KISA ALIMA DENE

KISA ALIMA DENE

Highslide JS

Ksa Çalma Ödenei Yeni Bavurular - Ksa çalma ödeneinde yeni bavuru alnmasna dair Cumhurbakanl Karar 1 Aralk 2020 tarihli Resmi Gazete’de yaymlanmtr. - Ksa çalma ödenei balama tarihi 1 Aralk 2020 tarihi veya sonras olarak bildirilebilecektir. - Ksa çalma ödenei olarak ödenen süreler, içilerin isizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecektir. Kimler bavurabilir? - COVID-19 nedeniyle 30 Haziran 2020’ye kadar ksa çalma ödeneine bavurmayan i yerleri, 31 Aralk 2020 tarihine kadar KUR'a bavurmalar durumunda 1 Aralk 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar ksa çalma ödeneinden yararlanabilecektir. - 30 Haziran 2020 tarihine kadar COVID-19 nedeniyle zorlayc sebep kaynakl ksa çalma bavurusunda bulunan i yerleri daha önce ksa çalma uygulamasndan yararlanmayan içilerini de bildirerek bavuru yapabilecektir. - Daha önce COVID-19 nedeniyle zorlayc sebep kaynakl ksa çalma bavurusunda i yerlerinde ksa çalma ödeneinden yararlanan içileri için yeni bir bavuruya gerek olmadn gibi uzatma kapsamnda ksa çalma ödeneinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. Nasl bavuru yaplr? - Ksa çalma ödeneinde yeni bavurular 1 Aralk 2020 tarihi ile alnmaya balamtr. - Ksa çalma bavurular sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralk 2020'ye kadar yaplabilecek, bunun dnda posta/e-posta kanal ile herhangi bir bavuru alnmayacaktr. - Bavuru adresi: www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu - Detayl bilgi: www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi


Tarih : 7.12.2020 / Yer : TOBB
Hit : 587