MARDN MA-ODA/BORSA 2022 YILI PARA-KRED ARATIRMASI KREDLERDE BAZI SORUNLARIN VARLIINI ORTAYA KOYUYOR

MARDN MA-ODA/BORSA 2022 YILI PARA-KRED ARATIRMASI KREDLERDE BAZI SORUNLARIN VARLIINI ORTAYA KOYUYOR

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar (Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas), Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) ile ibirlii yaparak bankalara ilikin ‘para-kredi’ konulu bir saha çalmas gerçekletirdi.

 

MAÜ ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin yönetiminde, ktisat ve letme Bölümleri örencilerinin katklaryla Mardin lindeki/lçelerindeki kamu ve özel nitelikli klasik ve katlm bankalar ile gerçekletirilen bu saha çalmas; bankalarla tarm, sanayi ve hizmet sektörlerindeki tüccar/sanayici ve bireyler arasndaki para-kredi ilikilerine dair tespitlerde bulunmay hedefliyor.

 

Toplamda 13 banka ubesiyle, yüzyüze anket usülüyle gerçekletirilen aratrmada u 4 (dört) ana soruya cevap bulunmaya çalld:

 1. Mardin’de bankalar ile sanayiciler/i insanlar arasndaki ilikiler hakknda neler düünüyorsunuz, ilikiler salam mdr?
 2. Mardin’de bankalar ile sanayiciler/i insanlar arasnda, varsa, ne tür sorunlar yaanmaktadr?
 3. Kredi verirken ne tür bilgiler ve belgeler talep ediyorsunuz?
 4. Mardin’de en fazla kredi verdiiniz sektörler/faaliyet alanlar hangileridir?

 

Anket kapsamnda verilen cevaplar harmanland ve genel durum tespiti yaplarak deerlendirmeye tâbi tutuldu. Aratrma ile ortaya çkan baz sonuçlar öyle:

 • Mardin’de bankalarn reel kesimle ilikileri genel itibariyle salam bir temelde yürütülmektedir. Bununla beraber, birtakm sorunlar da yaanmyor deildir.
 • En temel sorun yaanan alan, kredi ilemlerine dair olup bu da kendini özellikle iki aamada hissettirmektedir.
 • lki kredi talebinde, daha ziyade yeterli mâli güce uygun olmayan tutarlarda kredi taleplerinde ortaya çkmakta, ayrca yeteli bilgi-belge temin edilememesi durumunda skntlar ile karlalmaktadr.
 • Kredi ile ilgili sorun yaanan ikinci ana aama ise geri ödemelere dairdir. Burada da hem firmalarn/kiilerin, bata ekonomik konjonktördeki olumsuzluklar olmak üzere yaanan dier skntlarn da etkisiyle ödemelerini düzenli bir ekilde yapamamalarna yol açmaktadr.
 • Hem kurumsal hem de bireysel kredilerde istenen bilgiler-belgeler, genel olarak benzer olmakla beraber, baz bankalar ilave taleplerde bulunabilmektedir.
 • Mardin bankalar, hemen her sektöre yönelik kredi sunumunda bulunmakla beraber, arlkl olarak u faaliyet alanlar ön plana çkmaktadr: Tarm, Hayvanclk, Gda sanayii, naat, Kimyevî madde, Makina, Nakliye/lojistik, Otomotiv, Tekstil, Turizm.
 • Bankalar, hem kurumlara hem de bireylere yönelik (tüketici, tat, konut) kredi sunumunda bulunmaktadr.

 

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar; üyelerine, ilgili kurululara ve kamuoyuna kar sorumluluklarnn bir gerei olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi bata olmak üzere çeitli kurum ibirlii yaparak ehre ilikin tespitlere, deerlendirmelere ve iktisat politikas tekliflerine yönelik bu ve benzeri çalmalara devam edeceini ifade etti.


Tarih : 21.09.2022
/ 88 kii grntledi.