Personellerimiz 5174 TOBB KANUNU Eitimine katld.

Personellerimiz 5174 TOBB KANUNU Eitimine katld.

Highslide JS

Odamz toplant salonunda personellere yönelik TOBB Kanunu-5174 Eitimi verildi.Eitime Genel Sekreter Ahmet ASLAN ,Oda sicil ve Ticaret sicil Personelleri de katlm gösterdi.

Bu Kanunun amac; ticaret ve sanayi odalar, ticaret odalar, sanayi odalar, deniz ticaret odalar, ticaret borsalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinin kurulu ve ileyiine ilikin esaslar düzenlemektir. 

Kapsam:Bu Kanun; ticaret ve sanayi odalar, ticaret odalar, sanayi odalar, deniz ticaret odalar, ticaret borsalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliinin kurulularna, organlarnn nitelikleri ve seçim usulleri ile organlk vasfn yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalma usullerine, üyeleri ile olan karlkl hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamalar ile bütçelerine ilikin esaslar kapsar.


Tarih : 6.09.2023
/ 307 kii grntledi.