ERASMUS AKREDTSYON ARISI

ERASMUS AKREDTSYON ARISI

Highslide JS

Türkiye Ulusal Ajans tarafndan Birliimize iletilen "Mesleki Eiti m Alannda Erasm us Akreditasyonu Bavurusu"  konulu  duyuru ekte dikkatinize sunulmutur.

 

Söz konusu duyuruda 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programnn hazrlk sürecinin balam oldu u ve bu kapsamda Mesleki Eitim alannn da bulunduu genel bavuru kurallarn içeren "Erasmus Akreditasyon Çars", "Erasmus Kalite Standartlar" ve bavuru formunun yaym lan d belirtilmektedir.

 

Erasmus Akreditasyonu sistemi, kurum ve kurululara Erasmus Programna uzun süre li olarak katlabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yl düzenli olarak kolaylatrlm bir yöntem le düzenli olarak hibe destei alabilme frsat sunmaktadr.

 

Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eitim Birlii Protokolü kapsamnda yer alan proje okullarm zda görevli öretmenlerimiz ve eitim gören örencilerimiz; faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar yurt d staj, iba eitim, kurs, beceri yarmalar, öretmen görevlen dirmesi, ie yerleme ve çalma ziyareti kapsamndaki mesleki geliimleri için program üyesi ülkeler ile dier ortak ülkelerde yerle ik kurum ve kurululara gönderilebile cekle rdir. Bu hususta Erasmus Akreditasyon Sistemi önem arz etmektedir.

 

htiyaç olmas halinde, konuya ilikin Türkiye Ulusal Ajans tarafndan çevrim içi bilgilendirme oturumlar yaplacak olup bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr? id=1e970ddb­ ftD2-4f02-a2fl-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracly la iletilmesi gerekmektedir.

 

Mesleki Eitim Alannda Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29  Ekim  2020  Perembe  gunu  Brüksel saati ile öle 12:00'ye kadar Türkiye Ulusal Ajans'nn nternet sitesinde yer alan form üzerinden bavuruda  bulunmas  gerekmektedir. Bu  hususta gereini  arz ederim.


Tarih : 7.10.2020 / Yer : ANKARA
Hit : 737