Mardinin Sektrel Panoramas; Tematik Baz Sorunlar ve zm nerileri

Mardinin Sektrel Panoramas; Tematik Baz Sorunlar ve zm nerileri

Highslide JS

MAÜ-ODA/BORSA ORTAK YAYINI

MARDN’N BAZI SEKTÖREL SORUNLARINI DETAYLICA RDELYOR

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör Birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK), MAÜ’yü ‘bölgesel kalknma odakl’ bir kurum hâline getirerek ehrin ve bölgenin katma deer seviyesini yükseltme ana hedefine yönelik olmak üzere icra ettii faaliyetlerden bir yenisini daha gerçekletirdi. Bu kapsamda, “Mardin’in Sektörel Panoramas; Tematik Baz Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli bir editörlük kitab yaymlad.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalarnn (Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas) ortak yayn olan kitap, Mardin’in çeitli sektörel sorunlarn ele alarak çözüm önerilerinde bulunmaktadr.

 

MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜ Kamu Özel ve Karma Sektör Birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci editörlüünde hazrlanan eserde, Mardin’in tarm, sanayi ve hizmet sektörleri çeitli yönleri itibariyle ele alnmaktadr.

 

Arlkl olarak Mardin Artuklu Üniversitesi’nden olmakla birlikte Türkiye’nin farkl üniversitelerinde görev yapan 22 akademisyen tarafndan hazrlanan bu çalmann odak noktasn Mardin ortak paydas oluturmaktadr. Bu çerçevede ehrin/bölgenin baz yapsal sorunlar tespit edilerek çözüm önerilerinde bulunulmaktadr.

 

Eserin oluturulma fikri, MAÜKÖK’e ve Mardin’deki sektörel temsilci kurulularla gerçekletirilen istiare toplantlarna dayanmaktadr. 2022-23 döneminde MAÜ akademisyenleri ile çok sayda toplantda bir araya gelen kamu, özel ve karma sektör temsilcileri; Mardin’de bata tahl, tekstil ve turizm olmak üzere tarm, sanayi ve hizmetler sektörüne dair müzakerelerde bulunmu ve ehrin/bölgenin bu çerçevede yapsal sorunlarn tespit ederek çözümüne yönelik beyin frtnas mahiyetinde müzakereler gerçekletirmilerdir.

 

Eserin sektörler itibariyle ilk bölümleri bu toplant çktlarna dayanmaktadr. Dier ksmlar ise bata MAÜ akademisyenleri olmak üzere sektörel temsilci kurululardan yazarlarn katks ile oluturulmutur. Esere ilikin ksa bilgiler öyledir:

  • Eser; tarm, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik dörder adet olmak üzere toplamda 12 bölümden olumaktadr.
  • Her bölümün banda içeriin daha iyi anlalabilmesi için bir içindekiler listesi ve bölümün ‘amaçlar, bulgular ve teklifleri’ Türkçe ve ngilizce dillerinde verilmektedir.
  • Eserin sonunda ise Mardin’in seçilmi baz sektörel sorunlarna ve ilgili kurumlar itibariyle çözümlerine dair özet bir dosya yer almaktadr.

 

Alanlarnda uzman akademisyenler tarafndan hazrlanan bu eser, bilimsel bilgilerin ve teorilerin pratikteki karlklarn ve uygulanabilirliklerini gösterir bir nitelik arz etmektedir. Dolaysyla ortaya konan baz sorunlara yönelik çözüm önerileri, bir saha çalmasna veya bir ekonometrik analize dayal olduundan, dorudan ilgililerin uygulayabilecei niteliktedir.

 

Eser, elbette bu hâliyle Mardin’in tüm sorunlarna çözüm araynda deildir. Fakat ehrin/bölgenin tematik baz sorunlarn ele alarak bunlara yönelik çözüm önerilerine odaklanyor olmas açsndan önemli bir adm olduu da açktr.

 

MAÜKÖK, Mardin’de Odalar/Borsalar ve benzeri sektörel kurumlarla i birlikleri yapmak suretiyle ehrin ve bölgenin sorunlarn ele alan ve çözümlerine odaklanan benzer çalmalara devam etmeyi planlamaktadr.


Tarih : 16.06.2023
/ 171 kii grntledi.