Ekonominin kalbi TOBBda att

Ekonominin kalbi TOBBda att

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Türkiye Ekonomi uras, TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde Cumhurbakan Yardmcs Cevdet Ylmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa bakanlarnn katlmyla TOBB kiz Kuleler'de yapld.​

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu reel sektör firmalarnn son dönemde finansmana eriimde büyük zorluklar yaadn belirterek, "Özellikle KOB kredilerinin reel olarak artmamas, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamna olumsuz yansyor." dedi.

 

Hisarcklolu’nun ev sahipliini yapt TOBB Türkiye Ekonomi uras’na, Cumhurbakan Yardmcs Cevdet Ylmaz ve oda-borsa bakanlarnn yan sra; Hazine ve Maliye Bakan Mehmet imek, Ticaret Bakan Ömer Bolat, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Ikhan, Tarm ve Orman Bakan brahim Yumakl, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacr, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar ile Cumhurbakanl Strateji ve Bütçe Bakan brahim enel katld.

 

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, yapt konumada, Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan'n talimatyla balatlan ekonomi uralarnn, kamu ile özel sektörün bir araya geldii, skntlar ve önerilerini dorudan icra makamna iletebildii çok önemli bir platform olduunu söyledi.

 

Bu platformda dile getirilen pek çok meselenin, geçmite çözüme kavuturulduuna iaret eden Hisarcklolu, TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbakan Erdoan'dan ekonomi urasn tekrar toplamasn talep ettiklerini ve kendisinin de bunu uygun bulduunu anlatt.

 

Hisarcklolu, burada gündeme getirilen konularla ilgili geçmite olduu gibi çözüm üretileceine inandn belirterek, "Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanmzda görmek. Ekonomide elbette baz skntlar yayoruz. Ama enseyi karartmyor, mücadeleden kesinlikle vazgeçmiyoruz." diye konutu.

 

Ekonomide deneyimli isimlerin i banda olmasnn kendilerine moral verdiine dikkati çeken Hisarcklolu, "Hep birlikte ekonomiyi daha salam temellere kavuturacamza inanyoruz." ifadesini kulland.

 

Hisarcklolu, Anadolu'yu sürekli dolaan, firma ve sektörleri devaml dinleyen birisi olarak öne çkan birkaç konuyu paylamak istediine iaret ederek, sözlerini öyle sürdürdü:

 

"Reel sektör firmalarmz son dönemde finansmana eriimde büyük zorluklar yayor. Özellikle KOB kredilerinin reel olarak artmamas, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamna olumsuz yansyor. Büyümenin bereketi her kesime yanssn istiyorsak, KOB'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarna ulamalarn salamalyz. kincisi, OECD katlk endeksinde skandinav ülkeleri dahil en kat i gücü piyasas bizde. Bundan da herkes muzdarip. Mevzuatmz, daha fazla istihdam salayabilecek giriimcileri, adeta bundan caydrr bir halde. Vatandalarmzn da daha fazla i imkanna ulamasna, daha çok kazanmasna engel çkaryor. stihdam cezalandran deil, ödüllendiren bir yaklamla çalma hayatna baklmal."

 

- "Yatrm yeri sorunu çözülmeli"

 

Yatrmlarn önünü açabilmek üzere, yatrm yeri sorununun çözülmesini de talep eden Hisarcklolu, u ifadeleri kulland:

 

"Sanayi yatrmlarnn ülke yüzölçümü içindeki pay Almanya'da yüzde 4, talya'da yüzde 2,8, OECD ortalamas bile yüzde 2,4. Bizde ise sadece binde 3. Sanayimiz, dünyadaki rakiplerinin onda biri kadar alanda faaliyet gösteriyor, buna ramen küresel rekabette ayakta kalmay baarabiliyoruz. Sanayi arazilerinin kapasitesinin en az 2 katna çkarlmasna ilikin bir master plan hazrlanmal, arsa alm ve bina inaatna ilikin finansman çözümleri gelitirilmeli. Böylece sanayicimiz kstl sermayesini daha verimli alanlarda yatrm yaparak deerlendirmeli."

 

Hisarcklolu, ç Anadolu-Dou Akdeniz kuanda yeni bir sanayi havzas planlamas yaplmas gerektiine dikkati çekerek, "Bu yeni sanayi havzasyla, bir taraftan Marmara'daki yükü azaltabilir, ayn zamanda da yüksek teknoloji yatrmlar için Marmara'da alan açabiliriz." diye konutu.

 

- "Üretmeye hazrz"

 

Bu konularda adm atmak ve çözüm salamak için Cumhurbakan Yardmcs Ylmaz ve bakanlarn icrac ve reformcu i yapma tarzna güvendiklerine iaret eden Hisarcklolu, unlar kaydetti:

 

" dünyas olarak her eyden önce öngörülebilirlik istiyor, gelecee dair yol haritas bekliyoruz. planlar yapmak ve güven içinde ilerlemek üzere, kamu idaremizin hazrlayaca orta ve uzun vadeli planlarn gayet önemli olduunu düünüyoruz. Dengeli ve kapsayc büyüme için makroekonomide istikrar ve güven salanmal. Yapsal reformlara ilikin somut bir yol haritas ortaya konulmas lazm. Yeni ekonomi yönetiminin bu yönde hareket ederek, para politikasnda balatt normalleme admlar memnuniyet vericidir ve devam etmelidir. Yine bu kapsamda Cumhurbakan Yardmcmz Sayn Cevdet Ylmaz'n liderliinde hazrlanan Orta Vadeli Program' yakndan takip ediyoruz. Biz, komaya, çalmaya, üretmeye hazrz. Allah'n izniyle tüm skntlar aacak, yola devam edeceiz. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceiz."

 

-Cumhurbakan Yardmcs Ylmaz

 

Cumhurbakan Yardmcs Cevdet Ylmaz ise konumasnda, "Para politikas, maliye politikas ve yapsal reform admlarn kademeli bir ekilde devreye alarak Türkiye’de yatrm ortamnn iyiletirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverili bir ortamn salanmas ve ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz." dedi.

 

Eylül aynn ilk yarsnda açklamay planladklar Orta Vadeli Program (OVP) hazrlklar çerçevesinde, son dönemde i dünyas temsilcileriyle istiareleri sürdürdüklerini, ayn ekilde 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yllk 12. Kalknma Plan'n da sonuçlandrmak üzere olduklarn ve ekim aynda Meclise sunacaklarn belirten Ylmaz, Türkiye'nin her köesinde sahann, sektörlerin güncel durumuna ve en önemli sorunlarna vakf, 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsa'nn sahadan gelen görü ve taleplerini son derece önemsediklerini vurgulad.

 

Ylmaz, TOBB çats altnda Oda, Borsalar araclyla i dünyasnn talep ettii pek çok konuyu hayata geçirdiklerini, mesleki eitimin yaygnlamasndan, kara gümrük kaplarnn modernize edilmesine, lisansl depoculuk sisteminin ülkeye kazandrlmasndan Oda, Borsalarn dijitallemesine birlikte adm attklarn ifade etti.

 

- "Türkiye Yüzyl'na yakr yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceiz"

 

irket kurulu ilemlerinde Odalar tek durak haline getirdiklerini anlatan Ylmaz, "Sayn Cumhurbakan'mzn güçlü iradesi ve liderliiyle, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg'u birlikte hayal ettik, milletimize birlikte kazandrdk ama Togg yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki süreçte, Togg benzeri yeni fikirlerle, yeni projelerle Türkiye Yüzyl'na yakr yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceiz." diye konutu.

 

Ylmaz, son dönemlerde dünya ekonomisinin salk krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna Sava ve doal afetler bata olmak üzere pek çok güçlükle snandn, bu zorlu sürecin, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasna yol açtn söyledi.

 

Açl konumalarnn ardndan söz alan oda ve borsa bakanlar, kürsüye çkarak reel sektörden gelen konu ve çözüm önerilerini dile getirdi.


Tarih : 21.08.2023
/ 276 kii grntledi.