MARKAP MARDNDE UAK SEFER SAYISININ ARTIRILMASINI TALEP EDYOR

MARKAP MARDNDE UAK SEFER SAYISININ ARTIRILMASINI TALEP EDYOR

Highslide JS

Mardin’de Üniversite, Kalknma Ajans, Odalar/Borsalar, Organize Sanayi Bölgesi, Un-Bulgur-Tekstil Sanayicileri Dernekleri ve Esnaf ve Sanatkârlar Odas’nn ‘gönüllülük’ esasyla bir araya gelmesiyle oluturulan ve ehrin/bölgenin sosyo-ekonomik sorunlarn tespit ederek ilgili kurumlar/kurulular ile irtibata geçmek suretiyle bunlarn çözümüne katk salamay hedefleyen bir sivil toplum inisiyatifi olan MARKAP, Mardin’in havayolu ulam sorununu ele ald.

 

Yaplan müzakerelerde, Mardin’de uçak sefer saysnn azlna dikkat çekilerek ilgili kurumlarn bu soruna çözüm bulmas gereine vurguda bulunuldu.

 

“Mardin’de uçak sefer says yetersizdir” diyen MARKAP üyeleri u açklamay yapt: Mardin’deki mevcut uçak sefer says, yerli-yabanc turistlerin uygun artlarda Mardin’e geliine-dönüüne imkân tanmamaktadr. Bu kapsamda, özellikle i insanlar zaman açsndan ciddi zorluklarla karlamaktadr. Bu amaçla uçak sefer saysnn tekrar düzenlenmesi ve sefer saysnn uygun biçimde artrlmas gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, MARKAP üyesi Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar da ortak bir talep metni oluturarak imzalad ve bunlar Ulatrma Bakanl’na ve THY’ye iletmeye karar verdi.

 

MARKAP, Mardin’in ve bölgenin bu tür sosyo-ekonomik sorunlarn ele alarak lobicilik faaliyetleriyle çözümüne yönelik faaliyetlerini sürdürecek.


Tarih : 1.08.2023
/ 243 kii grntledi.