5.Mterek Oda/Borsa Proje Ekip Toplants

5.Mterek Oda/Borsa Proje Ekip Toplants

Highslide JS

MARDN ODALARI/BORSALARI

YEREL ÜRÜNLERN PROMOSYONUNU HEDEFLYOR

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar 5.Müterek Proje Ekip Toplantsn gerçekletirdi. Toplant, Nusaybin Ticaret Borsas’nn ev sahipliinde yapld.

5 Mart 2024’te düzenlenen toplantnn katlmclar öyleydi: Kzltepe Ticaret Borsas (KTB) Genel Sekreter Yardmcs Metin Sert; Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas (MTSO) Ticaret Sicil Müdür Yardmcs Tuba Acabey, Akreditasyon Sorumlusu Lamia Kele; Nusaybin Ticaret Borsas (NTB) Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas (NTSO) Akreditasyon Sorumlusu lhan Özmen; MAÜ BF ktisat Bölümü Öretim Üyesi, TOBB/TEPAV ve Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman Prof. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Müterek Proje Ekip Dönem Lideri NTB Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik moderatörlüünde gerçekletirilen toplantda u hususlar müzakere edildi: Müteakip toplantnn yer ve zaman tespiti, Önceki toplant kararlar, AB Yeil Mutabakatna yönelik faaliyetler, Mardin’in tarm, sanayi ve hizmet sektörleri ürünlerine ait sergi/fuar organizasyonu, Yeni dönem ilave projeksiyonlar, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamndaki iyi uygulama örnekleri.

 

Mardin Oda/Borsa yönetimlerine sunulmak üzere, toplantda alnan kararlar öyle:

1) Odalar/Borsalar AB Yeil Mutabakatna ilikin programlar uygulamaya devam edecek. Bu kapsamda, herbiri bir Oda/Borsa yürütücülüünde olmak üzere tüm dier Odalarn/Borsalarn paydal ile personele, üyelere ve kamuoyuna yönelik bilinçlendirme ve farkndalk oluturma amaçl eitim programlar düzenlenecek.

 

2) Odalar/Borsalar bireysel proje hazrlklarn sürdürecek. Hazrlanan projeler bütün Odalarn/Borsalarn i birliiyle yürütülecek.

 

3) Mardin’in tarm, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarn ürünlerine ait yerel ölçekli bir sergi/fuar organizasyonu gerçekletirilecek. Bu kapsamda her Oda/Borsa kendi ilgi alanndaki firmalarn bu fuarda yer almasna ve ürünlerini sergilemesine imkân tanyacak. Böylece yerel ölçekte ürün promosyonu yaplarak bölgesel kalknmaya katk salanmaya çallacak.

Bir sonraki Mardin Odalar/Borsalar Müterek Proje Ekip toplantsnn Mays aynda KTB’nin ev sahipliinde yaplmas kararlatrld.


Tarih : 5.03.2024
/ 157 kii grntledi.