminin birinci ve ikinci dalgasn, ardndan da normalleme sürecini kartl harcamalar açsndan düzenli olarak deerlendirildii çalmamzn üçüncüsü ortaya koyuyor ki, 2021 itibaryla Türkiye’de harcamalar dier ülkelerle karlatrldnda daha hzl toparland. Pozitif trend 2022’nin ilk çeyreinde artarak devam etti. Online harcamalarn kayda deer bir ivmeyle 2021 ylnda da büyümesi, temassz ödemelerin katlanarak art, banka kart saylarndaki yükseli 2021 ylna da kartl harcamalar açsndan damga vurdu. Türkiye’nin güçlü ödemeler altyaps ve tüm sektörel oyuncularn hzl adaptasyon kabiliyeti pandemi döneminde daha da belirginleti. Biz de Visa olarak, tüm bu süreç boyunca ihtiyaçlardan yola çkarak gelitirdiimiz çözümlerle ekonomimize katkda bulunmaya devam ettiimizi düünüyoruz” dedi. 


Tarih : 28.07.2022
/ 284 kii grntledi.