Meslek Komite Toplantlar odamz hizmet binasnda gerekletirildi.

Meslek Komite Toplantlar odamz hizmet binasnda gerekletirildi.

Highslide JS

Austos aynda 8 Meslek Komitelye ait Toplantlar 01-02.08.2022 tarihinde odamz hizmet binasnda gerçekletirildi.Bu meslek komitelerin sektörel gelimeleri dnda Toplantlarn Gündemi:

1 Enflasyonla mücadele

2 Bankalardaki kredi sorunu(limitler)

3 Bölgede yaanan elektrik sorunu

4 Oda hizmet binas inaat

5 Altyap çalmalar

6 hracat , ekonomi ve sosyal hizmetler

Özet olarak:

1 -Enflasyonla mücadele için gerekli admlarn atlmas gerektii vurguland         

2-Kredilere ulamakta zorluk çekilmektedir ve Banka Kredilerinde Teminatlarmz düük gösterilmektedir. Tobb bakanna ve gerekli iletilmesine                                                                                                    

3-1-Tarmsal Sulama döneminde Elektrik kesintileri yaplmaktadr, Bu durumun giderilmesi gerekir.Tobb bakan ve gerekli bakanlklara iletilmesine

3-2-GAP Tüm ovada devreye alnmaldr. 

4-Odamz hizmet binas inaat ile ilgili görü alverii yapld.

5-Yeni sanayi sitesinin alt ve üst yap çalmalarnn Belediye tarafndan yaplmas ile bunun Çevre ve ehircilik bakanlndan talep edilmesi.

6-hracatta Mardin un ve yem ihracatçlarna Habur gümrük müdürlüünde uygulanan ikinci numune kstasnn kaldrlmas ve bunun Tobb bakan ile ilgili bakanla iletilmesine

7-Düünlerde silah sklmamas için tüm üye ve halkmzn duyarllk göstermesi gerektii vurgulanmtr.

8-Güne enerjisi ile ilgili bürokrasi ve engellerin ortadan kaldrlmas ile bu konuda ilemlerin hzlandrlmas ile ilgili gerekli mercilerle görüülmesi.

9-lçemizde inaat yaplan Tobb Okulu ile ilgili sunum yaplp gerekli bilgilendirmeler salanmtr.


Tarih : 2.08.2022
/ 107 kii grntledi.