lkemize ve milletimize hayrl olsun

lkemize ve milletimize hayrl olsun

Highslide JS
31 Mart 2024 Mahalli dareler Genel Seçimleri’ni deerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) Bakan M. Rifat Hisarcklolu, “Seçim ülkemize ve milletimize hayrl olsun” dedi.​

Hisarcklolu, açklamasnda u ifadelere yer verdi:

 

-Türkiye için frsat

 

31 Mart 2024 Mahalli dareler Genel Seçimleri tamamland. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayrl olsun. Öncelikle, sanda gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceine ve demokrasiye sahip çkan herkese teekkür ediyorum. Seçilen Belediye Bakanlarn tebrik ediyorum. Yerel seçimlerin geride kalmasyla, 4 yllk seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir frsattr.

 

-Enflasyonla mücadele

 

Ekonomide atlacak çok adm, yaplacak çok i var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalyz. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikas egüdümünde daha baarl olacaktr. Fiyat istikrar ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içerii ve katma deeri yüksek yatrmlar artacaktr.

 

-Yapsal reformlar

 

Ülkemizin üretim gücünün korunmas ve firmalarn sürdürülebilirliinin zarar görmemesi de önem arz ediyor. Yapsal reformlar konusunda etkin ve kararl admlar atmalyz. Mesleki eitim, istihdam politikalar, vergi reformu, yargnn operasyonel etkinliinin artrlmas, kurumsal altyapnn güçlendirilmesi, ehirlerimizin depreme direncinin artrlmas, yeni sanayi havzalarnn oluturulmas, kilit teknolojilerin ülkemize kazandrlmas, yeil ve dijital dönüüme ülkemizin hazrlanmas gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor.

 

-86 milyon el birlii, akl birlii

 

imdi siyasi görüümüz ne olursa olsun, milletimizin kararna sayg duyup, 86 milyon el birlii, akl birlii ile aydnlk geleceimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamandr.

 

-Daha mutlu, daha müreffeh Türkiye

 

Cumhuriyetimizin ilk yüzylnda ürün ve pazar çeitliliinde en üst lige çktk. imdi ikinci yüzylnda daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalma zaman. dünyas olarak daha fazla üretim, yatrm, istihdam ve ihracat için çalacaz.


Tarih : 1.04.2024
/ 81 kii grntledi.