Mardinde Mantar retimine ve Ticaretine dair aratrma (sorunlar-neriler)

Mardinde Mantar retimine ve Ticaretine dair aratrma (sorunlar-neriler)

Highslide JS

ÜNVERSTE-ODA/BORSA ARATIRMASINA GÖRE

MARDN’DE ALTERNATF BR ÜRÜN OLARAK MANTAR ÜRETM VE SATII MÜMKÜN

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör Birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK), Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar (Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas) ile Mardin’de alternatif bir ürün olarak mantarn üretimine ve satna dair bir saha aratrmas gerçekletirdi.

Çalma, MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü ve TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci ve MAÜ Salk Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öretim Üyesi ve MAÜKÖK Üyesi Doç. Dr. Hilal Acay tarafndan gerçekletirildi.

Ocak 2023’te Mardin’de mantar yetitiren kiiler ve ilgili bir kurum ile gerçekletirilen bu saha çalmas; Mardin’de mantar üretimine ve satna dair potansiyelin tespitini hedeflemektedir. Bu çerçevede, katlmclarn karlatklar sorunlara deinilerek bunlara yönelik gelitirdikleri çözüm yollarnn ortaya konmas amaçlanmaktadr.

Aratrma; Mardin’in Ömerli, Nusaybin ve Derik lçelerinden 3 üretici ahs ve ilgili bir kurum ile e-posta ve telefon vastasyla gerçekletirilmitir.

 

Anket kapsamnda verilen cevaplar harmanlanm ve genel durum tespiti yaplarak deerlendirmeye tâbi tutumutur. Aratrma ile ortaya çkan sonuçlarn ve ilgili tekliflerin bir ksm öyledir:

  • Üretime dair sorunlara deinen katlmclar, bu kapsamda mantarn yetitirilecei kompostun uygunsuzluuna dikkat çekmekte; sulama, dezenfektasyon, havalandrma, scak-souk dengesinin salanmas vb. hususlardaki olumsuzluklara deinmekte ve Mardin’de gece-gündüz scaklk farknn yüksekliinin üretimi olumsuz etkileyebildiini belirtmektedirler. Ayrca, hastalk ihtimallerinden bahseden katlmclar, çeitli mantar zararllar oluabildiini de ifade etmektedirler.
  • Katlmclarn mantar satnda karlatklarn dile getirdikleri sorunlarn bir ksm öyledir: arz-talep dengesizlii ve arz fazlal durumunda mantarn uygun ortamda saklanabilmesi için gerekli altyapnn olmay.
  • Katlmclar, talebin azlna dair sebepler arasnda damak tad farkll, toplumsal ön yarglar ve kültür mantar tüketim alkanlnn olmay gibi faktörleri sralamaktadrlar.
  • Katlmclar, üretimle ilgili sorunlara yönelik gelitirdikleri çözümler arasnda; mesela kompostun uygun olmamas hâlinde bunun temizlenerek üretime hazr hâle getirilmesi; uygun bakm artlarnn yerine getirilmesi; hastalklara ve zararllara kar gerekli ilaçlamann mantara zarar vermeyecek biçimde yaplmas hususlarn dile getirmektedirler.
  • Mantar satnda karlalan sorunlarn çözümü içinse unlar belirtilmektedirler: kapasitenin talebe göre ayarlanmas; mantara olan talebin artrlabilmesi için toplu tüketim mekanlarnda yemek menülerine mantarn dahil edilmesine yönelik çalmalar yaplmas; mantar menüleri ile ilgili eitimler verilmesi.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar bu tür ibirlikleri sayesinde ehre ve bölgeye ilikin alternatif ürün teklifleri içeren benzer çalmalarn hazrlanmasna devam edileceini ifade ettiler


Tarih : 6.09.2023
/ 333 kii grntledi.