Mardin Tarm Platformu Kuruldu

Mardin Tarm Platformu Kuruldu

Highslide JS

Kzltepe lçesinde bulunan, Buday Pazarna ait Kzltepe Ticaret Borsas Müzayede salonunda bir araya gelen, tarm sektör temsilcileri, oda ve borsa bakanlar, güç birlii yapma karar alarak “ Mardin Tarm Platformu” kurdu.

 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odas önderliinde ve Kzltepe Zahireciler Dernei ev sahipliine yaplan toplantya; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Hatip Çelik, Kzltepe Ticaret Odas Bakan Mahmut Dündar, Kzltepe Ticaret Borsas Bakan Mehmet ahin, Kzltepe Zahireciler Dernei Bakan M.erif Öter, Mardin Bulgur Sanayicileri Dernei Bakan Faysal Sun,  Artuklu Ziraat Odas Bakan Bereket Akan, Kzltepe Ziraat Odas Bakan Bedirhan Dinler,Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Bakan Yardmcs ükrü Akbal, Bakan Nusaybin Ticaret Borsas Bakan Necdet Akta ve Genel Sekreter Abdullah Düz katld.

Mardin’de tarmda karlalan sorunlarn çözümü, GAP sularnn Mezopotamya Topraklar ile bir an önce bulumas, sulamada kullanlan elektrik sorunu ile geleneksel tarmn yerine dar alanda katma deeri yüksek ürünlerin yetitirilmesi ve ikinci ürün olarak Msr ekiminin önündeki engellerin kaldrlmas tartld

 Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Hatip Çelik, l Genelindeki tarm, enerji ve GAP konusunda rakamsal verilerini anlatt. Mardin’in Türkiye’nin en büyük tarm alanlarnn birine sahip olduuna dikkat çekerek, l’in tarm ve hayvan potansiyelinin iyi deerlendirilmesi durumunda, ülke ve dünya ekonomi gündemine oturacan söyledi.

Kzltepe Zahireciler Dernei Bakan M.erif Öter, GAP Sularn Mezopotamya ovasna tayacak sun kanallarn çürümeye yüz tuttuuna dikkat çekerek” Dünyann en verimli topraklarna sahip, olan Mezopotamya ovamza hayat verecek, bata tarmsalda kullanlan elektrik olmak üzere, bölgenin Sosyo ekonomik sorunlarn çözümüne derman, ilaç olacak; Güneydou Anadolu projesi (GAP) 'n temeli 1975 ylnda bundan 49 yl önce atld.

Dile kolay yarm asrdr tamamlanmayan, bölgemizin ve Ülkemizin kalknmas için Milli projelerden biri olan Kzltepe Sulama göleti ve datm kanallar su yerine toz, toprak, çöp doludur” dedi

Kzltepe Ticaret Borsas Bakan Mehmet ahin, tarmda yaanan sorunlar mektup haline getirdiini baat Cumhurbakan olmak üzere bakanlara ve çözüm aktörlerine ilettiini söyledi.

Nusaybin Ticaret Borsas Bakan Necdet Akta, geleneksel tarm yerine katma deeri yüksek tarmsal ürünlere yönelmenin zaman geldiini, Cizre ve Silopi ilçelerinde  yer fst eken çiftçilerin  yüksek verim ede ettiini söyledi.

Mardin Bulgur Sanayicileri Dernei Bakan Faysal Sun, bölgede ikinci ürün msr ekiminin yeralt  su rezervlerini oluuz yönde etkilemesi yannda, üreticiye pahalya mal olacan hatrlatarak “Bugüne kadar GAP sularnn  Mezopotamya topraklaryla bulumamas takip etmediimiz için bizim ve siyasilerimizin, gecikmeye seyirci kalan ülkemiz yönetiminin de aybdr” dedi.

Toplantya katlan sektör temsilcileri, oda ve borsa bakanlar, ”Mardin Tarm Platformu” kurulmas kararn ald.

 Mardin tarmnn ve kalknmasnn önünü açmas amaçlanan platformun ilk  toplantsnn Haziran aynda yaplmas kararlatrld.


Tarih : 31.05.2024
/ 216 kii grntledi.