Sonradan Kontrol ve Mene Kurallar Eitimi

Sonradan Kontrol ve Mene Kurallar Eitimi

Highslide JS

Ticaret Bakanl ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii i birliinde GAP ve Dou Akdeniz Bölge Müdürlüklerimiz personeli ile Ticaret ve Sanayi Odalarnn çalanlarnn katlmyla 26 Haziran 2024 tarihinde Gaziantep Ticaret Odas’nda Mene Kurallar ile Sonradan Kontrol uygulamalarna ilikin bir eitim gerçekletirilmitir.

Eitime odamz temsilen Genel Sekreter Ahmet ASLAN,Akreditasyon yetkilisi Ferhat DÜNDAR,Sanayi Birimi memuru Velit AYDIN katlm göstermitir.


TOBB D Ticaret Müdürü Kubilay MEK,Ticaret Bakanl Daire Bakan Ahmet evket DAYIOLU, Ticaret Uzmanlar Zeynep Merve SAATCIOLU ve Hacer TURGUT, Ticaret Uzman Yardmclar Mahmut Kadir SAIRKAYA ve Buse KONURALP ile V.H.K.. Demet NABAVI tarafndan gerçekletirilen eitim kapsamnda, katlmclar d ticarette büyük önem tayan tercihli ve tercihsiz mene kurallar ile d ticarette ibraz edilen mene ve dolam belgelerinin sonradan kontrol ilemlerine ilikin olarak bilgilendirilmi ve uygulamaya yönelik olarak gelen sorular yantlandrlmtr.


Tarih : 26.06.2024
/ 645 kii grntledi.