"ABD'li yatrmclar Trkiye'ye daha fazla yatrm yapmaya davet ediyoruz"

"ABD'li yatrmclar Trkiye'ye daha fazla yatrm yapmaya davet ediyoruz"

Highslide JS
Türkiye-ABD Greentech Tech Heyeti Çalma Yemei’nde konuan Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, ABD Ticaret Odas ile iki ülke arasndaki i ilikilerinin gelimesi için çaltklarn ifade ederken ABD’li yatrmclar Türkiye’ye daha fazla yatrm yapmaya çard.​

Türkiye-ABD Greentech Tech Heyeti Çalma Yemei, TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu’nun ev sahipliinde Ticaret Bakan Yardmcs Mustafa Tuzcu, ABD Bakanlk klim Özel Temsilcilii Kdemli Danman Büyükelçi David Thorne ve ABD Ticaret Odas Kdemli Bakan Yardmcs Marty Durbin’in katlmyla TOBB kiz Kuleler’de gerçekletirildi.

 

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu konumasnda Türk i dünyasnn çat kuruluu olarak Türkiye-ABD ilikilerine öncelik verdiklerini dile getirdi. Hisarcklolu, "Türkiye-ABD ilikilerinin üç boyutu olduunu düünüyoruz, askeri-politik ve ekonomik. likilerimizin ekonomik ayann giderek güçlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Ekonomik ilikiler, Türk-ABD askeri ve siyasi ortaklna da ciddi destek verecek. Ticari ilikilerimizi gelitirmeye, daha iyi bir yatrm ve i ortam salamaya odaklandk. Yatrmlar ekonomik ilikilerimizin önemli bir boyutu haline geldi." diye konutu.

 

Hisarcklolu, ABD'nin, yurt dndaki Türk yatrmlar için bir numaral destinasyon olduunu, Türk irketlerinin ABD'de 9,7 milyar dolar yatrm yaptn söyledi.

 

Karlkl yatrm potansiyelinin önemine dikkati çeken Hisarcklolu, öyle devam etti:

 

"ABD'li yatrmclar Türkiye'ye daha fazla yatrm yapmaya davet ediyoruz. Chicago'da ikili yatrm ve ticarete yardmc olacak ticaret merkezi açtk. kili ticaret hacmi 2023'te 33 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulat ve yükseli eilimi devam ediyor. Türkiye ve ABD, ikili ticareti 100 milyar dolara çkarmay hedeflemitir, bu hedefe ulalabilir. Türk ekonomisinin üretim kapasitesi ve Türkiye'nin yatrm ortam bu hedefe ulamamza yardmc olacak. Ticaret ve yatrm açsndan birçok frsatmz var. Türkiye olarak talya ve Çin arasnda en büyük sanayi üretim hacmine sahip ülkeyiz. Otomotiv, beyaz eya, inaat malzemeleri ve konfeksiyonda Avrupa'nn ana tedarikçisiyiz."

 

-Ticaret daha liberal olmal

 

Hisarcklolu, Türkiye'nin turizmde dünyada en çok ziyaret edilen ilk 5 ülke arasnda yer aldn belirterek, küresel müteahhitlik hizmetlerinde dünyann önde gelen 250 firmasnn 42'sinin Türk firmas olduunu dile getirdi.

 

ki ülke arasndaki ticaretin daha liberal olmas gerektiinin altnn çizen Hisarcklolu, unlar ifade etti:

 

"Serbest ticaret anlamas ya da tercihli ticaret anlamas karlkl ticaretin önünü açacaktr. Türkiye, farkl nedenlerle ABD'nin genelletirilmi tercihler sisteminin dnda brakld. Türkiye'yi bu sisteme tekrar entegre etmenin yollarn aramalyz. Bir dier konu da Section 232. Bu tedbirler nedeniyle 2017-2022'de Türkiye'nin ABD çelik ithalatndaki pay dütü. ABD yönetimini Türkiye'yi Section 232 tedbirlerinin dnda tutmaya ikna etmek için desteinize ihtiyacmz var. Bir dier konu da Türkiye'nin ürünlerine yönelik yaptrmlar. Bu sorunlar ap daha fazla ticaret ve yatrma odaklanmalyz. Ortaklmza yeni ürünler ve sektörler ekleyebiliriz. Yeil teknoloji misyonu bu yönde atlm önemli bir adm olacak. Yeil ve dijital dönüüm, salkl ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin lokomotifi olacak."

 

- Ticaret Bakan Yardmcs Mustafa Tuzcu

 

Ticaret Bakan Yardmcs Mustafa Tuzcu ise, Türkiye'nin yeil ekonomi anlamnda ciddi potansiyeli olduunu belirterek, "Yeilin geleceimiz olduunu görüyoruz, bu alanda daha fazla ibirlii yapmalyz." dedi.

 

Tuzcu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) kiz Kuleler'de yaplan Türkiye-ABD GreenTech Heyeti çalma toplantsnda, Türkiye'nin ABD ile iyi ilikileri olduunu söyledi. Yeil teknoloji odakl bir misyonun ilikilerin ilerletilmesi için dönüm noktas olacan dile getiren Tuzcu, "Biz ABD ile ekonomik ilikileri daha fazla ilerletmek istiyoruz." ifadesini kulland.

 

Mustafa Tuzcu, ABD'de Türkiye'den gelen çelie uygulanan vergilerin kaldrlmas gerektiini, çelik konusunda Türkiye'nin ABD'nin sorununun parças olmak istemediini dile getirdi. Bu konunun iki ülkenin dostluunu ve ibirliini yanstmadn belirten Tuzcu, Türkiye'nin genelletirilmi tercihler sistemi konusundaki statüsünü geri istediini vurgulad. Tuzcu, Türkiye'nin yeil ekonomi anlamnda ciddi potansiyeli olduuna iaret ederek unlar söyledi: "Yeil mutabakat giriimini uygulamak için ciddi istek var. TBMM'de yeni klim Kanunu hazrlanmakta. Yeilin geleceimiz olduunu görüyoruz. Buna ayn zamanda dijital dönüüm de takviye edilecek. Burada ibirlii çok önemli. Halihazrda birlikte çalan baz irketler var. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yakn zamanda toplam kapasitemizin yüzde 53'ünü tekil eder hale geldi. Bu alanda daha fazla ibirlii yapmalyz. klim deiiklii uluslararas bir sorun ve çalmalarmz da uluslararas olmal. birliimiz önemli bir örnek tekil edecektir."

 

- ABD Bakanlk klim Özel Temsilcilii Kdemli Danman, Büyükelçi David Thorne

 

ABD Bakanlk klim Özel Temsilcilii Kdemli Danman, Büyükelçi David Thorne, ABD Ticaret Odas ve TOBB arasndaki "GreenTech" ortaklnn önemli olduunu, bu ortakln yeil gündemle devam etmesini istediklerini söyledi.

 

Thorne, Türkiye'nin yeil enerji dönüümünü desteklemekle kalmayacaklarn, küresel anlamda da bu dönüümü destekleyeceklerini ifade etti. Yönetimler arasndaki diyalogla salam yatrm ortam oluturacaklarn dile getiren Thorne, unlar kaydetti: " dünyas liderleriyle bir araya gelerek önümüzdeki frsatlar deerlendirip Türkiye'de birlikte çalmann yollarn buluyoruz. irketler arasnda da verimli görümeler oluyor. GreenTech misyonu iklimle ilgili çözümlerin ekonomik bir frsat olduunu da gösterdi. Sürdürülebilir bir yolda ekonomilerin ilerlemesi büyüme açsndan da önemli. Yeil dönüüm Türkiye'deki ekonomik büyüme için frsat. ABD de her zaman ortanz olmaya devam edecek, bu yöndeki çabalarnza Paris Anlamas uyarnca katkda bulunmaya çalacak."

 

Thorne, ABD'li irketlerin yeil dönüüm konusunda Türkiye'de i yapmasnn önemli olduunu, Türkiye'de güçlü, istikrarl bir liderlik ve özel sektörle yakn ibirlii gördüklerini söyledi.

 

- ABD Ticaret Odas Kdemli Bakan Yardmcs Marty Durbin

 

ABD Ticaret Odas Kdemli Bakan Yardmcs Marty Durbin de Oda olarak yeil dönüüm, emisyonlarn azaltlmas ve iklim deiiklii konusunda Türkiye ile ABD arasnda iddial hedefler belirlediklerini bildirdi.

 

Özel sektörün bu tür çabalarda önemli bir ortak olduuna iaret eden Durbin, "klimle ilgili çözümleri de i dünyas salayacak. Özel sektör olarak yeil dönüümü ve enerji dönüümünü hzlandrrken ayn zamanda enerji güvenliini de güçlendirebiliriz. Ortak çalrsak her ikisini de baarmamz mümkün." diye konutu.


Tarih : 22.02.2024
/ 153 kii grntledi.