Mardin Tarm Platformu lk Toplantsn Gerekletirdi.

Mardin Tarm Platformu lk Toplantsn Gerekletirdi.

Highslide JS

Mardin’in Tarmsal Üretiminin gelitirilmesi ve üreticilerine katma deerli hale getirilmesine yönelik olarak; ldeki kamu kurum ve kurulular, özel kesim, sivil toplum kurulular, üniversiteler ve yerel yönetimler arasnda i birliini gelitirmek ve ilgili kurum ve kurulular yönlendirmek üzere Mardin Tarm Platformu oluturuldu. Platformun ilk toplants Kzltepe Zahireciler Derneinin ev sahipliinde gerçekletirildi.

Toplantya; Mardin Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Bakan Hatip ÇELK, Kzltepe Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Bakan Mehmet AHN, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Yrd. brahim Halil Ramazanolu, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Üyesi ükrü Akbal, Mardin 1.Organize Sanayi Bölgesi Bakan Vekili Nasr Duyan, Artuklu Ziraat Odas Bakan Bereket AKAN, Kzltepe Ziraat Odas Bakan Bedirhan Dinler ,Derik Ziraat Odas Bakan M.Faruk Temelli, Savur Ziraat Odas Bakan Cengiz Yldz, Ziraat Mühendisleri Odas E Bakan Erdal Damar ,Ziraat Mühendisleri Odas E Bakan Fatma Irmak, Kzltepe Zahireciler Dernei Bakan M.erif Öter, Mardin Bulgur Sanayicileri Dernei Bakan Faysal Sun, Mardin Makarna Sanayicileri Grubu Bakan ükrü Karaboa, Mardin Çiftçiler Dernei Bakan Mikail Erbeyi, Güneydou Msr Üreticileri Dernei Bakan M.Hanifi Müslümolu, Marova Un A .Genel Müdürü Salim lhan katlm salad .

Toplantda platformun çalma usul ve esaslar görüülerek öncelikli olarak aadaki konularn ele alnmasna karar verildi.

TMO Fiyatlar: Açklanan TMO fiyatlar  geçen yla kyasla %10 artmtr. Mevcut durumda tarmsal girdi fiyatlar geçen seneye kyasla %50- %100 orannda artmtr. Üreticilerin ayakta kalabilmesi; haksz rekabet ve frsatçln engellenmesi için TMO tarmsal alm fiyatlarnn hzl bir ekilde maliyetlere kyasla revizyon edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak 45 günlük ödeme termini çiftçileri madur etmekte bu termin süresinin ise ürününü teslim eden çiftçiye ayn hafta içinde verilmesi salanmaldr. Bu kapsamda platform temsilcileri Tarm ve Orman Bakanl ile görüecektir.

DEDA Elektrik Kesintileri ve Msr üretimi: Msr stratejik bir ürün olarak üretilmektedir. Uluslararas piyasalarda msr fiyat yaklak %39 artla ton bana 190 dolardan 265 dolara çkmtr. Buna ek olarak bölgemizde Batman ve Diyarbakr’da birinci ürün olarak üretilen msrdan vazgeçilerek geçen ylki fiyatlardan dolay pamuk ve budaya yönelim olmutur. Msr’daki fiyat ve üretim düüklüünden kaynakl arz daralmasnn önüne ancak ikinci ürün olarak üretim yapan Mardin ve Urfa’da üretim devam ettirmesi ile mümkündür.

2023 ylnda Mardin’de ikinci ürün olarak üretilen msr rekoltesi iki milyon olarak gerçeklemitir. Yakn zamanda DEDA Msr üretimi yapan çiftçilerin elektriini keseceini ilan etmitir. 2023 ylnda TMO ton bana 6000 TL fiyat vermitir. Msr bu fiyatlara göre 12 milyar TL katma deer yaratmaktadr.  Msr üretiminin elektrik kesintileri ile engellenmesi Mardin’in refahnn ciddi anlamda azalmasna sebebiyet verecektir. GAP sulama kanalnn gecikmesi Mardinli çiftçilerin suçuymu gibi davranlmamal, GAP suyunun tamamlanmasna kadar DEDA’n ald bu karar geri çekilmelidir. Bu kapsamda platform temsilcileri Enerji Bakanl ile görüecektir.

GAP Sulama Kanallarnn Tamamlanmas: GAP Mardin Kanal’nn 1. Etab tamamlanarak hizmete açlmtr. 2. Etabn Mardin Ovas’nda 835.000 dönüm araziyi sulamas beklenmektedir. Mevcut durumda yer alt sular ile gerçekletirilen sulama kaynaklarmzn etkin kullanlamamasna sebebiyet vermektedir. Bölgemiz özellikle son yollarda ar kuraklk riski ile kar karyadr. GAP sulama kanallarnn acilen tamamlanarak bölgemizin ya risklerinden korunmas gerekmektedir. GAP sulama kanalnn bölgeye geç gelmesinden dolay kuyu sulamas gerçekletirilmektedir. Kuyu sulamas için kullanlan elektrik çiftçiler için en önemli girdi maliyetini oluturmaktadr. Çiftçilerin birçou bu maliyetlerden dolay çiftçilii brakmak veya arazilerini ipotek altna almak zorunda kalmtr. Bu problemin çözülmesi için GAP sulama kanal bekletilmeden bir an önce tamamlanmaldr. Tamamlanncaya kadar Tarmsal üretimin ilimizde devam edebilmesi için belirli bir kilovatta kadar elektrik sübvanse edilmeli veya tarmsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanlmasna yönelik özel mali destek program tasarlanmaldr. DEDA elektrik datm irketi özel bir irkettir. Tarmda kullanlan elektrik tarifesi sulama birliklerinin olduu Çukurova ve dier bölgelerde msr sulamasnda 150 TL/dönümdür. Ayn enerji destei Mardin için uygulanmal, gerekirse elektrik datm irketine sübvanse edilmelidir. Mevcut durumda kanaln ulat ve suyu neredeyse maliyetsiz alan çiftçiler ile çok büyük maliyetlerle sondaj ile su ihtiyacn karlayan çiftçiler arasnda rekabet gücü fark olumakta, Mardinli çiftçilerin üretim itah yok olmaktadr. Bu kapsamda hem Enerji Bakanl hem de Tarm ve Orman Bakanl ile görüülecektir.


Tarih : 11.06.2024
/ 46 kii grntledi.