Hisarcklolu, Genel Sekreterler ile bir araya geldi

Hisarcklolu, Genel Sekreterler ile bir araya geldi

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Genel Sekreterler Eitim Semineri’ne katlarak, Genel Sekreterlere hitap etti.​
Seminere Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas'n temsilen Genel Sekreter Ahmet ASLAN katlm salad

Hisarcklolu, Oda ve Borsalarn asli sahiplerinin genel sekreterler olduunu vurgulayarak, “O yüzden, buralar en iyi durumda tutmann, korumann görevi de sizlerde. Bizler 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camias olarak tek bir aileyiz. Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen irketleri, giriimcileri temsil eden, tek meslek örgütüyüz” dedi.

 

Güçlerinin, birlikten, birbirine smsk kenetlenmekten geldiini anlatan Hisarcklolu, “Birliimiz, gücümüz ve etkinliimiz, bizim, yani bu camiann farkdr. Baka kurumlardan bizi ayrtran, bizi öne çkartan, en büyük özelliidir” eklinde konutu.

 

Büyük gücün, sorumluluunun da büyük olduuna dikkat çeken TOBB Bakan, “Bize emanet edilen bu gücün, sorumluluun hakkn vermek durumundayz. Bu da bizim hem hukuki, hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluumuzdur. Camia olarak büyük iler, hizmetler yapyoruz. Tüm bunlarn arkasndaki asl kiiler, sizlersiniz. Sizler baarl iler yaptnzda, biz de baarl oluyoruz. Böylece hepimizin gücü ve itibar da artyor” dedi.

 

Hisarcklolu, bu yüzden kendilerine düen görevin genel sekreterleri en iyi ekilde hazrlamak, en iyi bilgilerle donatmak olduunu söyledi.

 

“​Bizim camiamz Türkiye’nin en demokratik kurumudur” diyen Hisarcklolu öyle devam etti: “Dolaysyla, seçimlerin demokratik kurallara uygun olarak, hakça yaplmas açsndan önemli bir sorumluluunuz var. Kanuna, mevzuata ve kurallara uygun hareket etmek zorundasnz. Her zaman objektif olun. Tek isteimiz, seçimlerin hak ve adalet içinde, kurallara uygun olarak gerçeklemesi. Bu camiann deerini, gücünü, etkinliini ancak böyle koruruz. Hepimiz, çaltmz, emek verdiimiz bu kurumlar, içinde çalmaktan gurur duyduumuz, herkese iftiharla söyleyebildiimiz bir seviyeye getirmeliyiz”.

 

Avrupa Odalar Birlii, slam TSO ve Asya-Pasifik TSO yönetiminde olduunu anmsatan Hisarcklolu, Türkiye’deki oda/borsa sisteminin örnek alnr hale geldiini, bunda da genel sekreterlerin emeinin çok büyük olduunu söyledi.

 

Oda ve Borsalarn proje fabrikas haline geldiini belirten Hisarcklolu, “Ulusal ve uluslararas hibe programlarndan, giderek artan ekilde yararlanmaya baladlar. ehirlerinize hem maddi kaynak, hem de know-how kazandrdnz. Son 20 sene de, Oda ve borsalarmzca 1,900’ün üzerinde proje hayata geçirildi. Bunlar hep sizlerin sayesinde oldu. Buna devam edin ve bir gözünüz hep projelerde olsun” dedi.

 

Hisarcklolu, genel sekreterlerden, Oda/Borsa meclisiyle Yönetim arasnda köprü görevi üstlenmesini, Bakanlarnn, Yönetimlerinin danman olmasn, onlara yol göstermesini istedi.

 

TOBB Bakan, bunu yaparken de adaletten amamalar, dorunun yannda olmalar, hakk ve hukuku korumalar tavsiyesinde bulundu.

 

TOBB ve Oda/Borsa camiasnda sihirli kelimenin “Birlik” olduunu vurgulayan Hisarcklolu, “Bizler; üyelerimizle, genel sekreterlerimizle, çalanlarmzla, Oda ve Borsa Bakanlarmzla, büyük bir aileyiz. TOBB, her zaman sizin yannzda, hizmetinizde. Skntnz, görüünüzü, önerinizi, her zaman Genel Sekreterimize ya da bana iletebilirsiniz. Bundan sonra da, bize emanet edilen makamlarn hizmet arac olduunu bilelim. Hep bu anlayla çalalm. Öbür tarafta hesabn olduunu hep aklda tutalm” dedi.


Tarih : 22.08.2022
/ 148 kii grntledi.