MARDN ODALARI/BORSALARI ORTAK FAALYETLERN NEMN BR KEZ DAHA VURGULADI

MARDN ODALARI/BORSALARI ORTAK FAALYETLERN NEMN BR KEZ DAHA VURGULADI

Highslide JS

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, müterek toplantlarnn 24.sünü gerçekletirdi. Toplant, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas’nn ev sahipliinde yapld.

20 ubat 2024’te düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet ahin, Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Yönetim Kurulu Bakan Hatip Çelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Akreditasyon Sorumlusu Lamia Kele; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Yönetim Kurulu Bakan Necdet Akta, Bakan Yardmcs Abdülhalim Aydn, Meclis Bakan Yardmcs eyhmus Yalçn, Disiplin Kurulu Bakan Fehmi Süleymanolu, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Yönetim Kurulu Bakan Mahsum Özmen, Meclis Bakan Yardmclar ükrü Akbal, Medeni Akan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Turan, Mehmet Dündar, lhami Kök, Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; TOBB Mardin Genç Giriimciler Kurul Bakan brahim Bozdemir; MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi, TOBB/TEPAV ve Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantnn gündem maddeleri öyleydi: Akademik Danmanlk Programnn Mevcut Durumuna Dair Bilgi Sunumu, Odalarn/Borsalarn yi Uygulamalar, Odalarn/Borsalarn Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Gündemdeki Projelerin/Faaliyetlerin Promosyonu, MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalmalarna Dair Bilgi-Belge Sunumu, MAÜ-Oda/Borsa nsan Kaynaklar Birliklerine Dair Bilgi Sunumu, Mardin Oda/Borsa Kadn ve Genç Giriimci Kurullarna Dair Müzakereler, Akademik Danmanlk Dönem Faaliyetleri.

 

Mardin Odalar/Borsalar, dönem içinde gerçekletirdikleri u iyi uygulama örnekleri hakknda bilgiler verdi:

 • KTB: Mardin Bulguruna yönelik Ur-Ge projesinde Türkiye’de “En yi Çk Yapan Projeler” arasnda yer alma, Cazibe merkezlerini destekleme program kapsamnda Mardin Hububat ve Gda Altyapsnn Gelitirilmesi Projesi çalmalar.
 • KTSO: Hizmet binasna ilikin faaliyetler, Corafî iaretli bulgur tantm kapsamnda AB projesi hazrlklar.
 • MTSO: AB Bilgi merkezi oluturma çalmalar, Üyelerin ticarî hacimlerinin artrlmasna yönelik vize faaliyetleri, Kuruyemi ve tekstil ürünleri ile ilgili Ur-Ge proje faaliyetleri, Android IOS uygulamas kapsamnda cep modülü çalmalar, Corafî iaret denetim mekanizmas faaliyetleri, GES proje çalmalar.
 • NTB: talya’da gda fuarna katlm çalmalar, Hayvanclk ve süt üretim kapasitesinin artrlmasna yönelik faaliyetler.
 • NTSO: Nusaybin 2.Çar cephe giydirme faaliyetleri, Nusaybin turizmine yönelik çalmalar.

 

 

 

 

Toplantda alnan kararlar öyle:

 • Akademik Danmanlk Programnn mevcut durumu ele alnd. ubat’ta sona erecek olan programn benzer içerikle yerel ölçekte sürdürülmesi planlanyor.
 • Devam eden projelerin sürdürülmesi kararlatrld. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, AB Yeil Mutabakatna dair faaliyetlerini artracak. Bu amaçla daha geni kitlelere yönelik bilinçlendirme ve farkndalk çalmalar icra edilecek. Ayrca, Üyelerin e-Ticaret Kapasitelerinin Gelitirilmesi ve Yerel Snaî Ürünlerin Promosyonu hususlar müzakere edildi. Bu amaçla, Mardin’de YÖREX Fuar benzeri bir organizasyon gerçekletirilmesine yönelik çalmalara karar verildi.
 • TÜBTAK tarmsal projesine ilikin müzakerelerde bulunuldu. Odalar/Borsalar, Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerince hazrlanan TÜBTAK Anz Yakmna ilikin projenin kabulü hâlinde i birlii yapacak ve destek salayacak.
 • Geçmi dönemde gerçekletirilen MAÜ-Oda/Borsa saha çalmalar ele alnd. Bu kapsamda, Mardin MAGROTEX’23 Fuar Deerlendirme Raporu, Mardin’in Tarm ve Hayvanclk Yapsna likin Aratrma Raporu ve Üye Memnuniyet Aratrmas müzakere edildi. Üye memnuniyet aratrmas ile ortaya çkan sonuçlar deerlendirildi ve kurumsal iyiletirmeler için bunlardan baz çkarmlar yapld.
 • MAÜ-Oda/Borsa insan kaynaklar i birlikleri ele alnd. Odalar/Borsalar, kurumlarnda gerekli insan kaynaklar temininde MAÜ akademisyenlerinden destek salayacak.
 • Oda/Borsa Müterek Kadn ve Genç Giriimci Kurullarna dair müzakerelerde bulunuldu. Yeni dönemde gerçekletirilecek faaliyetlerin dizaynnda ve gerçekletirilmesinde Odalarn/Borsalarn daha etkin bir rol almas kararlatrld. Bu amaçla oluturulan ortak bütçeye her kurum eit oranda katk salayacak.

Toplantda, Mardin Odalarnn/Borsalarnn gerçekletirdii ortak çalmalara dair müzakerelerde bulunuldu. Yeni dönemde de her türlü faaliyette ortak hareketin önemine vurguda bulunuldu.

25.Müterek Toplantnn, Mays 2024’te Kzltepe Ticaret Borsas ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 20.02.2024
/ 186 kii grntledi.